ข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิก รวมพระดอทคอม(www.ruampra.com)

ข้อตกลงการสมัครเป็นสมาชิกเวบไซต์รวมพระดอทคอม (www.ruampra.com)

1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้ไว้กับเว็บไซต์รวมพระดอทคอม เป็นข้อมูลที่เป็นความจริงทุกประการ

2. ข้าพเจ้าอนุญาตให้เว็บไซต์รวมพระดอทคอม เปิดเผย มอบให้ ข้อมูลต่างๆที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก ต่อคู่กรณี หน้าเว็บไซต์ หรือเมื่อเจ้าหน้าที่รัฐร้องขอได้ ในกรณีที่ข้าพเจ้าทำผิดกฎหมาย และกฎกติกาเว็บไซต์เท่านั้น

3. ข้าพเจ้าอนุญาตให้เว็บไซต์รวมพระดอทคอม นำข้อมูลที่ข้าพเจ้าลงไว้ในเว็บไซต์รวมพระดอทคอม ไม่ว่าจะเป็น ภาพถ่าย บทความ และอื่นๆ นำไปใช้ในธุรกรรมของเว็บรวมพระดอทคอมได้

4. ข้าพเจ้าได้ศึกษากฏ กติกา มารยาท และข้อควรปฏิบัติของเวบไซต์ทั้งหมด อย่างละเอียดถี่ถ้วน ข้าพเจ้ามีความเข้าใจกฏ กติกา มารยาท และข้อควรปฏิบัติของเว็บไซต์เป็นอย่างดีและยินดีปฏิบัติตาม เพื่อสร้างสรรค์สังคมส่วนรวมที่น่าอยู่แก่สมาชิกท่านอื่นๆ ของเวบไซต์รวมพระดอทคอมแห่งนี้ (คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูกฏ กติกา มารยาท ของเว็บไซต์รวมพระดอทคอม)

5. ข้าพเจ้ายินดีให้ผู้ดูแลระบบ (Webmaster หรือ Admin) ของเว็บไซต์รวมพระดอทคอม พักการเป็นสมาชิก (Ban) หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก (Cancel) การเป็นสมาชิกของข้าพเจ้าโดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามกฏ กติกา มารยาทและข้อปฏิบัติของเว็บไซต์