กฏ กติกา และมารยาท เวบไซต์รวมพระดอทคอม

Revision 01 – ประกาศเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555


 1. บทนิยาม
 2. ข้อปฏิบัติทั่วไป
 3. การตั้งประมูล
 4. การร่วมประมูล
 5. การสิ้นสุดการประมูล
 6. การยกเลิกการประมูล
 7. การรับประกัน
 8. การแสดงความคิดเห็น (Comment)
 9. การให้ข้อติชม (Feedback)
 10. การใช้งานกระดานสนทนา
 11. การใช้งานร้านพระเครื่อง
 12. สมาชิกภาพ
 13. ค่าธรรมเนียม
 14. บทบาทของเว็บไซต์ “รวมพระดอทคอม”

  1. สมาชิกทั่วไป คือ บุคคลทั่วไปที่สมัครเป็นสมาชิกของเวบไซต์ “รวมพระดอทคอม” สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฏ กติกา มารยาท ของเวบไซต์อย่างเคร่งครัด โดยธุรกรรมที่เกิดขึ้นในเวบไซต์จากชื่อผู้ใช้งานของสมาชิกท่านนั้น จะถือเสมือนหนึ่งว่าสมาชิกท่านนั้นกระทำด้วยตนเอง
  2. สมาชิก VIP คือ สมาชิกทั่วไป ที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปี เพื่อบำรุงเวบไซต์ “รวมพระดอทคอม” เพื่อให้ทางเวบไซต์นำไปใช้เป็นทุนในการปรับปรุง พัฒนา เวบไซต์ให้ดียิ่งขึ้น สมาชิก VIP มีสิทธิ์ในการใช้งานเวบไซต์ได้ครบทุกการทำงาน เช่น การตั้งประมูลพระเครื่อง การเปิดร้านค้าพระเครื่อง
  3. กฏ คือ ข้อปฏิบัติที่สมาชิกทุกท่านของเวบไซต์ “รวมพระดอทคอม” ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างสังคมการประมูลพระออนไลน์ที่น่าอยู่ ในกรณีที่สมาชิกทำผิดกฏ เวบไซต์ “รวมพระดอทคอม” ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน และระงับสมาชิกภาพ โดยทันที และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
  4. กติกา คือ ข้อปฏิบัติที่สมาชิกทุกท่านของเวบไซต์ “รวมพระดอทคอม” ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่สมาชิกทำผิดกติกาหรือมีพฤติกรรมที่อาจสร้างความเสียหายแตกแยก เวบไซต์ “รวมพระดอทคอม” จะทำการเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง กล่องข้อความ และ Email โดย เวบไซต์ “รวมพระดอทคอม” จะชี้แจงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งหากสมาชิกยังไม่ปฏิบัติตาม เวบไซต์ “รวมพระดอทคอม” ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน และระงับสมาชิกภาพ
  5. มารยาท คือ ข้อปฏิบัติที่เป็นแบบแผน ซึ่งสมาชิกทุกท่านของเวบไซต์ “รวมพระดอทคอม” ควรต้องปฏิบัติ เพื่อสร้างสังคมประมูลพระออนไลน์ที่น่าอยู่
  6. พระเครื่อง วัตถุมงคล คือ พระเครื่อง วัตถุมงคล อุปกรณ์ สื่อ หรือสิ่งอื่นใด ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระเครื่อง พระบูชาเท่านั้น
  7. ผู้ตั้งประมูล คือ สมาชิก VIP ที่ตั้งประมูล เพื่อนำพระเครื่อง วัตถุมงคล ที่ตนเองมีอยู่ตั้งประมูลเพื่อแบ่งปันให้กับสมาชิกท่านอื่น ๆ
  8. ผู้ร่วมประมูล คือ สมาชิก VIP หรือ สมาชิกทั่วไป ที่ร่วมเสนอราคาประมูล
  9. ผู้ชนะประมูล คือ สมาชิก VIP หรือ สมาชิกทั่วไป ที่เสนอราคาถึงราคาขั้นต่ำและเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดในกระทู้ประมูลนั้น ๆ เมื่อกระทู้นั้นปิดประมูลแล้ว
  10. ผู้ตั้งกระทู้ คือ สมาชิก VIP หรือสมาชิกทั่วไป ที่ตั้งกระทู้ในกระดานสนทนา
  11. ผู้ตอบกระทู้ คือ สมาชิก VIP หรือ สมาชิกทั่วไป ที่ตอบกระทู้ในกระดานสนทนา
  1. [กฏ] ห้ามลงรูปภาพและเขียนข้อความที่ไม่เหมาะสม ซึ่งสร้างความเสื่อมเสีย หรืออาจจะสร้างความเสื่อมเสียต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  2. [กฏ] ห้ามลงรูปภาพและเขียนข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร ก้าวร้าว
  3. [กฏ] ห้ามลงรูปภาพและเขียนข้อความที่ส่อเจตนาใส่ความหรือให้ร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาหรือข้อเท็จจริงที่ชัดเจน
  4. [กฏ] ห้ามลงรูปภาพและเขียนความที่ส่อเจตนาให้เกิดความแตกแยก การท้าทาย ชักชวน ให้ทะเลาะวิวาท และก่อให้เกิดความวุ่นวายบนเวบไซต์ฯ
  5. [กฏ] สมาชิกทุกคนต้องเคารพสิทธิ และข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกท่านอื่นๆ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ จะถือเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพ
  1. [กฏ] รายการที่ตั้งประมูล จะต้องเป็น พระเครื่อง วัตถุมงคล อุปกรณ์ สื่อ หรือสิ่งอื่นใด ที่มีความเกี่ยวข้องกับพระเครื่อง พระบูชาเท่านั้น
  2. [กติกา] ผู้ตั้งประมูล ต้องเป็นเจ้าของ พระเครื่อง วัตถุมงคล ที่จะทำการตั้งประมูล และในขณะที่ตั้งประมูล พระเครื่อง วัตถุมงคล นั้น จะต้องอยู่ในความครอบครอง และไม่ได้ประกาศขาย หรือ ตั้งประมูลไว้ ณ. สถานที่อื่นใด นอกเหนือจากใน เวบไซต์ “รวมพระดอทคอม”
  3. [กฏ] ผู้ตั้งประมูล ต้องตั้งประมูลเฉพาะ พระเครื่อง วัตถุมงคล ที่ประสงค์จะประมูลเพื่อให้เช่า จริง ๆ เท่านั้น ห้ามตั้งประมูลเล่นๆ
  4. [กฏ] พระเครื่อง วัตถุมงคล ที่ตั้งประมูลจะต้องเป็นพระแท้ ตามมาตรฐานสากล
  5. [กฏ] ผู้ตั้งประมูลจะต้องรับประกันพระเครื่อง วัตถุมงคล ทุกรายการที่ตั้งประมูล ตามรายละเอียดในหัวข้อ “การรับประกัน”
  6. [กฏ] รูปพระที่ปรากฏในกระทู้ประมูลพระเครื่อง วัตถุมงคล จะต้องเป็นรูปถ่ายจริง และต้องมีอย่างน้อย 1 รูป
  7. [กติกา] ผู้ตั้งประมูลต้องตั้งประมูลพระในหมวดหมู่ที่ถูกต้อง หรือ ในหมวดหมู่ที่ใกล้เคียงที่สุด ในกรณีที่พบว่าเวบไซต์ “รวมพระดอทคอม” ยังไม่มีหมวดหมู่ใกล้เคียง พระเครื่อง วัตถุมงคล ที่ท่านต้องการจะตั้งประมูล ท่านสามารถแจ้งให้เวบไซต์ทราบได้
  8. [มารยาท] ผู้ตั้งประมูลไม่ควรตกแต่งภาพพระเครื่อง วัตถุมงคล จนสวยงามเกินความเป็นจริง ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์ที่จะใช้ กฏรับประกันความพึงพอใจ รวมถึงให้คำติแก่ผู้ตั้งประมูลได้
  9. [มารยาท] ราคาขั้นต่ำของพระเครื่อง วัตถุมงคล ที่ตั้งประมูล รวมค่าจัดส่งและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอื่นใด เพื่อจัดส่งพระให้แก่ผู้ชนะการประมูลไว้แล้ว
  10. [กฏ] เวบไซต์ “รวมพระดอทคอม” ขอสงวนสิทธิ์ในการแขวนป้าย “หยุดประมูล” รายการพระที่พบความผิดปกติ
  11. [ข้อชี้แจง] ผู้ตั้งประมูลสามารถเลือกตั้งประมูลได้ 2 แบบ คือ 1. แบบปกติ (Normal) และ 2. แบบปกปิดราคา (Sealed) การประมูลแบบปกปิดราคาจะปิดราคาสุดท้ายในช่วง 5 นาทีก่อนปิดประมูล ผู้เสนอราคาแต่ละคนจะไม่สามารถทราบได้ว่ามีใครเสนอราคาให้กับพระเครื่องรายการนั้นเท่าใดบ้าง ผู้เสนอราคาสูงสุดในช่วง 5 นาทีสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะการประมูล
  1. [ข้อชี้แจง] สมาชิกสามารถเข้าร่วมการประมูลได้ เมื่อมีผู้เสนอราคาถึงขึ้นต่ำของกระทู้ประมูลนั้นๆ ระบบจะนับถอยหลังเวลาปิดประมูลไปอีก 24 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาสูงสุดในช่วง 5 นาทีก่อนปิดการประมูล ระบบจะขยายเวลาออกไปอีกครั้งละ 5 นาที นับจากเวลาที่มีการเสนอราคา
   1. กรณีเป็นการประมูลแบบปกติ (Normal) หากมีผู้เสนอราคาสูงสุดในช่วง 5 นาทีก่อนปิดการประมูล ระบบจะขยายเวลาออกไปอีกครั้งละ 5 นาที นับจากเวลาที่มีการเสนอราคา
   2. กรณีเป็นการประมูลแบบปกปิด (Sealed) ก่อนปิดประมูล 5 นาที ระบบจะปกปิดราคาที่เสนอโดยผู้ร่วมประมูลแต่ละคน ผู้ร่วมประมูลแต่ละคนสามารถเสนอราคาหรือเปลี่ยนแปลงราคาที่ตนเองเสนอได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ราคาที่เสนอต้องสูงกว่าราคาปัจจุบัน เมื่อปิดประมูลผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล (กรณีเป็นการประมูลแบบปกปิด ระบบจะไม่มีการขยายเวลาการปิดประมูล)
  2. [กฏ] ผู้ตั้งประมูล ไม่สามารถเข้าร่วมการประมูลในกระทู้ประมูลของตนเองได้
  3. [กฏ] ห้ามฮั้วประมูล หรือ ช่วยกันประมูล การฮั้วประมูลเป็นการกระทำผิดกฏอย่างร้ายแรงของเวบไซต์ ‘รวมพระดอทคอม” การประมูล การกระทำที่เข้าข่ายการฮั้วประมูล ได้แก่ การประมูลพระเครื่อง วัตถุมงคล ในกระทู้ประมูลเดียวกันจากสมาชิกมากกว่า 1 คน ซึ่งมี IP Address เป็นตัวเลขเดียวกัน หรือ คล้ายคลึงกัน เวบไซต์ “รวมพระดอทคอม” ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน และระงับสมาชิกภาพ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฏทุกคนอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนั้น
  4. [ข้อชี้แจง] การร่วมประมูล ในกรณีที่เสนอราคาถึงราคาขั้นต่ำแล้ว ท่านสามารถตั้ง AUTO BID เพื่อกำหนดราคาสูงสุดสำหรับการประมูลพระเครื่อง วัตถุมงคลนั้นๆ เพื่อให้ระบบทำการร่วมประมูลอัตโนมัติ (AUTO) แทนท่าน ในช่วงที่ท่านไม่อยู่ เช่น พระเครื่องราคาขั้นต่ำ 1900 บาท เพิ่มขึ้นครั้งละ 20 บาท เมื่อท่านเสนอราคาถึงราคาขั้นต่ำแล้ว ท่านสามารถตั้ง AUTO BID ไว้ที่ 2000 บาท ได้ หากในช่วงเวลาก่อนปิดประมูล มีผู้เสนอราคา 1920 บาท ระบบจะช่วยประมูลแทนท่านในการเสนอราคา 1940 บาท และจะช่วยประมูลจนถึงค่า AUTO BID ที่ท่านตั้งไว้ กรณีที่เป็นการประมูลแบบปกปิด (Sealed) เมื่อถึงเวลา 5 นาทีสุดท้ายก่อนปิดประมูล ระบบจะถือว่าท่านเสนอราคาแบบปกปิด (Sealed Bid) ไว้เท่ากับราคาที่ตั้ง AUTO BID ไว้
  1. [ข้อชี้แจง] ผู้ชนะการประมูลคือผู้ที่เสนอราคาถึงราคาขั้นต่ำ และเป็นผู้ที่เสนอราคาสูงสุด เมื่อระบบปิดการประมูลแล้ว จะมี Email แจ้งไปยังผู้ชนะประมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการชำระเงิน และจะมี Email แจ้งไปยังผู้ตั้งประมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดส่งพระเครื่อง วัตถุมงคล
  2. [กฏ] ผู้ชนะการประมูลต้องโอนเงิน เป็นจำนวนตามยอดที่ชนะการประมูลให้แก่ผู้ตั้งประมูล โดยโอนเงินภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันเวลาที่ปิดประมูล
  3. [กติกา] ผู้ตั้งประมูลต้องจัดส่งพระ โดยหีบห่อให้เรียบร้อย ในกรณีที่พระเครื่อง วัตถุมงคล ทำด้วยวัสดุที่แตกหักง่าย ผู้ตั้งประมูลต้องหีบห่อกันกระแทกอย่างดีที่สุด ในกรณีที่พระเครื่อง วัตถุมงคล เสียหายจากการขนส่ง ผู้ชนะการประมูลมีสิทธิ์ที่จะใช้ กฏรับประกันความพึงพอใจ รวมถึงให้คำติแก่ผู้ตั้งประมูลได้
  4. [มารยาท] การจัดส่งพระในกรณีที่จัดส่งทางไปรษณีย์ ควรจัดส่งแบบลงทะเบียน หรือลงทะเบียนด่วนพิเศษ เพื่อความสะดวก ชัดเจน ในการติดตาม
  1. [กติกา] ผู้ตั้งประมูลสามารถยกเลิกการประมูลในรายการที่ยังไม่มีผู้ร่วมประมูลได้ แต่จะต้องระบุเหตุผลที่ยกเลิก และต้องเป็นเหตุผลที่เหมาะสมและชี้แจงได้ เวบไซต์ “รวมพระดอทคอม” ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบสาเหตุที่ยกเลิกการประมูล และแจ้งเตือนผู้ตั้งประมูลต่อไปในกรณีที่พบความผิดปกติในการยกเลิกการประมูล
  2. [กฏ] ผู้ตั้งประมูล ไม่สามารถยกเลิกการประมูลรายการที่มีผู้ร่วมประมูลแล้วได้ (ยกเว้นรายการนั้นจะสิ้นสุดการประมูลด้วยตนเองโดยระบบ) ในกรณีที่ผู้ตั้งประมูลยกเลิกการประมูลดังกล่าว เวบไซต์ “รวมพระดอทคอม” ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ และหากพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจะพิจารณาระงับการใช้งาน และระงับสมาชิกภาพของสมาชิกทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมนั้นเป็นระยะเวลา 15 วัน
  3. [กฏ] ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องยกเลิกการประมูล เช่น พระเสียหาย ชำรุด บิ่น หัก ไฟไหม้ ตกน้ำ ฯลฯ ผู้ตั้งประมูลต้องถ่ายรูปพระที่เสียหาย และแสดงรูปให้เห็นอย่างชัดเจนในรายการประมูลนั้นๆ
  4. [กฏ] ห้ามสมาชิกเข้าร่วมประมูลรายการประมูลที่ถูกยกเลิกแล้ว
  5. [กฏ] ผู้ตั้งประมูลจะสามารถยกเลิกรายการประมูลได้ ก็ต่อเมื่อ ก่อนหน้านี้ 24 ชั่วโมงยังไม่เคยทำการยกเลิกรายการประมูลใดๆ
  1. [กฏ] ผู้ตั้งประมูล จะต้องรับประกันความพึงพอใจแก่ผู้ชนะการประมูลโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เป็นระยะเวลา 5 วัน (ห้าวัน) โดยจะประกันความพึงพอใจนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประมูลได้รับพระเครื่องจากผู้ตั้งประมูล (ยึดถือวันที่รับพัสดุเป็นสำคัญ) ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่พึงพอใจให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. ผู้ชนะการประมูลแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบ
   2. ผู้ชนะการประมูลจัดส่งพระคืนให้แก่ผู้ตั้งประมูล โดยพระเครื่องต้องอยู่ในสภาพเดิม เท่านั้น
   3. ผู้ตั้งประมูลคืนเงินสดเต็มจำนวน ให้แก่ผู้ชนะการประมูล ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับพระเครื่องคืน (ยึดถือวันที่รับพัสดุเป็นสำคัญ)
  2. [กฏ] ผู้ตั้งประมูล จะต้องรับประกันพระแท้ ตามมาตรฐานสากล สำหรับทุกรายการที่ตั้งประมูล ในกรณีที่ผู้ชนะประมูลนำพระเครื่องไปตรวจสอบกับ สถาบัน สมาคม บริษัท หรือเวบไซต์ ซึ่งเป็นผู้ชำนาญและเป็นที่ยอมรับในวงการพระเครื่องแล้วปรากฏว่าเป็น “พระไม่แท้” ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. ผู้ชนะการประมูลแจ้งให้ผู้ตั้งประมูลทราบ
   2. ผู้ชนะการประมูลจัดส่งพระคืนให้แก่ผู้ตั้งประมูล พร้อมหลักฐานการตรวจสอบ ซึ่งออกโดย สถาบัน สมาคม บริษัท หรือเวบไซต์ ซึ่งเป็นผู้ชำนาญและเป็นที่ยอมรับ และมีรายละเอียดระบุชัดว่าเป็น “พระไม่แท้”
   3. ผู้ตั้งประมูลคืนเงินสดเต็มจำนวน ให้แก่ผู้ชนะการประมูล ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับพระเครื่องคืน (ยึดถือวันที่รับพัสดุเป็นสำคัญ)
  1. [ข้อชี้แจง] การแสดงความเห็น (Comment) เป็นระบบซึ่งมีไว้เพื่อให้สมาชิกที่มีความรู้ความชำนาญ พระเครื่อง วัตถุมงคล ในรายการที่ตั้งประมูลอยู่ในกระทู้ประมูล ให้ความเห็นเกี่ยวกับพระเครื่อง วัตถุมงคลนั้น ๆ ว่าเป็นพระแท้ พระไม่แท้ ข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือพระดูยาก เพื่อแบ่งปันความรู้ และเป็นแนวทางในการร่วมประมูลต่อสมาชิกท่านอื่นๆ
  2. [กฏ] ห้ามแสดงความคิดเห็นเล่นๆ หรือแสดงความคิดเห็นแบบกลั่นแกล้ง
  3. [กติกา] รายละเอียดในการแสดงความคิดเห็นต้องมีความเกี่ยวข้องกับพระเครื่อง วัตถุมงคล รุ่นนั้นๆ หรือองค์นั้นๆ เท่านั้น
  4. [กฏ] กรณีที่แสดงความคิดเห็นว่าเป็นพระไม่แท้ สมาชิกผู้ให้ความเห็นต้องระบุเหตุผล/ข้อมูล ประกอบด้วยทุกครั้ง
  5. [กติกา] สมาชิกไม่ควรแสดงความคิดเห็นว่าเป็น “พระไม่แท้” ในรายการที่ท่านร่วมประมูล เนื่องจากอาจเป็นการให้ความเห็นที่ผิด เพื่อลดคู่แข่งในการร่วมประมูลพระเครื่อง วัตถุมงคล องค์นั้นๆ
  6. [กฏ] เวบไซต์ “รวมพระดอทคอม” ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบกรณีที่ได้รับแจ้งว่ามีการแสดงความคิดเห็นเล่นๆ แสดงความคิดเห็นแบบกลั่นแกล้ง รวมถึงแสดงความเห็นที่ผิด กฏ กติกา มารยาท และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาระงับการใช้งานสมาชิกผู้กระทำผิด เป็นระยะเวลา 15 วัน
  1. [ข้อชี้แจง] เมื่อกระทู้ประมูลพระเครื่อง วัตถุมงคลปิดลงโดยมีผู้ชนะการประมูล ผู้ชนะการประมูลและผู้ตั้งประมูลต้องให้ข้อ ติชม ต่อกัน ในกรณีที่ฝ่ายใดมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเช่น ผู้ชนะการประมูลไม่ยอมโอนเงินภายในระยะเวลาที่ทางเวบไซต์กำหนด ผู้ตั้งประมูลไม่ยอมจัดส่งพระ อีกฝ่ายหนึ่งสามารถให้คำติ ได้
  2. [กฏ] คำติ เป็นเครื่องชี้วัดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของสมาชิกท่านนั้นๆ เวบไซต์จะทำการระงับการใช้งานสมาชิกอัตโนมัติทันทีหากได้รับคำติ 5 ครั้ง สมาชิกที่ถูกระงับจะต้องชี้แจงเวบไซต์ฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ทางเวบไซต์จึงจะเปิดการใช้งานให้กับสมาชิกที่ถูกระงับ
  3. [กฏ] ห้ามสมาชิกให้คำติที่ไม่สมควรแก่เหตุผลกับสมาชิกท่านอื่น หากเป็นการให้คำติอันไม่สมควรและมีเจตนาให้ผู้อื่นเสียหาย เวบไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานและระงับสมาชิกภาพ เป็นระยะเวลา 15 วัน
  1. [กฏ] การใช้งานกระดานสนทนา จะต้องปฏิบัติตามรายละเอียดในหัวข้อ “ข้อปฏิบัติทั่วไป” อย่างเคร่งครัด โดยไม่เขียนข้อความที่สร้างความเสื่อมเสียต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ไม่ลงรูปภาพและข้อความที่หยาบคาย ลามก อนาจาร ใส่ร้ายผู้อื่น ส่อเจตนาให้เกิดความแตกแยก รวมถึงไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของสมาชิกท่านอื่นๆ
  2. [ข้อชี้แจง] เวบไซต์ “รวมพระดอทคอม” ขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ ส่วนหนึ่งส่วนใดของกระทู้ ในกระดานสนทนา ในทันทีหากตรวจสอบพบว่ามีข้อความไม่เหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของกระทู้/ข้อความ ทราบก่อน
  1. [ข้อชี้แจง] สมาชิก VIP สามารถตั้งร้านค้าพระเครื่องได้ และสามารถนำพระเครื่องที่ท่านมีอยู่ในร้านไปตั้งประมูลได้ เมื่อท่านตั้งประมูลพระเครื่องรายการหนึ่งๆแล้ว ท่านต้องกำหนดสถานะอย่างชัดเจนว่าพระเครื่อง วัตถุมงคล รายการนั้น ๆ ของท่านตั้งประมูลอยู่
  1. เวบไซต์ “รวมพระดอทคอม” ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน และระงับสมาชิกภาพ ของสมาชิกทุกคนใดเวบไซต์ ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่า สมาชิกท่านนั้น ทำผิด กฏ กติกา และมารยาท การดำเนินการดังกล่าวนี้ถือเป็นสิทธิขาดของเวบไซต์ฯ
  2. เวบไซต์ “รวมพระดอทคอม” ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียม สมาชิก VIP ที่ถูกระงับการใช้งานและระงับสมาชิกภาพ
  1. สมาชิกทั่วไป ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ สมาชิกสามารถเข้าร่วมการประมูล เสนอความเห็น และใช้งานกระดานสนทนาได้
  2. สมาชิก VIP มีค่าธรรมเนียมรายปี ตามอัตราที่เวบไซต์กำหนด สมาชิก VIP มีสิทธิ์ในการใช้งานเวบไซต์ได้ครบทุกการทำงาน เช่น การตั้งประมูลพระเครื่อง การเปิดร้านค้าพระเครื่อง
  1. เว็บไซต์ “รวมพระดอทคอม” เป็นเพียงสื่อกลาง ให้ผู้ตั้งประมูล ผู้ร่วมประมูล ผู้ตั้งร้านค้าออนไลน์ ผู้สนใจพระเครื่องในร้านค้าออนไลน์ รวมถึงผู้สนใจในพระเครื่องวัตถุมงคล มาพบกัน เพื่อ ประมูล-ซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยน พระเครื่องระหว่างกัน เท่านั้น เว็บไซต์ “รวมพระดอทคอม” จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่สมาชิกท่านหนึ่งท่านใดทำผิดกฏ-กติกา-มารยาทต่อสมาชิกอีกท่านหนึ่ง โดยเว็บไซต์ “รวมพระดอทคอม” ยินดีให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ร้องขอ หรือ สมาชิกคู่กรณีผู้ได้รับความเสียหาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกผู้ได้รับความเสียหายดังกล่าว
  2. เว็บไซต์ “รวมพระดอทคอม” ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน และ/หรือ ระงับสมาชิกภาพ สมาชิกที่กระทำผิด กฏ กติกา มารยาท ของเว็บไซต์ ได้ทันทีโดยปราศจากเงื่อนไข/ข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น โดยสมาชิกไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์หรือค่าเสียหายใด ๆ จากทางเวบไซต์ฯ
  3. เว็บไซต์ “รวมพระดอทคอม” จะเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารทุกอย่างของท่านไว้เป็นความลับ ยกเว้นต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่าท่านทำผิดกฎหมาย หรือ ทำผิดกฎกติกาของเว็บไซต์ฯ เว็บไซต์รวมพระดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดเผยข้อมูลท่านให้แก่ (1) เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ร้องขอ หรือ (2) คู่กรณีผู้ได้รับความเสียหาย
 1. เว็บไซต์ “รวมพระดอทคอม” ได้แจ้งให้สมาชิกทุกท่าน ศึกษาทำความเข้าใจ กฏ-กติกา-มารยาท ของเว็บไซต์ฯ ก่อนทำการสมัครสมาชิกแล้ว เมื่อท่านสมัครสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเว็บไซต์จะถือว่าสมาชิกทุกท่านมีความเข้าใจ กฏ กติกา มารยาท ของเว็บไซต์ฯ เป็นอย่างดี และยินดีปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทุกประการ เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ หากสมาชิกฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฏ-กติกา-มารยาท ของเว็บไซต์ สมาชิกยินดีให้ เว็บไซต์ “รวมพระดอทคอม” ระงับการใช้งาน และ/หรือ ระงับสมาชิกภาพ ได้ทันทีโดยปราศจากเงื่อนไข/ข้อแม้ ใด ๆ ทั้งสิ้น โดยสมาชิกจะไม่เรียกร้องสิทธิ์หรือค่าเสียหายใด ๆ จากทางเวบไซต์ฯ