คำถามที่พบบ่อย

1. ต้องการตั้งประมูลพระเครื่องที่เว็บรวมพระดอทคอม ต้องทำอย่างไร
2.
3.
4.

คำตอบ (A): สมาชิกที่ตั้งประมูลพระเครื่องได้ จะต้องเป็นสมาชิกประเภทวี.ไอ.พี. (VIP) โดยท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามที่เว็บไซต์กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารได้แก่
(1) บัตรประจำตัวประชาชน
(2) สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่มีเลขที่บัญชี
(3) หลักฐานการโอนเงิน
แล้วทางเว็บรวมพระดอทคอม จะทำการลงทะเบียนสมาชิกประเภทวีไอพี ให้แก่ท่าน

คำตอบ (A):