เลือกประเภทพระเครื่องในร้าน  
รวมพระดอทคอม >> ร้านค้า >>

พระเครื่องในร้านค้า ประเภท “พระสมเด็จ”
 
รหัส ชื่อร้าน ชื่อพระ ประเภทพระ ราคา วันที่ เวลา สถานะ
5748 เรืองศรีบัวพระเครื่อง สมเด็จหลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน พิมพ์ฐานแซม(03) สมเด็จหลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน พิมพ์ฐานแซม(03) พระสมเด็จ 1,000 13 ธ.ค. 60
21:41
พร้อมเช่า
5747 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จหลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน(18) พระสมเด็จหลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน(18) พระสมเด็จ 1,000 13 ธ.ค. 60
21:38
พร้อมเช่า
5746 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จหลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน(17) พระสมเด็จหลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน(17) พระสมเด็จ 1,000 13 ธ.ค. 60
10:34
พร้อมเช่า
5745 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จหลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน(16) พระสมเด็จหลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน(16) พระสมเด็จ 1,000 13 ธ.ค. 60
10:32
พร้อมเช่า
4089 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ พระสมเด็จนะเมตตาหลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ จ.สุพรรณบุรี รหัสGCVT3B พระสมเด็จนะเมตตาหลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ จ.สุพรรณบุรี รหัสGCVT3B พระสมเด็จ 5,000 12 ธ.ค. 60
22:50
พร้อมเช่า
4088 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ พระสมเด็จ๓ชั้นแช่น้ำมนต์ หลวงปู่ดี วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี รหัสABM8P พุทธคุณ เมตตามหานิยมโชคลาภ ค้าขายดี คงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัย ... ดีนักแล พระสมเด็จ๓ชั้นแช่น้ำมนต์ หลวงปู่ดี วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี รหัสABM8P พุทธคุณ เมตตามหานิยมโชคลาภ ค้าขายดี คงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัย ... ดีนักแล พระสมเด็จ 1,200 12 ธ.ค. 60
22:39
พร้อมเช่า
5744 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จหลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน(15) พระสมเด็จหลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน(15) พระสมเด็จ 1,000 12 ธ.ค. 60
18:54
พร้อมเช่า
5743 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จหลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน(14) พระสมเด็จหลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน(14) พระสมเด็จ 1,000 12 ธ.ค. 60
18:53
พร้อมเช่า
5742 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จหลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน(13) พระสมเด็จหลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน(13) พระสมเด็จ 1,000 12 ธ.ค. 60
10:41
พร้อมเช่า
5741 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จหลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน(12) พระสมเด็จหลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน(12) พระสมเด็จ 1,000 12 ธ.ค. 60
10:38
พร้อมเช่า
KC03960 กรณ์ พระนครใต้ สมเด็จหลวงพ่อโสธร ปี ๒๔๙๗ สมเด็จหลวงพ่อโสธร ปี ๒๔๙๗ พระสมเด็จ - 11 ธ.ค. 60
22:58
พร้อมเช่า
5740 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จหลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน(11) พระสมเด็จหลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน(11) พระสมเด็จ 1,000 11 ธ.ค. 60
22:25
พร้อมเช่า
5739 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จหลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน(10) พระสมเด็จหลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน(10) พระสมเด็จ 1,000 11 ธ.ค. 60
22:23
พร้อมเช่า
5738 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (14) พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (14) พระสมเด็จ 2,000 11 ธ.ค. 60
18:28
พร้อมเช่า
5737 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (13) พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (13) พระสมเด็จ 3,000 11 ธ.ค. 60
18:27
พร้อมเช่า
5736 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (12) พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (12) พระสมเด็จ 3,000 10 ธ.ค. 60
23:08
พร้อมเช่า
5735 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (11) พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (11) พระสมเด็จ 3,000 10 ธ.ค. 60
23:06
พร้อมเช่า
5734 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (10) พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (10) พระสมเด็จ 3,000 10 ธ.ค. 60
18:11
พร้อมเช่า
5733 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (09) พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (09) พระสมเด็จ 3,000 10 ธ.ค. 60
18:09
พร้อมเช่า
๓๓๘๒๗ ดงกลางพระเครื่อง หลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง พิจิตร ปี16 หลวงพ่อเตียง วัดเขารูปช้าง พิจิตร ปี16 พระสมเด็จ - 10 ธ.ค. 60
16:13
พร้อมเช่า
5732 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (08) พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (08) พระสมเด็จ 3,000 10 ธ.ค. 60
15:03
พร้อมเช่า
5731 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (07) พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (07) พระสมเด็จ 3,000 10 ธ.ค. 60
15:02
พร้อมเช่า
5730 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (06) พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (06) พระสมเด็จ 3,000 10 ธ.ค. 60
12:40
พร้อมเช่า
5729 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (05) พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (05) พระสมเด็จ 3,000 10 ธ.ค. 60
12:38
พร้อมเช่า
4066 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) รุ่นกาญจนาภิเษก๕๐ปี พิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.๒๕๓๘ รหัสERVBNKHD สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) รุ่นกาญจนาภิเษก๕๐ปี พิธีพุทธาภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดระฆังโฆสิตาราม พ.ศ.๒๕๓๘ รหัสERVBNKHD พระสมเด็จ 1,500 8 ธ.ค. 60
11:03
พร้อมเช่า
376 ชาญพระเครื่อง พระสมเด็จหลวงปู่ศรี วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี พระสมเด็จหลวงปู่ศรี วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี พระสมเด็จ สอบถาม 7 ธ.ค. 60
23:36
พร้อมเช่า
5710 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จหลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน(09) พระสมเด็จหลวงพ่อบวช วัดทับกระดาน(09) พระสมเด็จ 1,000 7 ธ.ค. 60
11:07
พร้อมเช่า
5709 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (04) พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (04) พระสมเด็จ 3,000 7 ธ.ค. 60
10:51
พร้อมเช่า
5708 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (03) พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (03) พระสมเด็จ 3,000 6 ธ.ค. 60
18:36
พร้อมเช่า
5707 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (02) พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (02) พระสมเด็จ 3,000 6 ธ.ค. 60
18:35
พร้อมเช่า
4040 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ พระสมเด็จพิมพ์คะแนนเล็กเนื้อผงอายุ๙๓ หลวงพ่อแพ เขมังกโร(พระธรรมมุนี ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี รหัส C8K9 พระสมเด็จพิมพ์คะแนนเล็กเนื้อผงอายุ๙๓ หลวงพ่อแพ เขมังกโร(พระธรรมมุนี ) วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี รหัส C8K9 พระสมเด็จ 500 5 ธ.ค. 60
23:17
พร้อมเช่า
4039 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ พระสมเด็จสายรุ้ง หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี รหัส JRK77 พระสมเด็จสายรุ้ง หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี รหัส JRK77 พระสมเด็จ 1,200 5 ธ.ค. 60
23:09
พร้อมเช่า
5702 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (01) พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (01) พระสมเด็จ 3,000 5 ธ.ค. 60
16:40
พร้อมเช่า
5701 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล พระสมเด็จ 3,000 5 ธ.ค. 60
16:34
พร้อมเช่า
4033 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ พระสมเด็จสามชั้นคะแนนเล็ก วัดเจริญธรรม รหัส XAZD2P พระสมเด็จสามชั้นคะแนนเล็ก วัดเจริญธรรม รหัส XAZD2P พระสมเด็จ 500 5 ธ.ค. 60
10:17
พร้อมเช่า
5696 เรืองศรีบัวพระเครื่อง สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(49) สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(49) พระสมเด็จ 2,000 4 ธ.ค. 60
23:14
พร้อมเช่า
5695 เรืองศรีบัวพระเครื่อง สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(48) สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(48) พระสมเด็จ 2,000 4 ธ.ค. 60
23:13
ประมูลอยู่
5694 เรืองศรีบัวพระเครื่อง สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(47) สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(47) พระสมเด็จ 2,000 4 ธ.ค. 60
17:59
ประมูลอยู่
5693 เรืองศรีบัวพระเครื่อง สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(46) สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(46) พระสมเด็จ 2,000 4 ธ.ค. 60
17:57
ประมูลอยู่
5692 เรืองศรีบัวพระเครื่อง สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(45) สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(45) พระสมเด็จ 2,000 4 ธ.ค. 60
16:08
ประมูลอยู่
5691 เรืองศรีบัวพระเครื่อง สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(44) สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(44) พระสมเด็จ 2,000 4 ธ.ค. 60
16:05
ประมูลอยู่
5690 เรืองศรีบัวพระเครื่อง สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(43) สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(43) พระสมเด็จ 2,000 4 ธ.ค. 60
11:29
พร้อมเช่า
5689 เรืองศรีบัวพระเครื่อง สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(42) สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(42) พระสมเด็จ 2,000 4 ธ.ค. 60
11:27
พร้อมเช่า
4026 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ พระสมเด็จนะเมตตาหลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ จ.สุพรรณบุรี รหัส BP5D พระสมเด็จนะเมตตาหลวงปู่นาม วัดน้อยชมภู่ จ.สุพรรณบุรี รหัส BP5D พระสมเด็จ 5,000 4 ธ.ค. 60
11:03
พร้อมเช่า
5688 เรืองศรีบัวพระเครื่อง สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(41) สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(41) พระสมเด็จ 2,000 4 ธ.ค. 60
10:44
พร้อมเช่า
5687 เรืองศรีบัวพระเครื่อง สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(40) สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(40) พระสมเด็จ 2,000 4 ธ.ค. 60
10:43
พร้อมเช่า
4023 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ พระสมเด็จหลวงพ่อจำเนียร วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี รหัสCBM พระสมเด็จหลวงพ่อจำเนียร วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี รหัสCBM พระสมเด็จ 4,500 4 ธ.ค. 60
10:34
พร้อมเช่า
4022 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ พระสมเด็จ๓ชั้นเนื้อผงพุทธคุณ หลังยันต์ วัดหนองตะโก รหัสDR07WBKN พระสมเด็จ๓ชั้นเนื้อผงพุทธคุณ หลังยันต์ วัดหนองตะโก รหัสDR07WBKN พระสมเด็จ 1,200 4 ธ.ค. 60
10:26
พร้อมเช่า
5686 เรืองศรีบัวพระเครื่อง สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(39) สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(39) พระสมเด็จ 2,000 3 ธ.ค. 60
21:27
พร้อมเช่า
5685 เรืองศรีบัวพระเครื่อง สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(38) สมเด็จปรกโพธิ์หลวงพ่อฮวด วัดดอนโพธิ์ทอง(38) พระสมเด็จ 2,000 3 ธ.ค. 60
21:26
พร้อมเช่า
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 47