เลือกประเภทพระเครื่องในร้าน  
รวมพระดอทคอม >> ร้านค้า >>

พระเครื่องในร้านค้า ประเภท “พระสมเด็จ”
 
รหัส ชื่อร้าน ชื่อพระ ประเภทพระ ราคา วันที่ เวลา สถานะ
T0071 ทนงศักดิ์ รักษ์พระเครื่อง พระสมเด็จหลวงปู่ฮก สำเภาเงิน สำเภาทอง พระสมเด็จหลวงปู่ฮก สำเภาเงิน สำเภาทอง พระสมเด็จ 999-. ส่งฟรี 5 พ.ย. 58
10:13
พร้อมเช่า
T0070 ทนงศักดิ์ รักษ์พระเครื่อง พระสมเด็จหลวงปู่ฮก สำเภาเงิน สำเภาทอง พระสมเด็จหลวงปู่ฮก สำเภาเงิน สำเภาทอง พระสมเด็จ 1,200-. ส่งฟรี 5 พ.ย. 58
10:11
พร้อมเช่า
3273 ดงกลางพระเครื่อง สมเด็จหลวงพ่อลือ วัดวังกลม พิจิตร ปี34-35 ด้านหลังฝังเหรียญ สมเด็จหลวงพ่อลือ วัดวังกลม พิจิตร ปี34-35 ด้านหลังฝังเหรียญ พระสมเด็จ - 20 ต.ค. 58
17:07
พระโชว์
พส2667 พูนสินรวมพระแท้ พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาส พิมพ์คะแนน ปี2506 พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาส พิมพ์คะแนน ปี2506 พระสมเด็จ 1,250 11 ก.ย. 58
17:54
พร้อมเช่า
พส2666 พูนสินรวมพระแท้ พระสมเด็จหลวงปู่หิน วัดระฆัง พิมพ์ฐานหมอน ปี2500 พระสมเด็จหลวงปู่หิน วัดระฆัง พิมพ์ฐานหมอน ปี2500 พระสมเด็จ 1,850 10 ก.ย. 58
09:23
พร้อมเช่า
4152 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จหลวงพ่อสงัด วัดหัวโพธิ์ พิมพ์ใหญ่เนื้อแร่เขาพรหมชะแง้(01) พระสมเด็จหลวงพ่อสงัด วัดหัวโพธิ์ พิมพ์ใหญ่เนื้อแร่เขาพรหมชะแง้(01) พระสมเด็จ 1,000 8 ก.ย. 58
17:58
พร้อมเช่า
4151 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระสมเด็จหลวงพ่อสงัด วัดหัวโพธิ์ พิมพ์ใหญ่เนื้อแร่เขาพรหมชะแง้ พระสมเด็จหลวงพ่อสงัด วัดหัวโพธิ์ พิมพ์ใหญ่เนื้อแร่เขาพรหมชะแง้ พระสมเด็จ 1,000 8 ก.ย. 58
09:57
พร้อมเช่า
พส2665 พูนสินรวมพระแท้ พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาส พิมพ์คะแนน ปี2506 พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาส พิมพ์คะแนน ปี2506 พระสมเด็จ 1,850 8 ก.ย. 58
08:33
พร้อมเช่า
4149 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อชมพู(14) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อชมพู(14) พระสมเด็จ 200 7 ก.ย. 58
15:24
พร้อมเช่า
4148 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อชมพู(13) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อชมพู(13) พระสมเด็จ 200 7 ก.ย. 58
12:28
พร้อมเช่า
4147 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อชมพู(12) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อชมพู(12) พระสมเด็จ 200 7 ก.ย. 58
10:08
พร้อมเช่า
4146 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อชมพู(11) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อชมพู(11) พระสมเด็จ 200 7 ก.ย. 58
09:14
พร้อมเช่า
4145 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อชมพู(10) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อชมพู(10) พระสมเด็จ 200 6 ก.ย. 58
19:57
พร้อมเช่า
4144 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อชมพู(09) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อชมพู(09) พระสมเด็จ 200 6 ก.ย. 58
15:28
พร้อมเช่า
4137 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อชมพู(08) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อชมพู(08) พระสมเด็จ 200 5 ก.ย. 58
12:23
พร้อมเช่า
พส2663 พูนสินรวมพระแท้ พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน ปี2515 พระสมเด็จหลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม พิมพ์คะแนน ปี2515 พระสมเด็จ 950 4 ก.ย. 58
21:52
พร้อมเช่า
3265 ดงกลางพระเครื่อง สมเด็จคะแนนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตร ปี15 สมเด็จคะแนนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตร ปี15 พระสมเด็จ - 4 ก.ย. 58
13:31
พร้อมเช่า
3264 ดงกลางพระเครื่อง สมเด็จคะแนนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตร ปี15 สมเด็จคะแนนหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตร ปี15 พระสมเด็จ - 4 ก.ย. 58
13:12
พร้อมเช่า
4135 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อชมพู(07) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อชมพู(07) พระสมเด็จ 200 4 ก.ย. 58
10:02
พร้อมเช่า
พส2661 พูนสินรวมพระแท้ พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาส พิมพ์คะแนน ปี2506 พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาส พิมพ์คะแนน ปี2506 พระสมเด็จ 0 4 ก.ย. 58
07:56
ให้เช่าแล้ว
พส2660 พูนสินรวมพระแท้ พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาส พิมพ์คะแนน ปี2506 พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาส พิมพ์คะแนน ปี2506 พระสมเด็จ 0 4 ก.ย. 58
07:45
ให้เช่าแล้ว
พส2659 พูนสินรวมพระแท้ พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาส พิมพ์คะแนนหูบายศรี ปี2506 พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาส พิมพ์คะแนนหูบายศรี ปี2506 พระสมเด็จ 1,250 3 ก.ย. 58
20:37
พร้อมเช่า
พส2658 พูนสินรวมพระแท้ พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาส พิมพ์คะแนน ปี2506 พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาส พิมพ์คะแนน ปี2506 พระสมเด็จ 0 2 ก.ย. 58
19:28
ให้เช่าแล้ว
4132 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อชมพู(06) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อชมพู(06) พระสมเด็จ 200 2 ก.ย. 58
12:23
พร้อมเช่า
4131 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อชมพู(05) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อชมพู(05) พระสมเด็จ 200 2 ก.ย. 58
09:57
พร้อมเช่า
4130 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อเหลือง(14) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อเหลือง(14) พระสมเด็จ 200 1 ก.ย. 58
21:55
พร้อมเช่า
พส2657 พูนสินรวมพระแท้ พระสมเด็จหลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง พิมพ์ปรกโพธิ์นิยม หลังยันต์เฑาะว์อุมะอะ ปี2506 พระสมเด็จหลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง พิมพ์ปรกโพธิ์นิยม หลังยันต์เฑาะว์อุมะอะ ปี2506 พระสมเด็จ 1,550 1 ก.ย. 58
19:30
พร้อมเช่า
พส2656 พูนสินรวมพระแท้ พระสมเด็จพุทธกวัก หลวงพ่อบุญธรรม วัดปฐมเจดีย์ ปี2497 พระสมเด็จพุทธกวัก หลวงพ่อบุญธรรม วัดปฐมเจดีย์ ปี2497 พระสมเด็จ 1,850 1 ก.ย. 58
19:21
พร้อมเช่า
พส2655 พูนสินรวมพระแท้ พระสมเด็จอรหัง หลังช้าง วัดบวร ฯ หลวงปู่ดูลย์ หลวงปู่โต๊ะร่วมปลุกเสก ปี2523 พระสมเด็จอรหัง หลังช้าง วัดบวร ฯ หลวงปู่ดูลย์ หลวงปู่โต๊ะร่วมปลุกเสก ปี2523 พระสมเด็จ 1,250 1 ก.ย. 58
07:38
พร้อมเช่า
พส2654 พูนสินรวมพระแท้ พระหลวงปู่หิน วัดระฆัง พิมพ์พระสังกัจจายน์ฐานผ้าทิพย์ นิยม ปี2500 พระหลวงปู่หิน วัดระฆัง พิมพ์พระสังกัจจายน์ฐานผ้าทิพย์ นิยม ปี2500 พระสมเด็จ 1,550 1 ก.ย. 58
07:14
พร้อมเช่า
4110 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อเหลือง(13) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อเหลือง(13) พระสมเด็จ 200 28 ส.ค. 58
14:48
พร้อมเช่า
4109 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อเหลือง(12) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อเหลือง(12) พระสมเด็จ 200 28 ส.ค. 58
12:21
พร้อมเช่า
4107 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อเหลือง(11) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อเหลือง(11) พระสมเด็จ 200 27 ส.ค. 58
10:16
พร้อมเช่า
4106 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อเหลือง(10) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อเหลือง(10) พระสมเด็จ 200 26 ส.ค. 58
23:16
พร้อมเช่า
พส2652 พูนสินรวมพระแท้ พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาส พิมพ์9ชั้น ปี2506 พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาส พิมพ์9ชั้น ปี2506 พระสมเด็จ 1,850 26 ส.ค. 58
20:27
พร้อมเช่า
4104 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อเหลือง(09) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อเหลือง(09) พระสมเด็จ 200 26 ส.ค. 58
16:04
พร้อมเช่า
4103 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อเหลือง(08) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อเหลือง(08) พระสมเด็จ 200 26 ส.ค. 58
14:55
พร้อมเช่า
4100 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อเหลือง(07) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อเหลือง(07) พระสมเด็จ 200 26 ส.ค. 58
09:17
พร้อมเช่า
พส2651 พูนสินรวมพระแท้ พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาส พิมพ์แขนกว้างนิยมสุด ปี2506 พระสมเด็จวัดประสาทบุญญาวาส พิมพ์แขนกว้างนิยมสุด ปี2506 พระสมเด็จ 3,850 26 ส.ค. 58
08:40
พร้อมเช่า
4097 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อเหลือง(06) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อเหลือง(06) พระสมเด็จ 200 25 ส.ค. 58
09:38
พร้อมเช่า
4094 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อเหลือง(05) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อเหลือง(05) พระสมเด็จ 200 24 ส.ค. 58
11:35
พร้อมเช่า
0267 คมกฤตย์พระเครื่อง พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี  พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จโต พ.ศ. 2523 เลี่ยมพลาสติกกันมือ  พิมพ์คมชัด สวยมากครับ พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จโต พ.ศ. 2523 เลี่ยมพลาสติกกันมือ พิมพ์คมชัด สวยมากครับ พระสมเด็จ โทร.ถาม 089-4618635, 083-9531176 17 ส.ค. 58
14:59
พร้อมเช่า
0266 คมกฤตย์พระเครื่อง พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี  พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จโต พ.ศ. 2523 เลี่ยมพลาสติกกันมือ  พิมพ์คมชัด สวยมากครับ พระสมเด็จวัดระฆัง รุ่นอนุสรณ์ 108 ปี พิมพ์รูปเหมือนสมเด็จโต พ.ศ. 2523 เลี่ยมพลาสติกกันมือ พิมพ์คมชัด สวยมากครับ พระสมเด็จ โทร.ถาม 089-4618635, 083-9531176 17 ส.ค. 58
14:56
พร้อมเช่า
4064 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อขาว(14) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อขาว(14) พระสมเด็จ 200 13 ส.ค. 58
11:04
ให้เช่าแล้ว
4055 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อขาว(13) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อขาว(13) พระสมเด็จ 200 11 ส.ค. 58
17:43
พร้อมเช่า
w221 ดำบ้านไผ่ สมเด็จวัดระฆัง 108 ปี สมเด็จวัดระฆัง 108 ปี พระสมเด็จ โทรถาม 11 ส.ค. 58
11:01
พร้อมเช่า
4052 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อขาว(12) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อขาว(12) พระสมเด็จ 200 10 ส.ค. 58
17:46
พร้อมเช่า
4049 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อขาว(11) พระผงจักรพรรดิ วัดพุทธพรหมปัญโญ พิมพ์พระสมเด็จขาโต๊ะเนื้อขาว(11) พระสมเด็จ 200 10 ส.ค. 58
09:08
พร้อมเช่า
0466 MOJI-หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน พระสมเด็จคู่ชีวิตล้างอาถรรพ์ เนื้อผงหลังแบบฝังพระธาตุ หลวงปู่หมุน ร่วมปลุกเสก ปี 41 พระสมเด็จคู่ชีวิตล้างอาถรรพ์ เนื้อผงหลังแบบฝังพระธาตุ หลวงปู่หมุน ร่วมปลุกเสก ปี 41 พระสมเด็จ โทรถาม 7 ส.ค. 58
21:38
พร้อมเช่า
K469 ฅนเมืองช้าง สมเด็จ ฐาน9 ชั้น ไม้งิ้วดำ  หลวงปู่สอ   วัดบ้านขาม   จ.สุรินทร์ สมเด็จ ฐาน9 ชั้น ไม้งิ้วดำ หลวงปู่สอ วัดบ้านขาม จ.สุรินทร์ พระสมเด็จ โชว์ ๆๆๆๆๆๆ 7 ส.ค. 58
20:00
พระโชว์
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 39