เลือกประเภทพระเครื่องในร้าน  
รวมพระดอทคอม >> ร้านค้า >>

พระเครื่องในร้านค้า ประเภท “เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก”
 
รหัส ชื่อร้าน ชื่อพระ ประเภทพระ ราคา วันที่ เวลา สถานะ
6839 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลย์เดช ครบ๓๐ปี พ.ศ.๒๕๒๒ เหรียญคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลย์เดช ครบ๓๐ปี พ.ศ.๒๕๒๒ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 40,000 18 พ.ย. 62
02:24
พร้อมเช่า
6834 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญไตรอริยะสงฆ์ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ร.๕ หลัง หลวงพ่อเจริญ หลวงพ่อฮวด หลวงพ่อดี จ.สุพรรณบุรี รหัสCDRNRW เหรียญไตรอริยะสงฆ์ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ร.๕ หลัง หลวงพ่อเจริญ หลวงพ่อฮวด หลวงพ่อดี จ.สุพรรณบุรี รหัสCDRNRW เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,500 18 พ.ย. 62
01:42
พร้อมเช่า
7282 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพ่อขุนบางกลางท่าว วัดกลาง เหรียญพ่อขุนบางกลางท่าว วัดกลาง เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 14 พ.ย. 62
15:09
พร้อมเช่า
7265 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญท้าวสุรนารี (ย่าโม) 2524 เหรียญท้าวสุรนารี (ย่าโม) 2524 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 8 พ.ย. 62
21:12
พร้อมเช่า
7252 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ 2532 เหรียญกรมหลวงชุมพรฯ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ 2532 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 5 พ.ย. 62
11:09
พร้อมเช่า
7251 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว รุ่นสร้างบ้านให้พ่อปากพนัง (01) เหรียญเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว รุ่นสร้างบ้านให้พ่อปากพนัง (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 400 5 พ.ย. 62
10:59
พร้อมเช่า
7250 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญขุนด่านเจ้าพ่อเสือ รุ่นแรก 2514 พิมพ์เล็ก เหรียญขุนด่านเจ้าพ่อเสือ รุ่นแรก 2514 พิมพ์เล็ก เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 4 พ.ย. 62
16:39
พร้อมเช่า
7249 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าแม่ตะเพียนทอง วัดถ้ำตะเพียนทอง 2523 เหรียญเจ้าแม่ตะเพียนทอง วัดถ้ำตะเพียนทอง 2523 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 4 พ.ย. 62
16:27
พร้อมเช่า
7248 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระพิฆเณศวร วัดแขก (สีลม) เหรียญพระพิฆเณศวร วัดแขก (สีลม) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 4 พ.ย. 62
07:09
จองแล้ว
7247 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 4 พ.ย. 62
06:59
พร้อมเช่า
7240 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2519 เหรียญพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2519 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 2 พ.ย. 62
20:12
พร้อมเช่า
7239 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระเจ้าฝาง พระนางสามผิว จ.เชียงใหม่ 2539 เหรียญพระเจ้าฝาง พระนางสามผิว จ.เชียงใหม่ 2539 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 2 พ.ย. 62
20:02
พร้อมเช่า
7238 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระยาเชียงปุม จ.สุรินทร์ เหรียญพระยาเชียงปุม จ.สุรินทร์ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 2 พ.ย. 62
15:49
พร้อมเช่า
7237 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญตรีมูละติ สมาคมสหพันธ์โหรฯ 2527 เหรียญตรีมูละติ สมาคมสหพันธ์โหรฯ 2527 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 2 พ.ย. 62
15:37
พร้อมเช่า
7236 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญขุนพันธ์ วัดนางตรา 2548 เหรียญขุนพันธ์ วัดนางตรา 2548 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 2 พ.ย. 62
13:31
จองแล้ว
6721 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญเสด็จพ่อ ร.๕ หลวงปู่ดี วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี พ.ศ.๒๕๓๖ รหัสXBDT3B เหรียญเสด็จพ่อ ร.๕ หลวงปู่ดี วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี พ.ศ.๒๕๓๖ รหัสXBDT3B เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,500 22 ต.ค. 62
00:57
พร้อมเช่า
7197 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ 2525 เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ 2525 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 13 ต.ค. 62
12:14
พร้อมเช่า
7193 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระพิฆเนศ หลังกรมหลวงชุมพร วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม เหรียญพระพิฆเนศ หลังกรมหลวงชุมพร วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 12 ต.ค. 62
16:25
พร้อมเช่า
7192 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระนารายณ์ หลังยันต์ ลงยาสีขาว เหรียญพระนารายณ์ หลังยันต์ ลงยาสีขาว เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 12 ต.ค. 62
16:17
พร้อมเช่า
7173 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระนารายณ์ หลังยันต์ ลงยาสีส้ม เหรียญพระนารายณ์ หลังยันต์ ลงยาสีส้ม เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 8 ต.ค. 62
19:45
พร้อมเช่า
7172 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระนารายณ์ หลังยันต์ ลงยาสีน้ำเงิน เหรียญพระนารายณ์ หลังยันต์ ลงยาสีน้ำเงิน เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 8 ต.ค. 62
19:40
พร้อมเช่า
7165 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระนารายณ์ หลังยันต์ ลงยาสีแดง เหรียญพระนารายณ์ หลังยันต์ ลงยาสีแดง เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 7 ต.ค. 62
15:31
พร้อมเช่า
7164 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อพระกาฬ จ.ลพบุรี 2534 เหรียญเจ้าพ่อพระกาฬ จ.ลพบุรี 2534 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 400 7 ต.ค. 62
15:17
พร้อมเช่า
7158 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญสมเด็จพ่อพระนารายณ์มหาราช 2527 เหรียญสมเด็จพ่อพระนารายณ์มหาราช 2527 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 4 ต.ค. 62
19:18
พร้อมเช่า
7157 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญรัชกาลที่ 5 ประถมทวีธาภิเศก 2534 เหรียญรัชกาลที่ 5 ประถมทวีธาภิเศก 2534 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 4 ต.ค. 62
19:05
พร้อมเช่า
7122 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดถือน้ำ 2525 เหรียญพระสยามเทวาธิราช วัดถือน้ำ 2525 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 25 ก.ย. 62
11:58
พร้อมเช่า
7121 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าแม่เขาสามมุข ชลบุรี เหรียญเจ้าแม่เขาสามมุข ชลบุรี เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 400 25 ก.ย. 62
11:45
พร้อมเช่า
7118 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระฤาษี หลังยันต์ เหรียญพระฤาษี หลังยันต์ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 18 ก.ย. 62
21:19
พร้อมเช่า
7117 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ หลังพระเสื้อเมือง 2518 (01) เหรียญหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ หลังพระเสื้อเมือง 2518 (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 18 ก.ย. 62
21:10
พร้อมเช่า
7112 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อพระกาฬ จ.ลพบุรี รุ่นแรก 2544 เหรียญเจ้าพ่อพระกาฬ จ.ลพบุรี รุ่นแรก 2544 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 15 ก.ย. 62
19:19
พร้อมเช่า
7068 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญท่านปู่จ้าว วัดปู่จ้าว เหรียญท่านปู่จ้าว วัดปู่จ้าว เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 4 ก.ย. 62
16:26
พร้อมเช่า
7067 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระนางเจ้าจามะเทวี วัดดอนแก้ว 2539 เหรียญพระนางเจ้าจามะเทวี วัดดอนแก้ว 2539 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 4 ก.ย. 62
16:19
พร้อมเช่า
7035 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเทพประกายเพชร ตากพิทยาคม 2522 เหรียญเทพประกายเพชร ตากพิทยาคม 2522 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 26 ส.ค. 62
14:53
พร้อมเช่า
6499 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญลงยาสีน้ำเงินกะไหล่ทองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ร.๕) หลัง หลวงปู่นาค โชติโก - หลวงปู่สุก ปทุมสุสวณฺโณ สมโภชวัดห้วยจระเข้ นครปฐม ปีที่๑๐๐ พ.ศ.๒๕๔๐ รหัสXKNRDGA เหรียญลงยาสีน้ำเงินกะไหล่ทองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ร.๕) หลัง หลวงปู่นาค โชติโก - หลวงปู่สุก ปทุมสุสวณฺโณ สมโภชวัดห้วยจระเข้ นครปฐม ปีที่๑๐๐ พ.ศ.๒๕๔๐ รหัสXKNRDGA เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,500 21 ส.ค. 62
01:43
พร้อมเช่า
7001 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญหมออาชีวก โกมารภัทร 2537 เหรียญหมออาชีวก โกมารภัทร 2537 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 7 ส.ค. 62
22:17
พร้อมเช่า
7000 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญท้าวมหาพรหม วัดหนองบัว เหรียญท้าวมหาพรหม วัดหนองบัว เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 7 ส.ค. 62
22:08
พร้อมเช่า
6973 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญขุนสูงสุมารเขต ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบางปลาม้า พิมพ์ใหญ่ เหรียญขุนสูงสุมารเขต ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบางปลาม้า พิมพ์ใหญ่ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 29 ก.ค. 62
10:02
พร้อมเช่า
6972 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญขุนสูงสุมารเขต ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบางปลาม้า พิมพ์เล็ก เหรียญขุนสูงสุมารเขต ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบางปลาม้า พิมพ์เล็ก เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 400 29 ก.ค. 62
09:58
พร้อมเช่า
6458 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญสู้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลัง สก รหัสG3BP เหรียญสู้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลัง สก รหัสG3BP เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,000 24 ก.ค. 62
21:27
พร้อมเช่า
6942 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพ่อตาหินช้าง วัดเขาพ่อตา 2518 รุ่น1(04) เหรียญพ่อตาหินช้าง วัดเขาพ่อตา 2518 รุ่น1(04) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 10 ก.ค. 62
21:34
พร้อมเช่า
6941 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพ่อตาหินช้าง วัดเขาพ่อตา 2518 รุ่น1(03) เหรียญพ่อตาหินช้าง วัดเขาพ่อตา 2518 รุ่น1(03) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 10 ก.ค. 62
21:32
พร้อมเช่า
6940 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพ่อตาหินช้าง วัดเขาพ่อตา 2518 รุ่น1(02) เหรียญพ่อตาหินช้าง วัดเขาพ่อตา 2518 รุ่น1(02) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 10 ก.ค. 62
18:57
พร้อมเช่า
6939 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพ่อตาหินช้าง วัดเขาพ่อตา 2518 รุ่น1(01) เหรียญพ่อตาหินช้าง วัดเขาพ่อตา 2518 รุ่น1(01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 10 ก.ค. 62
18:55
พร้อมเช่า
6920 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญแม่ย่านาง วัดช่องแสมสาร เหรียญแม่ย่านาง วัดช่องแสมสาร เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 6 ก.ค. 62
11:37
พร้อมเช่า
6919 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระกาฬ วัดป่าเลไลยก์ 2516 เหรียญพระกาฬ วัดป่าเลไลยก์ 2516 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 6 ก.ค. 62
11:27
พร้อมเช่า
6917 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญ ภปร. วัดดอนเจดีย์ 2516 เหรียญ ภปร. วัดดอนเจดีย์ 2516 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 1 ก.ค. 62
11:07
พร้อมเช่า
6413 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญเสด็จพ่อ ร.๕ หลวงปู่ดี วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี พ.ศ.๒๕๓๖ รหัสGKN5H เหรียญเสด็จพ่อ ร.๕ หลวงปู่ดี วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี พ.ศ.๒๕๓๖ รหัสGKN5H เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,500 21 มิ.ย. 62
00:51
พร้อมเช่า
6340 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญเสด็จพระราชดำเนินทรงตัดลูกนิมิต ณ วัดดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี พ.ศ.๒๕๑๖ หลัง พระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เผด็จศึก รหัสD9A9 เหรียญเสด็จพระราชดำเนินทรงตัดลูกนิมิต ณ วัดดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี พ.ศ.๒๕๑๖ หลัง พระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เผด็จศึก รหัสD9A9 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 2,000 27 พ.ค. 62
07:32
พร้อมเช่า
6327 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญนั่งบัลลังก์กาญจนาภิเษก ครองราช 50 ปี รัชกาลที่๙ ปี๒๕๓๙ รหัสACR1B เหรียญนั่งบัลลังก์กาญจนาภิเษก ครองราช 50 ปี รัชกาลที่๙ ปี๒๕๓๙ รหัสACR1B เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,500 18 พ.ค. 62
19:54
พร้อมเช่า
6906 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญรัชกาลที่ 9 นั่งบัลลังก์ที่ระลึกครองราชย์ 50 ปี (06) เหรียญรัชกาลที่ 9 นั่งบัลลังก์ที่ระลึกครองราชย์ 50 ปี (06) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,000 17 พ.ค. 62
16:15
พร้อมเช่า
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 17