เลือกประเภทพระเครื่องในร้าน  
รวมพระดอทคอม >> ร้านค้า >>

พระเครื่องในร้านค้า ประเภท “เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก”
 
รหัส ชื่อร้าน ชื่อพระ ประเภทพระ ราคา วันที่ เวลา สถานะ
พส2276 พูนสินรวมพระแท้ เหรียญพระราชพิธีสมโภชช้างเผือก3เชิอก ปี2521 เพชรบุรี เหรียญพระราชพิธีสมโภชช้างเผือก3เชิอก ปี2521 เพชรบุรี เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 3,000 14 พ.ย. 57
17:33
พร้อมเช่า
พส2275 พูนสินรวมพระแท้ เหรียญพระราชพิธีสมโภชช้างเผือก3เชิอก ปี2521 เพชรบุรี เหรียญพระราชพิธีสมโภชช้างเผือก3เชิอก ปี2521 เพชรบุรี เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 2,000 14 พ.ย. 57
17:28
พร้อมเช่า
พส2274 พูนสินรวมพระแท้ เหรียญพระราชพิธีสมโภชช้างเผือก3เชิอก ปี2521 เพชรบุรี เหรียญพระราชพิธีสมโภชช้างเผือก3เชิอก ปี2521 เพชรบุรี เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,250 14 พ.ย. 57
17:24
พร้อมเช่า
1528 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญพุทธมณฑล หลังองค์พระปฐมเจดีย์ ทองแดง เหรียญพุทธมณฑล หลังองค์พระปฐมเจดีย์ ทองแดง เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 13 พ.ย. 57
22:34
พร้อมเช่า
1527 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญในหลวง ครบ3รอบ ปี06 เนื้ออัลปาก้า เหรียญในหลวง ครบ3รอบ ปี06 เนื้ออัลปาก้า เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 250 13 พ.ย. 57
22:32
พร้อมเช่า
1526 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญที่ระลึก ร.6 ที่ระลึก60ปีการออมสิน 2456-2516 เนื้ออัลปาก้า เหรียญที่ระลึก ร.6 ที่ระลึก60ปีการออมสิน 2456-2516 เนื้ออัลปาก้า เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 13 พ.ย. 57
22:30
พร้อมเช่า
3141 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นการพัฒนามนุษย์(04) เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นการพัฒนามนุษย์(04) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 200 10 พ.ย. 57
21:48
พร้อมเช่า
3140 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นการพัฒนามนุษย์(03) เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นการพัฒนามนุษย์(03) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 200 10 พ.ย. 57
21:45
พร้อมเช่า
3139 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นการพัฒนามนุษย์(02) เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นการพัฒนามนุษย์(02) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 200 10 พ.ย. 57
18:12
พร้อมเช่า
3138 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นการพัฒนามนุษย์(01) เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นการพัฒนามนุษย์(01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 200 10 พ.ย. 57
18:10
พร้อมเช่า
3137 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นพระบิดาแห่งฝนหลวง(04) เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นพระบิดาแห่งฝนหลวง(04) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 200 10 พ.ย. 57
11:48
พร้อมเช่า
3136 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นพระบิดาแห่งฝนหลวง(03) เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นพระบิดาแห่งฝนหลวง(03) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 200 10 พ.ย. 57
11:46
พร้อมเช่า
3135 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นพระบิดาแห่งฝนหลวง(02) เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นพระบิดาแห่งฝนหลวง(02) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 200 10 พ.ย. 57
11:22
พร้อมเช่า
3134 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นพระบิดาแห่งฝนหลวง(01) เหรียญรัชกาลที่ 9 รุ่นพระบิดาแห่งฝนหลวง(01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 200 10 พ.ย. 57
11:21
พร้อมเช่า
3133 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญสมเด็จพระเทพฯ ครบรอบ 50 พรรษา(02) เหรียญสมเด็จพระเทพฯ ครบรอบ 50 พรรษา(02) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 200 10 พ.ย. 57
10:27
พร้อมเช่า
3132 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญสมเด็จพระเทพฯ ครบรอบ 50 พรรษา(01) เหรียญสมเด็จพระเทพฯ ครบรอบ 50 พรรษา(01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 200 10 พ.ย. 57
10:25
พร้อมเช่า
3131 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ(09) เหรียญพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ(09) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 10 พ.ย. 57
09:50
ประมูลอยู่
3130 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ(08) เหรียญพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ(08) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 10 พ.ย. 57
09:46
ประมูลอยู่
3129 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ(07) เหรียญพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ(07) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 10 พ.ย. 57
07:44
พร้อมเช่า
3128 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ(06) เหรียญพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ(06) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 10 พ.ย. 57
07:43
พร้อมเช่า
3127 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ(05) เหรียญพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ(05) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 9 พ.ย. 57
21:17
พร้อมเช่า
3126 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ(04) เหรียญพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ(04) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 9 พ.ย. 57
21:15
พร้อมเช่า
3125 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ(03) เหรียญพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ(03) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 9 พ.ย. 57
16:15
พร้อมเช่า
3124 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ(02) เหรียญพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ(02) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 9 พ.ย. 57
16:14
พร้อมเช่า
3123 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ(01) เหรียญพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ(01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 9 พ.ย. 57
14:43
พร้อมเช่า
3122 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ เหรียญพระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 9 พ.ย. 57
14:39
พร้อมเช่า
พส02213 พูนสินรวมพระแท้ เหรียญสมเด็จบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ร่วมกู้ชาติ หลวงปู่โต๊ะปลุกเสก ปี2521 เหรียญสมเด็จบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ร่วมกู้ชาติ หลวงปู่โต๊ะปลุกเสก ปี2521 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 850 24 ก.ย. 57
22:32
พร้อมเช่า
3064 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อประตูผา จ.ลำปาง เหรียญเจ้าพ่อประตูผา จ.ลำปาง เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 400 24 ก.ย. 57
09:28
พร้อมเช่า
3029 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง เชียงใหม่ (01) เหรียญพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง เชียงใหม่ (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 400 30 ส.ค. 57
21:53
พร้อมเช่า
พส02146 พูนสินรวมพระแท้ เหรียญสมเด็จเจ้าฟ้า ภาณุรังษี สว่างวงษ์ ปี2544 เหรียญสมเด็จเจ้าฟ้า ภาณุรังษี สว่างวงษ์ ปี2544 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 900 4 ส.ค. 57
22:36
พร้อมเช่า
2960 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเทพพระราหูทรงครุฑ สถาบันพยากรณ์ศาสตร์ เหรียญเทพพระราหูทรงครุฑ สถาบันพยากรณ์ศาสตร์ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 6 ก.ค. 57
16:38
พร้อมเช่า
1420 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญในหลวง ปี30 องค์เล็กน่ารัก กะหลั่ยเงิน เหรียญในหลวง ปี30 องค์เล็กน่ารัก กะหลั่ยเงิน เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 150 1 มิ.ย. 57
06:15
ให้เช่าแล้ว
1375 เย็นศิระพระเครื่อง หรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ครบรอบ100ปี กระ ทรวงเกษตร ครบชุด 3 เหรียญ พร้อมกล่องเดิม หรียญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ ครบรอบ100ปี กระ ทรวงเกษตร ครบชุด 3 เหรียญ พร้อมกล่องเดิม เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 450 31 พ.ค. 57
13:40
พร้อมเช่า
พส1960 พูนสินรวมพระแท้ เหรียญพ่อขุนนาคเมืองนคร แพทย์สมัยรัชกาลที่5อายุ115ปี เหรียญพ่อขุนนาคเมืองนคร แพทย์สมัยรัชกาลที่5อายุ115ปี เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 180 28 พ.ค. 57
17:47
พร้อมเช่า
1372 เย็นศิระพระเครื่อง ชุดเข็ดกลัด ที่หนีบเนคไทน์ กะหลั่ยทองลงยา ที่ระลึก 72พรรษา ปี42 สวย หรู ควรค่าแก่การเก็บสะสม ชุดเข็ดกลัด ที่หนีบเนคไทน์ กะหลั่ยทองลงยา ที่ระลึก 72พรรษา ปี42 สวย หรู ควรค่าแก่การเก็บสะสม เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 450 22 พ.ค. 57
01:58
พร้อมเช่า
K177 ฅนเมืองช้าง ล็อกเก็ต รุ่นแรก พิมพ์กลาง แจก รองประธาน  หลวงปู่สอ คัมภีรปัญโญ  วัดบ้านขาม จ.สุรินทร์ ล็อกเก็ต รุ่นแรก พิมพ์กลาง แจก รองประธาน หลวงปู่สอ คัมภีรปัญโญ วัดบ้านขาม จ.สุรินทร์ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 3,500 14 พ.ค. 57
17:18
พร้อมเช่า
K176 ฅนเมืองช้าง ล็อกเก็ต รุ่นแรก พิมพ์กลาง แจก รองประธาน  หลวงปู่สอ คัมภีรปัญโญ  วัดบ้านขาม จ.สุรินทร์ ล็อกเก็ต รุ่นแรก พิมพ์กลาง แจก รองประธาน หลวงปู่สอ คัมภีรปัญโญ วัดบ้านขาม จ.สุรินทร์ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 3,500 14 พ.ค. 57
17:10
พร้อมเช่า
K175 ฅนเมืองช้าง ล็อกเก็ต รุ่นแรก พิมพ์กลาง แจก รองประธาน  หลวงปู่สอ คัมภีรปัญโญ  วัดบ้านขาม จ.สุรินทร์ ล็อกเก็ต รุ่นแรก พิมพ์กลาง แจก รองประธาน หลวงปู่สอ คัมภีรปัญโญ วัดบ้านขาม จ.สุรินทร์ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก โชว์ 14 พ.ค. 57
17:04
พระโชว์
K174 ฅนเมืองช้าง ล็อกเก็ต รุ่นแรก พิมพ์กลาง แจก รองประธาน  หลวงปู่สอ คัมภีรปัญโญ  วัดบ้านขาม จ.สุรินทร์ ล็อกเก็ต รุ่นแรก พิมพ์กลาง แจก รองประธาน หลวงปู่สอ คัมภีรปัญโญ วัดบ้านขาม จ.สุรินทร์ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก โชว์ 14 พ.ค. 57
16:56
พระโชว์
K173 ฅนเมืองช้าง ล็อกเก็ต รุ่นแรก พิมพ์เล็ก แจก กรรมการ  หลวงปู่สอ คัมภีรปัญโญ  วัดบ้านขาม จ.สุรินทร์ ล็อกเก็ต รุ่นแรก พิมพ์เล็ก แจก กรรมการ หลวงปู่สอ คัมภีรปัญโญ วัดบ้านขาม จ.สุรินทร์ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก โชว์ 14 พ.ค. 57
16:50
พระโชว์
K172 ฅนเมืองช้าง ล็อกเก็ต รุ่นแรก พิมพ์เล็ก แจก กรรมการ  หลวงปู่สอ คัมภีรปัญโญ  วัดบ้านขาม จ.สุรินทร์ ล็อกเก็ต รุ่นแรก พิมพ์เล็ก แจก กรรมการ หลวงปู่สอ คัมภีรปัญโญ วัดบ้านขาม จ.สุรินทร์ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก โชว์ 14 พ.ค. 57
16:46
พระโชว์
K171 ฅนเมืองช้าง ล็อกเก็ต รุ่นแรก พิมพ์เล็ก แจก กรรมการ  หลวงปู่สอ คัมภีรปัญโญ  วัดบ้านขาม จ.สุรินทร์ ล็อกเก็ต รุ่นแรก พิมพ์เล็ก แจก กรรมการ หลวงปู่สอ คัมภีรปัญโญ วัดบ้านขาม จ.สุรินทร์ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 2,000 14 พ.ค. 57
16:40
พร้อมเช่า
K170 ฅนเมืองช้าง ล็อกเก็ต รุ่นแรก พิมพ์เล็ก แจก กรรมการ  หลวงปู่สอ คัมภีรปัญโญ  วัดบ้านขาม จ.สุรินทร์ ล็อกเก็ต รุ่นแรก พิมพ์เล็ก แจก กรรมการ หลวงปู่สอ คัมภีรปัญโญ วัดบ้านขาม จ.สุรินทร์ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 2,000 14 พ.ค. 57
16:35
พร้อมเช่า
1330 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญในหลวง ชุดพระพุทธปัญจภาคี ปี 39 เนื้อทองแดง ผิวเดิม พร้อมกล่องเดิม เหรียญในหลวง ชุดพระพุทธปัญจภาคี ปี 39 เนื้อทองแดง ผิวเดิม พร้อมกล่องเดิม เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 650 10 พ.ค. 57
01:44
ให้เช่าแล้ว
1329 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญในหลวง ชุดพระพุทธปัญจภาคี ปี 39 เนื้อทองแดง ผิวเดิม พร้อมกล่องเดิม เหรียญในหลวง ชุดพระพุทธปัญจภาคี ปี 39 เนื้อทองแดง ผิวเดิม พร้อมกล่องเดิม เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 800 10 พ.ค. 57
01:40
ให้เช่าแล้ว
พส01768 พูนสินรวมพระแท้  เหรียญพ่อขุนรามคำแหง รุ่นแรก ปี2510 เหรียญพ่อขุนรามคำแหง รุ่นแรก ปี2510 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 0 โทรถามราคา 5 พ.ค. 57
22:00
พร้อมเช่า
1284 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญในหลวง ที่ระลึกสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ปี39 พิมพ์เล็ก กล่องเดิม เหรียญในหลวง ที่ระลึกสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ปี39 พิมพ์เล็ก กล่องเดิม เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 200 5 พ.ค. 57
01:33
ให้เช่าแล้ว
1283 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญในหลวง ที่ระลึกสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ปี39 พิมพ์ใหญ่ กล่องเดิม เหรียญในหลวง ที่ระลึกสร้างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ปี39 พิมพ์ใหญ่ กล่องเดิม เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 200 5 พ.ค. 57
01:32
ให้เช่าแล้ว
2856 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญปู่ตาศรีนครเตา จ.สุรินทร์ เหรียญปู่ตาศรีนครเตา จ.สุรินทร์ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 4 พ.ค. 57
21:44
พร้อมเช่า
2853 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง วัดโคก เพชรบุรี(09) เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง วัดโคก เพชรบุรี(09) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 3 พ.ค. 57
16:13
ประมูลอยู่
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 13