เลือกประเภทพระเครื่องในร้าน  
รวมพระดอทคอม >> ร้านค้า >>

พระเครื่องในร้านค้า ประเภท “เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก”
 
รหัส ชื่อร้าน ชื่อพระ ประเภทพระ ราคา วันที่ เวลา สถานะ
0765 จิรสิน 2 เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 9 ด้านหลังพระพุทธชินราช เนื้อเงินเหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 9 ด้านหลังพระพุทธชินราช เนื้อเงิน เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 9 ด้านหลังพระพุทธชินราช เนื้อเงินเหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 9 ด้านหลังพระพุทธชินราช เนื้อเงิน เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,200 8 พ.ค. 65
11:55
พร้อมเช่า
8933 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระเจ้าตาก หลังเจ้าพ่อพะวอ 2550 เหรียญพระเจ้าตาก หลังเจ้าพ่อพะวอ 2550 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 10 ก.ย. 64
16:43
พร้อมเช่า
8678 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญหนึ่งแสนครูดี เนื้อทองแดง เหรียญหนึ่งแสนครูดี เนื้อทองแดง เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 27 ก.พ. 64
08:43
พร้อมเช่า
8674 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญปีมังกรทอง วัดนก 2531 เหรียญปีมังกรทอง วัดนก 2531 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 23 ก.พ. 64
14:23
พร้อมเช่า
8361 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระบรมธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน (01) เหรียญพระบรมธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 31 ธ.ค. 63
19:05
พร้อมเช่า
PT435 พรหมธรรม พระในหลวงทรงผนวช เนื้อดินแดง วัดราชพิธ ปี2507 พระในหลวงทรงผนวช เนื้อดินแดง วัดราชพิธ ปี2507 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก - 7 ธ.ค. 63
17:51
ให้เช่าแล้ว
PT434 พรหมธรรม พระในหลวงทรงผนวช เนื้อดินแดง วัดราชพิธ ปี2507 พระในหลวงทรงผนวช เนื้อดินแดง วัดราชพิธ ปี2507 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก - 7 ธ.ค. 63
17:50
ให้เช่าแล้ว
PT433 พรหมธรรม พระในหลวงทรงผนวช เนื้อดินดำ วัดราชพิธ ปี2507 พระในหลวงทรงผนวช เนื้อดินดำ วัดราชพิธ ปี2507 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก - 7 ธ.ค. 63
17:43
ให้เช่าแล้ว
8137 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อมเหสักข์ จ.ขอนแก่น 2535 เหรียญเจ้าพ่อมเหสักข์ จ.ขอนแก่น 2535 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 1 ธ.ค. 63
08:28
พร้อมเช่า
8136 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพ่อขุนเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย เหรียญพ่อขุนเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 1 ธ.ค. 63
08:26
พร้อมเช่า
8133 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดเขาวงพระจันทร์ 2533 เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดเขาวงพระจันทร์ 2533 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 30 พ.ย. 63
13:42
พร้อมเช่า
8132 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเม็ดแตง พระพิฆเนศวร วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2530 เหรียญเม็ดแตง พระพิฆเนศวร วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2530 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 30 พ.ย. 63
13:39
พร้อมเช่า
8126 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระแม่ย่า จ.สุโขทัย 2540 เหรียญพระแม่ย่า จ.สุโขทัย 2540 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 28 พ.ย. 63
18:15
พร้อมเช่า
8125 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญ ร.5 วัดใหม่อมตรส 2536 เหรียญ ร.5 วัดใหม่อมตรส 2536 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 28 พ.ย. 63
08:12
พร้อมเช่า
8124 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระบรมธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน เหรียญพระบรมธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 28 พ.ย. 63
08:09
พร้อมเช่า
8103 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระบรมธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน 2548 เหรียญพระบรมธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน 2548 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 23 พ.ย. 63
16:10
พร้อมเช่า
8090 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระไตรลักษณ์ วัดบางประทุน เหรียญพระไตรลักษณ์ วัดบางประทุน เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 13 พ.ย. 63
19:30
พร้อมเช่า
7983 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ 2525 (01) เหรียญพลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ 2525 (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 6 พ.ย. 63
09:22
พร้อมเช่า
7946 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระพิฆเณศวร วัดอินทารามวรวิหาร 2527 เหรียญพระพิฆเณศวร วัดอินทารามวรวิหาร 2527 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 400 29 ต.ค. 63
19:47
พร้อมเช่า
7945 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญราชการสนามชายแดน พ.ศ.2548 เหรียญราชการสนามชายแดน พ.ศ.2548 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 27 ต.ค. 63
20:15
พร้อมเช่า
7937 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญชูชก วัดมฤคทายวัน (02) เหรียญชูชก วัดมฤคทายวัน (02) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 400 25 ต.ค. 63
09:28
พร้อมเช่า
7936 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี พิมพ์เล็ก 2538 เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี พิมพ์เล็ก 2538 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 25 ต.ค. 63
09:25
พร้อมเช่า
7929 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อพระยาจักร อู่ทอง เหรียญเจ้าพ่อพระยาจักร อู่ทอง เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 400 23 ต.ค. 63
14:11
พร้อมเช่า
7911 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อพระกาฬ หลังยันต์ จ.ลพบุรี เหรียญเจ้าพ่อพระกาฬ หลังยันต์ จ.ลพบุรี เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 9 ต.ค. 63
12:46
พร้อมเช่า
7910 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพ่อท้าวพรหมกาฬ อ.บุญรอด 2523 เหรียญพ่อท้าวพรหมกาฬ อ.บุญรอด 2523 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 9 ต.ค. 63
12:43
พร้อมเช่า
7906 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญชูชก วัดมฤคทายวัน (01) เหรียญชูชก วัดมฤคทายวัน (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 8 ต.ค. 63
13:02
พร้อมเช่า
7891 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2538 (04) เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2538 (04) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 4 ต.ค. 63
20:20
พร้อมเช่า
7890 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2538 (03) เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2538 (03) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 4 ต.ค. 63
20:18
พร้อมเช่า
7862 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อพญาคำลือ จ.ลำปาง 2526 เหรียญเจ้าพ่อพญาคำลือ จ.ลำปาง 2526 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 28 ก.ย. 63
18:14
พร้อมเช่า
7856 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญ 9 พระบรมธาตุ หลังพระควัม เหรียญ 9 พระบรมธาตุ หลังพระควัม เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 27 ก.ย. 63
16:29
พร้อมเช่า
7846 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช 2522 (01) เหรียญพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช 2522 (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 700 26 ก.ย. 63
12:43
พร้อมเช่า
7845 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญอาจารย์ประเสริฐ ไตรรัตน์ 2529 (01) เหรียญอาจารย์ประเสริฐ ไตรรัตน์ 2529 (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 26 ก.ย. 63
12:41
พร้อมเช่า
7841 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (06) เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (06) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 25 ก.ย. 63
16:50
พร้อมเช่า
7840 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพ่อขุนเม็งรายมหาราช วัดเม็งรายมหาราช 2521 (01) เหรียญพ่อขุนเม็งรายมหาราช วัดเม็งรายมหาราช 2521 (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 25 ก.ย. 63
12:08
พร้อมเช่า
7825 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (05) เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (05) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 23 ก.ย. 63
16:48
พร้อมเช่า
7821 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (04) เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (04) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 22 ก.ย. 63
18:06
พร้อมเช่า
7816 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (03) เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (03) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 16 ก.ย. 63
19:11
พร้อมเช่า
7815 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (02) เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (02) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 16 ก.ย. 63
19:09
พร้อมเช่า
7814 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2538 (02) เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2538 (02) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 14 ก.ย. 63
20:00
พร้อมเช่า
7813 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (01) เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 14 ก.ย. 63
19:57
พร้อมเช่า
7803 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญตา-ยาย จ.สุพรรณบุรี 2525 (01) เหรียญตา-ยาย จ.สุพรรณบุรี 2525 (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 13 ก.ย. 63
12:34
พร้อมเช่า
7798 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญ "พิทักษ์ราชัน" เหรียญ "พิทักษ์ราชัน" เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 400 12 ก.ย. 63
10:11
พร้อมเช่า
7779 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญชูชกพารวย วัดป้อมรามัญ เหรียญชูชกพารวย วัดป้อมรามัญ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 6 ก.ย. 63
13:30
พร้อมเช่า
7775 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเสด็จปู่สีหราชเตโช วัดพรหมคุณาราม 2525(01) เหรียญเสด็จปู่สีหราชเตโช วัดพรหมคุณาราม 2525(01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 5 ก.ย. 63
20:29
พร้อมเช่า
7773 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระนเรศวร วัดไชยสถาน 2552 เหรียญพระนเรศวร วัดไชยสถาน 2552 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 400 5 ก.ย. 63
19:06
พร้อมเช่า
7768 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ฉะเชิงเทรา เหรียญพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ฉะเชิงเทรา เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 3 ก.ย. 63
18:49
พร้อมเช่า
7767 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ออกวัดไตรมิตร เหรียญพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ออกวัดไตรมิตร เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 3 ก.ย. 63
18:46
พร้อมเช่า
6969 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญนั่งบัลลังก์กาญจนาภิเษก ครองราช 50 ปี รัชกาลที่๙ ปี๒๕๓๙ รหัสACR1B เหรียญนั่งบัลลังก์กาญจนาภิเษก ครองราช 50 ปี รัชกาลที่๙ ปี๒๕๓๙ รหัสACR1B เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,500 25 ส.ค. 63
23:07
พร้อมเช่า
6968 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญนั่งบัลลังก์กาญจนาภิเษก ครองราช 50 ปี รัชกาลที่๙ ปี๒๕๓๙ รหัสAD9D เหรียญนั่งบัลลังก์กาญจนาภิเษก ครองราช 50 ปี รัชกาลที่๙ ปี๒๕๓๙ รหัสAD9D เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,500 25 ส.ค. 63
23:02
พร้อมเช่า
7729 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพ่อขุนรามคำแหง หลัง ญสส. 2536 เหรียญพ่อขุนรามคำแหง หลัง ญสส. 2536 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 15 ส.ค. 63
21:36
พร้อมเช่า
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 17