เลือกประเภทพระเครื่องในร้าน  
รวมพระดอทคอม >> ร้านค้า >>

พระเครื่องในร้านค้า ประเภท “เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก”
 
รหัส ชื่อร้าน ชื่อพระ ประเภทพระ ราคา วันที่ เวลา สถานะ
5306 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 700 ปีลายสือไทย เหรียญพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 700 ปีลายสือไทย เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 10 พ.ค. 60
07:03
พร้อมเช่า
2801 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญเสด็จนิวัต พระนคร พ.ศ.๒๕๐๔ รหัสGVB9P เหรียญเสด็จนิวัต พระนคร พ.ศ.๒๕๐๔ รหัสGVB9P เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,500 6 พ.ค. 60
23:48
พร้อมเช่า
5293 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญรัชกาลที่ 5 หลัง จปร. เหรียญรัชกาลที่ 5 หลัง จปร. เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 6 พ.ค. 60
15:44
พร้อมเช่า
2775 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่นเปิดพระตำหนัก วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม หาดทรายรี จ.ชุมพร รหัสRCDA21B เหรียญพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่นเปิดพระตำหนัก วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม หาดทรายรี จ.ชุมพร รหัสRCDA21B เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,500 2 พ.ค. 60
23:09
พร้อมเช่า
5279 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดดอนเจดีย์ 2551(01) เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดดอนเจดีย์ 2551(01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 1 พ.ค. 60
15:19
พร้อมเช่า
5278 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดดอนเจดีย์ 2551 เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดดอนเจดีย์ 2551 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 1 พ.ค. 60
15:17
พร้อมเช่า
2738 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญลงยาสีน้ำเงินกะไหล่ทองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ร.๕) หลัง หลวงปู่นาค โชติโก - หลวงปู่สุก ปทุมสุสวณฺโณ สมโภชวัดห้วยจระเข้ นครปฐม ปีที่๑๐๐ พ.ศ.๒๕๔๐ รหัสXKNRDGA เหรียญลงยาสีน้ำเงินกะไหล่ทองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ร.๕) หลัง หลวงปู่นาค โชติโก - หลวงปู่สุก ปทุมสุสวณฺโณ สมโภชวัดห้วยจระเข้ นครปฐม ปีที่๑๐๐ พ.ศ.๒๕๔๐ รหัสXKNRDGA เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,500 27 เม.ย. 60
00:39
พร้อมเช่า
2730 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญเสด็จพระราชดำเนินทรงตัดลูกนิมิต ณ วัดดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี พ.ศ.๒๕๑๖ หลัง พระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เผด็จศึก รหัสD9A9 เหรียญเสด็จพระราชดำเนินทรงตัดลูกนิมิต ณ วัดดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี พ.ศ.๒๕๑๖ หลัง พระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เผด็จศึก รหัสD9A9 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,500 22 เม.ย. 60
23:04
พร้อมเช่า
2726 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กองทัพเรือ การบูรณะโบราณสถานในพระราชวังเดิม พ.ศ.๒๕๓๘ รหัสACD8N เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช กองทัพเรือ การบูรณะโบราณสถานในพระราชวังเดิม พ.ศ.๒๕๓๘ รหัสACD8N เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 3,000 19 เม.ย. 60
23:51
พร้อมเช่า
5229 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อไม่ทราบที่ เนื้อกะไหล่ทอง เหรียญเจ้าพ่อไม่ทราบที่ เนื้อกะไหล่ทอง เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 400 13 เม.ย. 60
21:44
พร้อมเช่า
5228 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญอ.ศิลป์ พีระศรี (มศก.66) เหรียญอ.ศิลป์ พีระศรี (มศก.66) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 13 เม.ย. 60
21:15
พร้อมเช่า
5227 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญ 8 เซียน ครองราชย์ 50 ปี เนื้อทองแดง เหรียญ 8 เซียน ครองราชย์ 50 ปี เนื้อทองแดง เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 13 เม.ย. 60
19:24
พร้อมเช่า
5226 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญฉัตรมงคลรำลึก 2517 กะไหล่ทอง เหรียญฉัตรมงคลรำลึก 2517 กะไหล่ทอง เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 13 เม.ย. 60
19:07
พร้อมเช่า
2691 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ส.ป.จ.พ.ศ.๒๕๓๕ รหัสADR5N เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ส.ป.จ.พ.ศ.๒๕๓๕ รหัสADR5N เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,500 10 เม.ย. 60
23:20
พร้อมเช่า
5185 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อเสือ จ.นครปฐม (01) เหรียญเจ้าพ่อเสือ จ.นครปฐม (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 9 เม.ย. 60
21:57
พร้อมเช่า
5184 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อเสือ จ.นครปฐม เหรียญเจ้าพ่อเสือ จ.นครปฐม เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 9 เม.ย. 60
21:54
พร้อมเช่า
2677 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ รหัส D9BM เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ รหัส D9BM เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 8 เม.ย. 60
00:27
พร้อมเช่า
5161 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญรัชกาลที่ 5 หลังยันต์ เหรียญรัชกาลที่ 5 หลังยันต์ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 5 เม.ย. 60
23:28
พร้อมเช่า
5121 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อธงชัย (พระเชียงเงิน) 2523 เหรียญเจ้าพ่อธงชัย (พระเชียงเงิน) 2523 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 30 มี.ค. 60
13:18
พร้อมเช่า
5120 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญ ร.3 - ร.5 จังหวัดกาญจนบุรี 2534 เหรียญ ร.3 - ร.5 จังหวัดกาญจนบุรี 2534 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 30 มี.ค. 60
13:15
พร้อมเช่า
5119 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญรัชกาลที่ 4 องค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย(03) เหรียญรัชกาลที่ 4 องค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย(03) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 29 มี.ค. 60
21:15
พร้อมเช่า
5118 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญรัชกาลที่ 4 องค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย(02) เหรียญรัชกาลที่ 4 องค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย(02) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 29 มี.ค. 60
21:14
พร้อมเช่า
5115 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระเจ้าอู่ทอง วัดพุทไธศวรรย์ (01) เหรียญพระเจ้าอู่ทอง วัดพุทไธศวรรย์ (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 29 มี.ค. 60
16:01
พร้อมเช่า
5112 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อธงชัย (พระเชียงเงิน) 2527 เหรียญเจ้าพ่อธงชัย (พระเชียงเงิน) 2527 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 400 29 มี.ค. 60
11:31
พร้อมเช่า
5081 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญรัชกาลที่ 5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 2532 เหรียญรัชกาลที่ 5 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 2532 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 19 มี.ค. 60
15:34
พร้อมเช่า
5080 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญสมเด็จพระเจ้าเสือ 2537 เหรียญสมเด็จพระเจ้าเสือ 2537 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 400 19 มี.ค. 60
15:24
พร้อมเช่า
5079 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญรัชกาลที่ 4 องค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย(01) เหรียญรัชกาลที่ 4 องค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย(01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 17 มี.ค. 60
14:27
พร้อมเช่า
5078 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญรัชกาลที่ 4 องค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เหรียญรัชกาลที่ 4 องค์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 17 มี.ค. 60
14:24
พร้อมเช่า
2578 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญสมเด็จพระเทพฯ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบรอบ๗๒ปี พ.ศ.๒๕๒๙ รหัสD3AVYJ เหรียญสมเด็จพระเทพฯ ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบรอบ๗๒ปี พ.ศ.๒๕๒๙ รหัสD3AVYJ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,000 16 มี.ค. 60
23:15
พร้อมเช่า
2574 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญเสด็จพ่อ ร.๕ หลวงปู่ดี วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี พ.ศ.๒๕๓๖ รหัสXBDT3B เหรียญเสด็จพ่อ ร.๕ หลวงปู่ดี วัดพระรูป จ.สุพรรณบุรี พ.ศ.๒๕๓๖ รหัสXBDT3B เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,500 15 มี.ค. 60
23:17
พร้อมเช่า
5077 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อธงชัย (พระเชียงเงิน) 2512 เหรียญเจ้าพ่อธงชัย (พระเชียงเงิน) 2512 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 15 มี.ค. 60
19:07
พร้อมเช่า
5076 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระราหู วัดศรีษะทอง เหรียญพระราหู วัดศรีษะทอง เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 15 มี.ค. 60
19:00
พร้อมเช่า
5075 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเซียงใช้เอี้ยกง (อากง) 2521 เหรียญเซียงใช้เอี้ยกง (อากง) 2521 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 15 มี.ค. 60
11:59
พร้อมเช่า
5074 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ ชมรมครูแพทย์ไทย เหรียญพ่อปู่ชีวกโกมารภัจจ์ ชมรมครูแพทย์ไทย เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 15 มี.ค. 60
11:48
พร้อมเช่า
2566 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญสู้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลัง สก รหัสG3BP  เหรียญสู้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลัง สก รหัสG3BP เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,000 14 มี.ค. 60
00:53
พร้อมเช่า
5040 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระนเรศวรมหาราช เหรียญพระนเรศวรมหาราช เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 5 มี.ค. 60
21:28
พร้อมเช่า
5039 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระพิฆเนศ กรมศิลปากร 2547 เหรียญพระพิฆเนศ กรมศิลปากร 2547 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 5 มี.ค. 60
21:21
พร้อมเช่า
5036 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อปู่หลวงอุบล (01) เหรียญเจ้าพ่อปู่หลวงอุบล (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 4 มี.ค. 60
22:48
พร้อมเช่า
5034 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระพิฆเนศ วัดกระดาน (02) เหรียญพระพิฆเนศ วัดกระดาน (02) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 400 4 มี.ค. 60
19:50
พร้อมเช่า
5017 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระพิฆเนศ วัดกระดาน (01) เหรียญพระพิฆเนศ วัดกระดาน (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 400 25 ก.พ. 60
15:48
พร้อมเช่า
5016 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระพิฆเนศ วัดกระดาน เหรียญพระพิฆเนศ วัดกระดาน เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 400 25 ก.พ. 60
15:46
พร้อมเช่า
2514 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญสมเด็จย่า อนุสรณ์การพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพ๒๕๓๙ รหัสVXDG64HK เหรียญสมเด็จย่า อนุสรณ์การพระราชพิธีถวายพระเพลิงบรมศพ๒๕๓๙ รหัสVXDG64HK เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,500 24 ก.พ. 60
23:50
พร้อมเช่า
5012 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญรัชกาลที่ 9 วัดข่อย 2530 เหรียญรัชกาลที่ 9 วัดข่อย 2530 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 24 ก.พ. 60
19:44
พร้อมเช่า
5011 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวี วัดแขก (สีลม)(01) เหรียญเจ้าแม่ศรีมหาอุมาเทวี วัดแขก (สีลม)(01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 24 ก.พ. 60
19:37
พร้อมเช่า
2505 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญไตรอริยะสงฆ์ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ร.๕ หลัง หลวงพ่อเจริญ หลวงพ่อฮวด หลวงพ่อดี จ.สุพรรณบุรี รหัสCDRNRW เหรียญไตรอริยะสงฆ์ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ร.๕ หลัง หลวงพ่อเจริญ หลวงพ่อฮวด หลวงพ่อดี จ.สุพรรณบุรี รหัสCDRNRW เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,500 23 ก.พ. 60
00:19
พร้อมเช่า
4998 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เหรียญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 21 ก.พ. 60
19:09
พร้อมเช่า
2496 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญสมเด็จพระราชินี ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบรอบ๗๒ปี พ.ศ.๒๕๒๙ รหัสR3D6KB เหรียญสมเด็จพระราชินี ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบรอบ๗๒ปี พ.ศ.๒๕๒๙ รหัสR3D6KB เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 20 ก.พ. 60
22:52
พร้อมเช่า
2495 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญในหลวง ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบรอบ๗๒ปี พ.ศ.๒๕๒๙ รหัสCRGKO993JK เหรียญในหลวง ร.พ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบรอบ๗๒ปี พ.ศ.๒๕๒๙ รหัสCRGKO993JK เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,000 20 ก.พ. 60
22:44
พร้อมเช่า
4987 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน รุ่นเจ้าพี่ประทานทอง เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน รุ่นเจ้าพี่ประทานทอง เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 12 ก.พ. 60
21:14
พร้อมเช่า
4986 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญสุเทวฤาษี จ.ลำพูน เหรียญสุเทวฤาษี จ.ลำพูน เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 12 ก.พ. 60
21:06
ให้เช่าแล้ว
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 17