เลือกประเภทพระเครื่องในร้าน  
รวมพระดอทคอม >> ร้านค้า >>

พระเครื่องในร้านค้า ประเภท “เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก”
 
รหัส ชื่อร้าน ชื่อพระ ประเภทพระ ราคา วันที่ เวลา สถานะ
549 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญพระพุทธสิหิงค์ หลังภปร. สำนักพุทธสมาคมจัดสร้าง พร้อมกล่อง เหรียญพระพุทธสิหิงค์ หลังภปร. สำนักพุทธสมาคมจัดสร้าง พร้อมกล่อง เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,000 27 ก.ย. 65
15:27
พร้อมเช่า
531 เย็นศิระพระเครื่อง ล็อกเก็ตในหลวง รัชกาลที่ 9 หลังลายเซ็นต์ วัดบวรฯ ปี22 ล็อกเก็ตในหลวง รัชกาลที่ 9 หลังลายเซ็นต์ วัดบวรฯ ปี22 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,000 27 ก.ย. 65
14:28
พร้อมเช่า
529 เย็นศิระพระเครื่อง ล็อกเก็ตในหลวง ร. 9 หลังลายเซ็นต์ วัดบวรฯ ปี22 ล็อกเก็ตในหลวง ร. 9 หลังลายเซ็นต์ วัดบวรฯ ปี22 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,000 27 ก.ย. 65
14:26
พร้อมเช่า
527 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ระลึกครบรอบ 65 ปี โรงเรียนวังไกลกังวล สภาพสวยครับ เหรียญ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ระลึกครบรอบ 65 ปี โรงเรียนวังไกลกังวล สภาพสวยครับ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 27 ก.ย. 65
14:22
พร้อมเช่า
0815 จิรสิน 2 เหรียญที่ระลึกพิธีเปิดที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ เหรียญที่ระลึกพิธีเปิดที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 450 24 ก.ค. 65
09:22
พร้อมเช่า
PT475 พรหมธรรม เหรียญรุ่นแรกพระภัทรเทวะ ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี2530 เหรียญรุ่นแรกพระภัทรเทวะ ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี2530 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 400 31 พ.ค. 65
12:41
พร้อมเช่า
0765 จิรสิน 2 เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 9 ด้านหลังพระพุทธชินราช เนื้อเงินเหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 9 ด้านหลังพระพุทธชินราช เนื้อเงิน เหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 9 ด้านหลังพระพุทธชินราช เนื้อเงินเหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ 9 ด้านหลังพระพุทธชินราช เนื้อเงิน เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,200 8 พ.ค. 65
11:55
พร้อมเช่า
8933 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระเจ้าตาก หลังเจ้าพ่อพะวอ 2550 เหรียญพระเจ้าตาก หลังเจ้าพ่อพะวอ 2550 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 10 ก.ย. 64
16:43
พร้อมเช่า
8678 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญหนึ่งแสนครูดี เนื้อทองแดง เหรียญหนึ่งแสนครูดี เนื้อทองแดง เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 27 ก.พ. 64
08:43
พร้อมเช่า
8674 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญปีมังกรทอง วัดนก 2531 เหรียญปีมังกรทอง วัดนก 2531 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 23 ก.พ. 64
14:23
พร้อมเช่า
8361 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระบรมธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน (01) เหรียญพระบรมธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 31 ธ.ค. 63
19:05
พร้อมเช่า
PT435 พรหมธรรม พระในหลวงทรงผนวช เนื้อดินแดง วัดราชพิธ ปี2507 พระในหลวงทรงผนวช เนื้อดินแดง วัดราชพิธ ปี2507 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก - 7 ธ.ค. 63
17:51
ให้เช่าแล้ว
PT434 พรหมธรรม พระในหลวงทรงผนวช เนื้อดินแดง วัดราชพิธ ปี2507 พระในหลวงทรงผนวช เนื้อดินแดง วัดราชพิธ ปี2507 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก - 7 ธ.ค. 63
17:50
ให้เช่าแล้ว
PT433 พรหมธรรม พระในหลวงทรงผนวช เนื้อดินดำ วัดราชพิธ ปี2507 พระในหลวงทรงผนวช เนื้อดินดำ วัดราชพิธ ปี2507 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก - 7 ธ.ค. 63
17:43
ให้เช่าแล้ว
8137 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อมเหสักข์ จ.ขอนแก่น 2535 เหรียญเจ้าพ่อมเหสักข์ จ.ขอนแก่น 2535 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 1 ธ.ค. 63
08:28
พร้อมเช่า
8136 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพ่อขุนเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย เหรียญพ่อขุนเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 1 ธ.ค. 63
08:26
พร้อมเช่า
8133 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดเขาวงพระจันทร์ 2533 เหรียญเจ้าแม่กวนอิม วัดเขาวงพระจันทร์ 2533 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 30 พ.ย. 63
13:42
พร้อมเช่า
8132 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเม็ดแตง พระพิฆเนศวร วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2530 เหรียญเม็ดแตง พระพิฆเนศวร วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 2530 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 30 พ.ย. 63
13:39
พร้อมเช่า
8126 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระแม่ย่า จ.สุโขทัย 2540 เหรียญพระแม่ย่า จ.สุโขทัย 2540 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 28 พ.ย. 63
18:15
พร้อมเช่า
8125 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญ ร.5 วัดใหม่อมตรส 2536 เหรียญ ร.5 วัดใหม่อมตรส 2536 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 28 พ.ย. 63
08:12
พร้อมเช่า
8124 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระบรมธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน เหรียญพระบรมธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 28 พ.ย. 63
08:09
พร้อมเช่า
8103 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระบรมธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน 2548 เหรียญพระบรมธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูน 2548 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 23 พ.ย. 63
16:10
พร้อมเช่า
8090 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระไตรลักษณ์ วัดบางประทุน เหรียญพระไตรลักษณ์ วัดบางประทุน เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 13 พ.ย. 63
19:30
พร้อมเช่า
7983 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ 2525 (01) เหรียญพลตรีมหาอำมาตย์โท เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ 2525 (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 6 พ.ย. 63
09:22
พร้อมเช่า
7946 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระพิฆเณศวร วัดอินทารามวรวิหาร 2527 เหรียญพระพิฆเณศวร วัดอินทารามวรวิหาร 2527 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 400 29 ต.ค. 63
19:47
พร้อมเช่า
7945 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญราชการสนามชายแดน พ.ศ.2548 เหรียญราชการสนามชายแดน พ.ศ.2548 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 27 ต.ค. 63
20:15
พร้อมเช่า
7937 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญชูชก วัดมฤคทายวัน (02) เหรียญชูชก วัดมฤคทายวัน (02) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 400 25 ต.ค. 63
09:28
พร้อมเช่า
7936 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี พิมพ์เล็ก 2538 เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี พิมพ์เล็ก 2538 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 25 ต.ค. 63
09:25
พร้อมเช่า
7929 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อพระยาจักร อู่ทอง เหรียญเจ้าพ่อพระยาจักร อู่ทอง เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 400 23 ต.ค. 63
14:11
พร้อมเช่า
7911 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อพระกาฬ หลังยันต์ จ.ลพบุรี เหรียญเจ้าพ่อพระกาฬ หลังยันต์ จ.ลพบุรี เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 9 ต.ค. 63
12:46
พร้อมเช่า
7910 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพ่อท้าวพรหมกาฬ อ.บุญรอด 2523 เหรียญพ่อท้าวพรหมกาฬ อ.บุญรอด 2523 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 9 ต.ค. 63
12:43
พร้อมเช่า
7906 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญชูชก วัดมฤคทายวัน (01) เหรียญชูชก วัดมฤคทายวัน (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 8 ต.ค. 63
13:02
พร้อมเช่า
7891 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2538 (04) เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2538 (04) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 4 ต.ค. 63
20:20
พร้อมเช่า
7890 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2538 (03) เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2538 (03) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 4 ต.ค. 63
20:18
พร้อมเช่า
7862 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อพญาคำลือ จ.ลำปาง 2526 เหรียญเจ้าพ่อพญาคำลือ จ.ลำปาง 2526 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 28 ก.ย. 63
18:14
พร้อมเช่า
7856 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญ 9 พระบรมธาตุ หลังพระควัม เหรียญ 9 พระบรมธาตุ หลังพระควัม เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 27 ก.ย. 63
16:29
พร้อมเช่า
7846 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช 2522 (01) เหรียญพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช 2522 (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 700 26 ก.ย. 63
12:43
พร้อมเช่า
7845 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญอาจารย์ประเสริฐ ไตรรัตน์ 2529 (01) เหรียญอาจารย์ประเสริฐ ไตรรัตน์ 2529 (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 26 ก.ย. 63
12:41
พร้อมเช่า
7841 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (06) เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (06) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 25 ก.ย. 63
16:50
พร้อมเช่า
7840 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพ่อขุนเม็งรายมหาราช วัดเม็งรายมหาราช 2521 (01) เหรียญพ่อขุนเม็งรายมหาราช วัดเม็งรายมหาราช 2521 (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 25 ก.ย. 63
12:08
พร้อมเช่า
7825 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (05) เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (05) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 23 ก.ย. 63
16:48
พร้อมเช่า
7821 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (04) เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (04) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 22 ก.ย. 63
18:06
พร้อมเช่า
7816 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (03) เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (03) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 16 ก.ย. 63
19:11
พร้อมเช่า
7815 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (02) เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (02) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 16 ก.ย. 63
19:09
พร้อมเช่า
7814 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2538 (02) เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2538 (02) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 14 ก.ย. 63
20:00
พร้อมเช่า
7813 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (01) เหรียญเจ้าพ่อหลักเมือง จ.สุพรรณบุรี 2535 (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 14 ก.ย. 63
19:57
พร้อมเช่า
7803 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญตา-ยาย จ.สุพรรณบุรี 2525 (01) เหรียญตา-ยาย จ.สุพรรณบุรี 2525 (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 13 ก.ย. 63
12:34
พร้อมเช่า
7798 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญ "พิทักษ์ราชัน" เหรียญ "พิทักษ์ราชัน" เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 400 12 ก.ย. 63
10:11
พร้อมเช่า
7779 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญชูชกพารวย วัดป้อมรามัญ เหรียญชูชกพารวย วัดป้อมรามัญ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 6 ก.ย. 63
13:30
พร้อมเช่า
7775 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเสด็จปู่สีหราชเตโช วัดพรหมคุณาราม 2525(01) เหรียญเสด็จปู่สีหราชเตโช วัดพรหมคุณาราม 2525(01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 5 ก.ย. 63
20:29
พร้อมเช่า
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 17