เลือกประเภทพระเครื่องในร้าน  
รวมพระดอทคอม >> ร้านค้า >>

พระเครื่องในร้านค้า ประเภท “เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก”
 
รหัส ชื่อร้าน ชื่อพระ ประเภทพระ ราคา วันที่ เวลา สถานะ
1773 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญเสด็จนิวัต พระนคร พ.ศ.๒๕๐๔ รหัสGVB9P เหรียญเสด็จนิวัต พระนคร พ.ศ.๒๕๐๔ รหัสGVB9P เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,500 25 ส.ค. 59
10:52
พร้อมเช่า
1772 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลย์เดช ครบ๓๐ปี พ.ศ.๒๕๒๒ เหรียญคุ้มเกล้า โรงพยาบาลภูมิพลอดุลย์เดช ครบ๓๐ปี พ.ศ.๒๕๒๒ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 2,500 25 ส.ค. 59
10:46
พร้อมเช่า
1771 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ส.ป.จ.พ.ศ.๒๕๓๕ รหัสADR5N เหรียญพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ส.ป.จ.พ.ศ.๒๕๓๕ รหัสADR5N เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,500 25 ส.ค. 59
10:39
พร้อมเช่า
3290 ดงกลางพระเครื่อง รัชกาลที่9 ด้าหลังพระราชทานลูกเสือ รัชกาลที่9 ด้าหลังพระราชทานลูกเสือ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก - 15 ส.ค. 59
14:16
พร้อมเช่า
4579 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดใหญ่โพหัก รุ่น2 เหรียญหลวงพ่อปู่ วัดใหญ่โพหัก รุ่น2 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 7 ส.ค. 59
16:48
พร้อมเช่า
4578 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญท้าววิรุฬหกมหาราช เหรียญท้าววิรุฬหกมหาราช เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 7 ส.ค. 59
16:39
พร้อมเช่า
133jk ภควัต พระบ้าน  เหรียญที่ระลึกพระอนุสรณ์ อนุสาวรีย์ ร.6  เหรียญที่ระลึกพระอนุสรณ์ อนุสาวรีย์ ร.6 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก - 31 ก.ค. 59
10:32
พระโชว์
1665 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์๒๐๐ปี จ.นครปฐม รหัสCAZR683GD เหรียญพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว งานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์๒๐๐ปี จ.นครปฐม รหัสCAZR683GD เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,500 21 ก.ค. 59
23:41
พร้อมเช่า
4520 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง วัดอู่ทอง (02) เหรียญสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง วัดอู่ทอง (02) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 12 ก.ค. 59
20:10
พร้อมเช่า
4519 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง วัดอู่ทอง (01) เหรียญสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง วัดอู่ทอง (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 12 ก.ค. 59
20:08
พร้อมเช่า
N0050-004 วรรณมงคลพระเครื่อง รัชกาลที่ 2 หลังครุฑ รัชกาลที่ 2 หลังครุฑ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 350 12 ก.ค. 59
13:41
ให้เช่าแล้ว
N0020-003 วรรณมงคลพระเครื่อง เหรียญรัชกาลที่ 6 เหรียญรัชกาลที่ 6 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 2,000 12 ก.ค. 59
13:33
พร้อมเช่า
1635 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญเสด็จพระราชดำเนินทรงตัดลูกนิมิต ณ วัดดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี พ.ศ.๒๕๑๖ หลัง พระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เผด็จศึก รหัสD9A9 เหรียญเสด็จพระราชดำเนินทรงตัดลูกนิมิต ณ วัดดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี พ.ศ.๒๕๑๖ หลัง พระบรมราชานุสรณ์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เผด็จศึก รหัสD9A9 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 1,500 12 ก.ค. 59
00:37
พร้อมเช่า
4516 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระอาจารย์จี้กง เหรียญพระอาจารย์จี้กง เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 11 ก.ค. 59
10:35
พร้อมเช่า
4515 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระแม่ลักษมี เทวีแห่งความมั่งคั่งและร่ำรวย เหรียญพระแม่ลักษมี เทวีแห่งความมั่งคั่งและร่ำรวย เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 11 ก.ค. 59
10:27
พร้อมเช่า
4514 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญหลวงปู่เจ้าทุ่งตาดี ไหว้ครู 2521 เหรียญหลวงปู่เจ้าทุ่งตาดี ไหว้ครู 2521 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 10 ก.ค. 59
11:18
พร้อมเช่า
4513 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญ ร.6 หลังเจ้าพ่อดำ กองทัพภาคที่ ๔ เหรียญ ร.6 หลังเจ้าพ่อดำ กองทัพภาคที่ ๔ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 10 ก.ค. 59
11:12
พร้อมเช่า
4512 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเสด็จปู่มุจจลินท์ วัดโพธิ์ทอง เหรียญเสด็จปู่มุจจลินท์ วัดโพธิ์ทอง เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 9 ก.ค. 59
19:08
พร้อมเช่า
4511 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระโพธิสัตว์กวนอิม ปางปราบมาร เหรียญพระโพธิสัตว์กวนอิม ปางปราบมาร เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 9 ก.ค. 59
19:02
พร้อมเช่า
4510 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญท้าวสุรนารี สมเด็จพระญาณสังวร ปลุกเสก(02) เหรียญท้าวสุรนารี สมเด็จพระญาณสังวร ปลุกเสก(02) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 8 ก.ค. 59
20:46
พร้อมเช่า
4509 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระศิวะ พุทธศิวฤทธิ์ธรรมสถาน เหรียญพระศิวะ พุทธศิวฤทธิ์ธรรมสถาน เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 8 ก.ค. 59
20:40
พร้อมเช่า
4502 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญหลวงปู่พระชัยมงคล จ.สมุทรปราการ เหรียญหลวงปู่พระชัยมงคล จ.สมุทรปราการ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 4 ก.ค. 59
20:52
พร้อมเช่า
4501 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระศิวะ วัดหนองไทร เหรียญพระศิวะ วัดหนองไทร เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 4 ก.ค. 59
20:34
พร้อมเช่า
4498 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญ ร.6 ค่ายลูกเสือพงศ์รัตน์ กาญจนบุรี เหรียญ ร.6 ค่ายลูกเสือพงศ์รัตน์ กาญจนบุรี เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 3 ก.ค. 59
15:06
พร้อมเช่า
4497 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระอาทิตย์มหาโพธิ์สัตว์ โรงเจเง็กเซ็งซำเป้าเก็งเต๊ง เหรียญพระอาทิตย์มหาโพธิ์สัตว์ โรงเจเง็กเซ็งซำเป้าเก็งเต๊ง เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 3 ก.ค. 59
14:58
พร้อมเช่า
4486 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพ่อแก่ศักดิ์สิทธิ์ วัดควนนาแค รุ่นแรก เหรียญพ่อแก่ศักดิ์สิทธิ์ วัดควนนาแค รุ่นแรก เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 700 27 มิ.ย. 59
13:49
พร้อมเช่า
4485 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพ่อปู่ขุนเณร วัดเขาสมอแคลง เหรียญพ่อปู่ขุนเณร วัดเขาสมอแคลง เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 27 มิ.ย. 59
13:34
พร้อมเช่า
2297 "นพศรีมหาราช" NOPSRIMAHARAJ #157 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ ๗๐ ปี  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ #157 ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก - 16 มิ.ย. 59
13:22
พระโชว์
4474 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญอาจารย์ประเสริฐ ไตรรัตน์ (01) เหรียญอาจารย์ประเสริฐ ไตรรัตน์ (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 13 มิ.ย. 59
21:30
พร้อมเช่า
4473 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญอาจารย์ประเสริฐ ไตรรัตน์ เหรียญอาจารย์ประเสริฐ ไตรรัตน์ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 13 มิ.ย. 59
21:28
พร้อมเช่า
4470 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระนเรศวรมหาราช วัดภูเขาทอง รุ่นชนะศึก เหรียญพระนเรศวรมหาราช วัดภูเขาทอง รุ่นชนะศึก เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 11 มิ.ย. 59
19:32
พร้อมเช่า
4469 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญ ม.ล.ชูชาติ กำภู บิดาชลกร เหรียญ ม.ล.ชูชาติ กำภู บิดาชลกร เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 11 มิ.ย. 59
19:24
พร้อมเช่า
4435 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระยูไลซำปอยี่ เหรียญพระยูไลซำปอยี่ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 8 พ.ค. 59
09:56
พร้อมเช่า
4434 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเซียน (เทพเจ้าจีน) เหรียญเซียน (เทพเจ้าจีน) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 8 พ.ค. 59
09:49
พร้อมเช่า
4432 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระฤาษี  วัดหมื่นเกลา เหรียญพระฤาษี วัดหมื่นเกลา เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 7 พ.ค. 59
11:42
พร้อมเช่า
4431 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระฤาษี  วัดพระพุทธฉาย เหรียญพระฤาษี วัดพระพุทธฉาย เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 7 พ.ค. 59
11:35
พร้อมเช่า
4421 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อบ่อทองน้ำทิพย์เศรษฐีทองใหญ่ วัดหนองสำรอง เหรียญเจ้าพ่อบ่อทองน้ำทิพย์เศรษฐีทองใหญ่ วัดหนองสำรอง เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 30 เม.ย. 59
21:10
พร้อมเช่า
4420 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มูลนิธิร่มฉัตร เหรียญพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มูลนิธิร่มฉัตร เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 30 เม.ย. 59
20:55
พร้อมเช่า
297 สหกฤษ พระเครื่อง เหรียญโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์รุ่น1 เหรียญโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์รุ่น1 เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 900 26 เม.ย. 59
18:22
พร้อมเช่า
4372 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดสุทัศนเทพวราราม เหรียญรัชกาลที่ 5 วัดสุทัศนเทพวราราม เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 1 เม.ย. 59
19:13
พร้อมเช่า
K502 ฅนเมืองช้าง ล็อกเก็ต รุ่น2 กรรมการ หลวงปู่มีชัย ล็อกเก็ต รุ่น2 กรรมการ หลวงปู่มีชัย เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก โทรสอบถาม 16 มี.ค. 59
20:06
พร้อมเช่า
4359 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญสมเด็จบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท วัดมหาธาตุ เหรียญสมเด็จบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท วัดมหาธาตุ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 10 มี.ค. 59
09:33
พร้อมเช่า
4358 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระศิวะ - พระพิฆเนศวร (01) เหรียญพระศิวะ - พระพิฆเนศวร (01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 10 มี.ค. 59
09:24
พร้อมเช่า
4356 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญรัชกาลที่ 8 วัดบ้านทึง เหรียญรัชกาลที่ 8 วัดบ้านทึง เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 300 9 มี.ค. 59
21:23
พร้อมเช่า
4352 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระฤษีนารายณ์ พระฤษีชีวกโกมารภัจจ์ วัดมหิงสาราม(01) เหรียญพระฤษีนารายณ์ พระฤษีชีวกโกมารภัจจ์ วัดมหิงสาราม(01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 6 มี.ค. 59
21:16
พร้อมเช่า
4350 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดกระดังงา เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วัดกระดังงา เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 5 มี.ค. 59
18:22
พร้อมเช่า
4349 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อศรีสุทโธ วังคำชะโนด อุดรธานี เหรียญเจ้าพ่อศรีสุทโธ วังคำชะโนด อุดรธานี เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 5 มี.ค. 59
18:09
พร้อมเช่า
4338 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญท้าวเทวราช ศาลหลวง-ต้นไทร นครศรีธรรมราช(01) เหรียญท้าวเทวราช ศาลหลวง-ต้นไทร นครศรีธรรมราช(01) เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 10 ก.พ. 59
21:12
พร้อมเช่า
4334 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญท้าวเทวราช ศาลหลวง-ต้นไทร นครศรีธรรมราช เหรียญท้าวเทวราช ศาลหลวง-ต้นไทร นครศรีธรรมราช เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 7 ก.พ. 59
22:00
พร้อมเช่า
4332 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อเสือ เหรียญเจ้าพ่อเสือ เหรียญกษาปณ์ ธนบัตร ที่ระลึก 500 6 ก.พ. 59
18:37
พร้อมเช่า
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 15