รวมบัญชีที่ขึ้น BLACK LIST

No.ธนาคารสาขาประเภทบัญชีเลขที่บัญชีชื่อบัญชีกระทู้แจ้งเหตุ
1 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถนนรัชฎา ออมทรัพย์ 8191412527 พงษ์พิพัฒน์ อรุณรัตน์ ดูกระทู้
2 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - ออมทรัพย์ 1082852049 เฉลิมศักดิ์ ชูรอด ดูกระทู้
3 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บิ๊กซีสายไหม ออมทรัพย์ 6502056261 นายพงษ์พิพัฒน์ อรุณรัตน์ ดูกระทู้
4 ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - ออมทรัพย์ - - ดูกระทู้