เลือกหมวดการประมูล  
รวมพระดอทคอม >> ประมูลพระ >>

พระเนื้อดิน
 
ตั้งกระทู้ใหม่
  ID   หัวข้อ ผู้ตั้งประมูล ผู้ดูู ผู้ร่วม ราคาปัจจุบัน ผู้เสนอราคาสูงสุด ปิดประมูล ราคาชนะ ผู้ชนะ
  03-5432 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอใหญ่ วัดอัมพวัน 2512 (24) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
401 0 - 13 ส.ค. 2561 @ 18:29:33 น.
  03-5431 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอเล็ก วัดอัมพวัน 2512 (22) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
373 0 - 13 ส.ค. 2561 @ 18:29:05 น.
  03-5430 ปิดแล้วพระพิมพ์ขุนแผนหน้าค่าย วัดอัมพวัน 2512 (19) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
356 0 - 13 ส.ค. 2561 @ 18:28:40 น.
  03-5429 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอใหญ่ วัดอัมพวัน 2512 (25) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
426 0 - 12 ส.ค. 2561 @ 19:19:23 น.
  03-5428 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอเล็ก วัดอัมพวัน 2512 (23) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
370 0 - 12 ส.ค. 2561 @ 19:18:55 น.
  03-5427 ปิดแล้วพระพิมพ์ขุนแผนหน้าค่าย วัดอัมพวัน 2512 (20) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
366 0 - 12 ส.ค. 2561 @ 19:18:21 น.
  03-5426 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอใหญ่ วัดอัมพวัน 2512 (27) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
339 0 - 11 ส.ค. 2561 @ 18:43:17 น.
  03-5425 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอเล็ก วัดอัมพวัน 2512 (25) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
487 0 - 11 ส.ค. 2561 @ 18:42:56 น.
  03-5424 ปิดแล้วพระพิมพ์ขุนแผนหน้าค่าย วัดอัมพวัน 2512 (22) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
340 0 - 11 ส.ค. 2561 @ 18:42:33 น.
  03-5423 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอใหญ่ วัดอัมพวัน 2512 (23) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
346 0 - 9 ส.ค. 2561 @ 21:09:54 น.
  03-5422 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอเล็ก วัดอัมพวัน 2512 (21) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
391 0 - 9 ส.ค. 2561 @ 21:09:32 น.
  03-5421 ปิดแล้วพระพิมพ์ขุนแผนหน้าค่าย วัดอัมพวัน 2512 (18) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
351 0 - 9 ส.ค. 2561 @ 21:09:07 น.
  03-5420 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอใหญ่ วัดอัมพวัน 2512 (24) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
333 0 - 8 ส.ค. 2561 @ 17:37:36 น.
  03-5419 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอเล็ก วัดอัมพวัน 2512 (22) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
501 0 - 8 ส.ค. 2561 @ 17:37:14 น.
  03-5418 ปิดแล้วพระพิมพ์ขุนแผนหน้าค่าย วัดอัมพวัน 2512 (19) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
344 0 - 8 ส.ค. 2561 @ 17:36:51 น.
  03-5417 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอใหญ่ วัดอัมพวัน 2512 (26) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
351 0 - 7 ส.ค. 2561 @ 19:12:01 น.
  03-5416 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอเล็ก วัดอัมพวัน 2512 (24) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
375 0 - 7 ส.ค. 2561 @ 19:11:39 น.
  03-5415 ปิดแล้วพระพิมพ์ขุนแผนหน้าค่าย วัดอัมพวัน 2512 (21) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
368 0 - 7 ส.ค. 2561 @ 19:11:15 น.
  03-5414 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอใหญ่ วัดอัมพวัน 2512 (21) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
363 0 - 6 ส.ค. 2561 @ 17:50:22 น.
  03-5413 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอเล็ก วัดอัมพวัน 2512 (19) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
350 0 - 6 ส.ค. 2561 @ 17:50:02 น.
  03-5412 ปิดแล้วพระพิมพ์ขุนแผนหน้าค่าย วัดอัมพวัน 2512 (16) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
482 0 - 6 ส.ค. 2561 @ 17:49:40 น.
  03-5411 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอใหญ่ วัดอัมพวัน 2512 (22) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
357 0 - 5 ส.ค. 2561 @ 18:41:50 น.
  03-5410 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอเล็ก วัดอัมพวัน 2512 (20) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
351 0 - 5 ส.ค. 2561 @ 18:41:29 น.
  03-5409 ปิดแล้วพระพิมพ์ขุนแผนหน้าค่าย วัดอัมพวัน 2512 (17) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
351 0 - 5 ส.ค. 2561 @ 18:41:05 น.
  03-5408 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอใหญ่ วัดอัมพวัน 2512 (27) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
351 0 - 4 ส.ค. 2561 @ 21:05:46 น.
  03-5407 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอเล็ก วัดอัมพวัน 2512 (25) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
441 0 - 4 ส.ค. 2561 @ 21:05:24 น.
  03-5406 ปิดแล้วพระพิมพ์ขุนแผนหน้าค่าย วัดอัมพวัน 2512 (22) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
346 0 - 4 ส.ค. 2561 @ 21:05:00 น.
  03-5405 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอใหญ่ วัดอัมพวัน 2512 (25) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
334 0 - 3 ส.ค. 2561 @ 17:42:28 น.
  03-5404 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอเล็ก วัดอัมพวัน 2512 (23) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
349 0 - 3 ส.ค. 2561 @ 17:41:58 น.
  03-5403 ปิดแล้วพระพิมพ์ขุนแผนหน้าค่าย วัดอัมพวัน 2512 (20) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
379 0 - 3 ส.ค. 2561 @ 17:41:15 น.
  03-5402 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอใหญ่ วัดอัมพวัน 2512 (23) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
332 0 - 2 ส.ค. 2561 @ 17:26:17 น.
  03-5401 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอเล็ก วัดอัมพวัน 2512 (21) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
362 0 - 2 ส.ค. 2561 @ 17:25:53 น.
  03-5400 ปิดแล้วพระพิมพ์ขุนแผนหน้าค่าย วัดอัมพวัน 2512 (18) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
345 0 - 2 ส.ค. 2561 @ 17:25:16 น.
  03-5399 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอใหญ่ วัดอัมพวัน 2512 (24) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
343 0 - 1 ส.ค. 2561 @ 19:02:35 น.
  03-5398 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอเล็ก วัดอัมพวัน 2512 (22) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
340 0 - 1 ส.ค. 2561 @ 19:02:14 น.
  03-5397 ปิดแล้วพระพิมพ์ขุนแผนหน้าค่าย วัดอัมพวัน 2512 (19) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
352 0 - 1 ส.ค. 2561 @ 19:01:53 น.
  03-5396 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอใหญ่ วัดอัมพวัน 2512 (26) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
346 0 - 31 ก.ค. 2561 @ 18:48:19 น.
  03-5395 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอเล็ก วัดอัมพวัน 2512 (24) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
365 0 - 31 ก.ค. 2561 @ 18:47:56 น.
  03-5394 ปิดแล้วพระพิมพ์ขุนแผนหน้าค่าย วัดอัมพวัน 2512 (21) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
354 0 - 31 ก.ค. 2561 @ 18:47:35 น.
  03-5393 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอใหญ่ วัดอัมพวัน 2512 (22) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
333 0 - 30 ก.ค. 2561 @ 18:34:29 น.
  03-5392 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอเล็ก วัดอัมพวัน 2512 (20) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
381 0 - 30 ก.ค. 2561 @ 18:34:02 น.
  03-5391 ปิดแล้วพระพิมพ์ขุนแผนหน้าค่าย วัดอัมพวัน 2512 (17) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
372 0 - 30 ก.ค. 2561 @ 18:33:38 น.
  03-5390 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอใหญ่ วัดอัมพวัน 2512 (27) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
442 0 - 29 ก.ค. 2561 @ 20:00:36 น.
  03-5389 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอเล็ก วัดอัมพวัน 2512 (25) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
357 0 - 29 ก.ค. 2561 @ 20:00:11 น.
  03-5388 ปิดแล้วพระพิมพ์ขุนแผนหน้าค่าย วัดอัมพวัน 2512 (22) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
352 0 - 29 ก.ค. 2561 @ 19:59:50 น.
  03-5387 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอใหญ่ วัดอัมพวัน 2512 (25) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
356 0 - 28 ก.ค. 2561 @ 19:02:15 น.
  03-5386 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอเล็ก วัดอัมพวัน 2512 (23) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
369 0 - 28 ก.ค. 2561 @ 19:01:53 น.
  03-5385 ปิดแล้วพระพิมพ์ขุนแผนหน้าค่าย วัดอัมพวัน 2512 (20) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
378 0 - 28 ก.ค. 2561 @ 19:01:26 น.
  03-5384 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอใหญ่ วัดอัมพวัน 2512 (23) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
348 0 - 27 ก.ค. 2561 @ 19:05:23 น.
  03-5383 ปิดแล้วพระพิมพ์ซุ้มกอเล็ก วัดอัมพวัน 2512 (21) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
367 0 - 27 ก.ค. 2561 @ 19:04:56 น.
ตั้งกระทู้ใหม่
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 109