เลือกหมวดการประมูล  
รวมพระดอทคอม >> ประมูลพระ >>

พระกรุ เนื้อชิน
 
ตั้งกระทู้ใหม่
  ID   หัวข้อ ผู้ตั้งประมูล ผู้ดูู ผู้ร่วม ราคาปัจจุบัน ผู้เสนอราคาสูงสุด ปิดประมูล ราคาชนะ ผู้ชนะ
  02-1051 พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(46) Pichidchon
(25)
2 0 - 27 ส.ค. 2562 @ 20:53:53 น.
  02-1050 พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(47) Pichidchon
(25)
4 0 - 26 ส.ค. 2562 @ 18:41:33 น.
  02-1049 พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(48) Pichidchon
(25)
3 0 - 25 ส.ค. 2562 @ 18:40:33 น.
  02-1048 พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(49) Pichidchon
(25)
3 0 - 24 ส.ค. 2562 @ 18:44:41 น.
  02-1047 24 ชม.พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(44) Pichidchon
(25)
4 0 - 23 ส.ค. 2562 @ 18:29:15 น.
  02-1046 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(45) Pichidchon
(25)
7 0 - 22 ส.ค. 2562 @ 19:56:21 น.
  02-1045 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(46) Pichidchon
(25)
7 0 - 21 ส.ค. 2562 @ 17:56:36 น.
  02-1044 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(47) Pichidchon
(25)
6 0 - 20 ส.ค. 2562 @ 19:36:38 น.
  02-1043 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(48) Pichidchon
(25)
8 0 - 19 ส.ค. 2562 @ 19:36:12 น.
  02-1042 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(49) Pichidchon
(25)
6 0 - 18 ส.ค. 2562 @ 19:55:47 น.
  02-1041 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(44) Pichidchon
(25)
4 0 - 17 ส.ค. 2562 @ 18:58:05 น.
  02-1040 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(45) Pichidchon
(25)
7 0 - 16 ส.ค. 2562 @ 19:19:02 น.
  02-1039 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(46) Pichidchon
(25)
7 0 - 13 ส.ค. 2562 @ 20:36:33 น.
  02-1038 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(47) Pichidchon
(25)
11 0 - 12 ส.ค. 2562 @ 19:14:12 น.
  02-1037 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(48) Pichidchon
(25)
10 0 - 11 ส.ค. 2562 @ 18:16:01 น.
  02-1036 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(49) Pichidchon
(25)
10 0 - 10 ส.ค. 2562 @ 20:01:10 น.
  02-1035 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(44) Pichidchon
(25)
8 0 - 9 ส.ค. 2562 @ 19:51:42 น.
  02-1034 ปิดแล้วพระท่ากระดานตะกั่วนมสนิมแดง กรุวัดต้นลำใย พิมพ์เล็ก Sakdy
(0)
31 0 - 19 ส.ค. 2562 @ 00:03:54 น.
  02-1033 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(45) Pichidchon
(25)
10 0 - 8 ส.ค. 2562 @ 18:01:25 น.
  02-1032 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(46) Pichidchon
(25)
14 0 - 7 ส.ค. 2562 @ 19:23:37 น.
  02-1031 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(47) Pichidchon
(25)
15 0 - 6 ส.ค. 2562 @ 18:52:52 น.
  02-1030 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(48) Pichidchon
(25)
8 0 - 5 ส.ค. 2562 @ 21:03:28 น.
  02-1029 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(49) Pichidchon
(25)
14 0 - 4 ส.ค. 2562 @ 20:25:14 น.
  02-1028 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(44) Pichidchon
(25)
12 0 - 3 ส.ค. 2562 @ 19:49:30 น.
  02-1027 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(45) Pichidchon
(25)
10 0 - 2 ส.ค. 2562 @ 17:57:33 น.
  02-1026 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(46) Pichidchon
(25)
8 0 - 1 ส.ค. 2562 @ 20:31:07 น.
  02-1025 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(47) Pichidchon
(25)
10 0 - 31 ก.ค. 2562 @ 20:16:52 น.
  02-1024 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(48) Pichidchon
(25)
11 0 - 30 ก.ค. 2562 @ 18:33:02 น.
  02-1023 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(49) Pichidchon
(25)
11 0 - 29 ก.ค. 2562 @ 19:37:45 น.
  02-1022 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(44) Pichidchon
(25)
10 0 - 28 ก.ค. 2562 @ 20:06:23 น.
  02-1021 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(45) Pichidchon
(25)
12 0 - 27 ก.ค. 2562 @ 18:07:33 น.
  02-1020 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(46) Pichidchon
(25)
9 0 - 26 ก.ค. 2562 @ 19:17:39 น.
  02-1019 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(47) Pichidchon
(25)
12 0 - 24 ก.ค. 2562 @ 19:16:11 น.
  02-1018 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(48) Pichidchon
(25)
11 0 - 23 ก.ค. 2562 @ 22:19:41 น.
  02-1017 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(49) Pichidchon
(25)
13 0 - 22 ก.ค. 2562 @ 17:53:26 น.
  02-1016 ปิดแล้วเปิดครับ พระนางกำแพง เนื้อชินเงิน กรุครูกำยาน กำแพงเพชร สภาพสวยมาก ไม่ผ่านการใช้ ต๋อยพันธุ์ทิพย์
(0)
15 0 - 22 ก.ค. 2562 @ 10:08:58 น.
  02-1015 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(44) Pichidchon
(25)
11 0 - 21 ก.ค. 2562 @ 20:51:56 น.
  02-1014 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(45) Pichidchon
(25)
17 0 - 20 ก.ค. 2562 @ 19:26:38 น.
  02-1013 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(46) Pichidchon
(25)
10 0 - 19 ก.ค. 2562 @ 19:41:25 น.
  02-1012 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(47) Pichidchon
(25)
15 0 - 18 ก.ค. 2562 @ 19:58:40 น.
  02-1011 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(48) Pichidchon
(25)
15 0 - 17 ก.ค. 2562 @ 19:45:40 น.
  02-1010 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(49) Pichidchon
(25)
14 0 - 16 ก.ค. 2562 @ 19:42:11 น.
  02-1009 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(44) Pichidchon
(25)
19 0 - 15 ก.ค. 2562 @ 18:47:13 น.
  02-1008 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(45) Pichidchon
(25)
16 0 - 14 ก.ค. 2562 @ 18:59:55 น.
  02-1007 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(46) Pichidchon
(25)
15 0 - 13 ก.ค. 2562 @ 19:48:16 น.
  02-1006 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(47) Pichidchon
(25)
17 0 - 12 ก.ค. 2562 @ 21:22:07 น.
  02-1005 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(48) Pichidchon
(25)
19 0 - 11 ก.ค. 2562 @ 18:34:02 น.
  02-1004 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(49) Pichidchon
(25)
19 0 - 10 ก.ค. 2562 @ 18:25:12 น.
  02-1003 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(44) Pichidchon
(25)
19 0 - 9 ก.ค. 2562 @ 20:38:40 น.
  02-1002 ปิดแล้วพระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(45) Pichidchon
(25)
15 0 - 8 ก.ค. 2562 @ 21:07:11 น.
ตั้งกระทู้ใหม่
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 22