เลือกหมวดการประมูล  
รวมพระดอทคอม >> ประมูลพระ >>

พระปิดตา
 
ตั้งกระทู้ใหม่
  ID   หัวข้อ ผู้ตั้งประมูล ผู้ดูู ผู้ร่วม ราคาปัจจุบัน ผู้เสนอราคาสูงสุด ปิดประมูล ราคาชนะ ผู้ชนะ
  14-2979 พระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
2 0 - 27 ส.ค. 2562 @ 20:58:04 น.
  14-2978 พระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
0 0 - 27 ส.ค. 2562 @ 20:57:33 น.
  14-2977 พระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
4 0 - 26 ส.ค. 2562 @ 18:52:36 น.
  14-2976 พระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
4 0 - 25 ส.ค. 2562 @ 18:42:45 น.
  14-2975 พระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
3 0 - 24 ส.ค. 2562 @ 18:47:33 น.
  14-2974 24 ชม.พระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
4 0 - 23 ส.ค. 2562 @ 18:32:19 น.
  14-2973 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
5 0 - 22 ส.ค. 2562 @ 19:58:39 น.
  14-2972 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
8 0 - 21 ส.ค. 2562 @ 17:59:49 น.
  14-2971 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
6 0 - 20 ส.ค. 2562 @ 19:39:10 น.
  14-2970 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
8 0 - 19 ส.ค. 2562 @ 19:39:23 น.
  14-2969 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
8 0 - 18 ส.ค. 2562 @ 19:59:47 น.
  14-2968 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
3 0 - 17 ส.ค. 2562 @ 19:01:34 น.
  14-2967 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
7 0 - 16 ส.ค. 2562 @ 19:21:31 น.
  14-2966 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
8 0 - 13 ส.ค. 2562 @ 20:39:01 น.
  14-2965 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
6 0 - 12 ส.ค. 2562 @ 19:18:05 น.
  14-2964 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
8 0 - 11 ส.ค. 2562 @ 18:18:58 น.
  14-2963 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
8 0 - 10 ส.ค. 2562 @ 20:07:30 น.
  14-2962 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
9 0 - 9 ส.ค. 2562 @ 19:55:11 น.
  14-2961 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
9 0 - 8 ส.ค. 2562 @ 18:03:51 น.
  14-2960 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
7 0 - 7 ส.ค. 2562 @ 19:27:01 น.
  14-2959 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
10 0 - 6 ส.ค. 2562 @ 18:56:22 น.
  14-2958 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
11 0 - 5 ส.ค. 2562 @ 21:07:46 น.
  14-2957 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
9 0 - 4 ส.ค. 2562 @ 20:28:36 น.
  14-2956 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
14 0 - 3 ส.ค. 2562 @ 19:52:33 น.
  14-2955 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
8 0 - 2 ส.ค. 2562 @ 18:01:04 น.
  14-2954 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
10 0 - 1 ส.ค. 2562 @ 20:34:22 น.
  14-2953 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
10 0 - 31 ก.ค. 2562 @ 20:20:49 น.
  14-2952 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
9 0 - 30 ก.ค. 2562 @ 18:35:48 น.
  14-2951 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
12 0 - 29 ก.ค. 2562 @ 19:40:00 น.
  14-2950 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
11 0 - 28 ก.ค. 2562 @ 20:08:42 น.
  14-2949 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
9 0 - 27 ก.ค. 2562 @ 18:09:30 น.
  14-2948 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
12 0 - 26 ก.ค. 2562 @ 19:19:58 น.
  14-2947 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
13 0 - 24 ก.ค. 2562 @ 19:18:35 น.
  14-2946 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
12 0 - 23 ก.ค. 2562 @ 22:21:54 น.
  14-2945 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
14 0 - 22 ก.ค. 2562 @ 17:55:44 น.
  14-2944 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
11 0 - 21 ก.ค. 2562 @ 20:54:14 น.
  14-2943 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
14 0 - 20 ก.ค. 2562 @ 19:28:53 น.
  14-2942 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
14 0 - 19 ก.ค. 2562 @ 19:43:27 น.
  14-2941 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
14 0 - 18 ก.ค. 2562 @ 20:00:45 น.
  14-2940 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
20 0 - 17 ก.ค. 2562 @ 19:48:13 น.
  14-2939 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
15 0 - 16 ก.ค. 2562 @ 19:44:07 น.
  14-2938 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
13 0 - 15 ก.ค. 2562 @ 18:51:57 น.
  14-2937 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
18 0 - 14 ก.ค. 2562 @ 19:02:53 น.
  14-2936 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
14 0 - 13 ก.ค. 2562 @ 19:52:31 น.
  14-2935 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
15 0 - 12 ก.ค. 2562 @ 21:26:04 น.
  14-2934 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
14 0 - 11 ก.ค. 2562 @ 18:36:30 น.
  14-2933 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
21 0 - 10 ก.ค. 2562 @ 18:27:57 น.
  14-2932 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
19 0 - 9 ก.ค. 2562 @ 20:40:52 น.
  14-2931 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
14 0 - 8 ก.ค. 2562 @ 21:09:31 น.
  14-2930 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
16 0 - 7 ก.ค. 2562 @ 19:53:03 น.
ตั้งกระทู้ใหม่
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 60