เลือกหมวดการประมูล  
รวมพระดอทคอม >> ประมูลพระ >>

พระปิดตา
 
ตั้งกระทู้ใหม่
  ID   หัวข้อ ผู้ตั้งประมูล ผู้ดูู ผู้ร่วม ราคาปัจจุบัน ผู้เสนอราคาสูงสุด ปิดประมูล ราคาชนะ ผู้ชนะ
  14-3075 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (47) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
10 0 - 19 พ.ค. 2565 @ 12:16:09 น.
  14-3074 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (48) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
12 0 - 18 พ.ค. 2565 @ 16:21:51 น.
  14-3073 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (49) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
9 0 - 17 พ.ค. 2565 @ 16:17:52 น.
  14-3072 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (50) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
10 0 - 16 พ.ค. 2565 @ 15:12:20 น.
  14-3071 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (49) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
10 0 - 12 พ.ค. 2565 @ 09:00:12 น.
  14-3070 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (50) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
15 0 - 10 พ.ค. 2565 @ 19:29:56 น.
  14-3069 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (47) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
11 0 - 6 พ.ค. 2565 @ 08:54:52 น.
  14-3068 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (48) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
12 0 - 5 พ.ค. 2565 @ 12:06:25 น.
  14-3067 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (49) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
13 0 - 4 พ.ค. 2565 @ 11:23:48 น.
  14-3066 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (50) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
16 0 - 2 พ.ค. 2565 @ 11:56:28 น.
  14-3065 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (45) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
19 0 - 28 เม.ย. 2565 @ 11:38:45 น.
  14-3064 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (46) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
18 0 - 27 เม.ย. 2565 @ 14:54:42 น.
  14-3063 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (47) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
17 0 - 26 เม.ย. 2565 @ 20:19:32 น.
  14-3062 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (48) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
24 0 - 25 เม.ย. 2565 @ 19:56:00 น.
  14-3061 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (49) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
19 0 - 25 เม.ย. 2565 @ 04:39:29 น.
  14-3060 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (50) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
17 0 - 21 เม.ย. 2565 @ 17:54:18 น.
  14-3059 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (48) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
32 0 - 19 เม.ย. 2565 @ 11:49:31 น.
  14-3058 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (44) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
18 0 - 18 เม.ย. 2565 @ 18:53:43 น.
  14-3057 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (38) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
17 0 - 17 เม.ย. 2565 @ 11:46:35 น.
  14-3056 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (34) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
19 0 - 16 เม.ย. 2565 @ 16:09:13 น.
  14-3055 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (28) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
19 0 - 15 เม.ย. 2565 @ 11:47:41 น.
  14-3054 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (22) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
22 0 - 14 เม.ย. 2565 @ 07:44:31 น.
  14-3053 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (15) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
20 0 - 13 เม.ย. 2565 @ 11:25:09 น.
  14-3052 ปิดแล้วพระปิดตาข้างเม็ด วัดบ้านโพธิ์ 2535 (08) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
26 0 - 9 เม.ย. 2565 @ 22:45:09 น.
  14-3051 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
187 0 - 26 เม.ย. 2563 @ 22:53:58 น.
  14-3050 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
235 0 - 21 พ.ย. 2562 @ 19:09:03 น.
  14-3049 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
252 0 - 20 พ.ย. 2562 @ 19:11:43 น.
  14-3048 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
226 0 - 19 พ.ย. 2562 @ 20:15:45 น.
  14-3047 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
211 0 - 18 พ.ย. 2562 @ 19:36:01 น.
  14-3046 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
233 0 - 17 พ.ย. 2562 @ 20:14:36 น.
  14-3045 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
227 0 - 13 พ.ย. 2562 @ 20:15:12 น.
  14-3044 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
223 0 - 12 พ.ย. 2562 @ 21:41:39 น.
  14-3043 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
218 0 - 11 พ.ย. 2562 @ 18:26:27 น.
  14-3042 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
214 0 - 10 พ.ย. 2562 @ 18:56:37 น.
  14-3041 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
230 0 - 8 พ.ย. 2562 @ 21:00:35 น.
  14-3040 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
226 0 - 7 พ.ย. 2562 @ 22:42:07 น.
  14-3039 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
238 0 - 5 พ.ย. 2562 @ 20:28:12 น.
  14-3038 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
245 0 - 4 พ.ย. 2562 @ 21:14:24 น.
  14-3037 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
235 0 - 3 พ.ย. 2562 @ 20:14:04 น.
  14-3036 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
231 0 - 2 พ.ย. 2562 @ 21:01:01 น.
  14-3035 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
216 0 - 1 พ.ย. 2562 @ 20:19:05 น.
  14-3034 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
215 0 - 31 ต.ค. 2562 @ 19:24:41 น.
  14-3033 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
223 0 - 30 ต.ค. 2562 @ 20:57:47 น.
  14-3032 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
226 0 - 29 ต.ค. 2562 @ 19:16:55 น.
  14-3031 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
216 0 - 27 ต.ค. 2562 @ 19:08:10 น.
  14-3030 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
245 0 - 25 ต.ค. 2562 @ 20:52:46 น.
  14-3029 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
220 0 - 24 ต.ค. 2562 @ 19:32:33 น.
  14-3028 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
253 0 - 23 ต.ค. 2562 @ 19:37:02 น.
  14-3027 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
211 0 - 22 ต.ค. 2562 @ 19:45:26 น.
  14-3026 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
229 0 - 21 ต.ค. 2562 @ 19:39:04 น.
ตั้งกระทู้ใหม่
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 62