เลือกหมวดการประมูล  
รวมพระดอทคอม >> ประมูลพระ >>

พระปิดตา
 
ตั้งกระทู้ใหม่
  ID   หัวข้อ ผู้ตั้งประมูล ผู้ดูู ผู้ร่วม ราคาปัจจุบัน ผู้เสนอราคาสูงสุด ปิดประมูล ราคาชนะ ผู้ชนะ
  14-3051 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
146 0 - 26 เม.ย. 2563 @ 22:53:58 น.
  14-3050 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
187 0 - 21 พ.ย. 2562 @ 19:09:03 น.
  14-3049 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
201 0 - 20 พ.ย. 2562 @ 19:11:43 น.
  14-3048 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
179 0 - 19 พ.ย. 2562 @ 20:15:45 น.
  14-3047 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
167 0 - 18 พ.ย. 2562 @ 19:36:01 น.
  14-3046 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
182 0 - 17 พ.ย. 2562 @ 20:14:36 น.
  14-3045 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
175 0 - 13 พ.ย. 2562 @ 20:15:12 น.
  14-3044 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
168 0 - 12 พ.ย. 2562 @ 21:41:39 น.
  14-3043 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
168 0 - 11 พ.ย. 2562 @ 18:26:27 น.
  14-3042 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
166 0 - 10 พ.ย. 2562 @ 18:56:37 น.
  14-3041 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
174 0 - 8 พ.ย. 2562 @ 21:00:35 น.
  14-3040 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
175 0 - 7 พ.ย. 2562 @ 22:42:07 น.
  14-3039 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
187 0 - 5 พ.ย. 2562 @ 20:28:12 น.
  14-3038 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
191 0 - 4 พ.ย. 2562 @ 21:14:24 น.
  14-3037 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
188 0 - 3 พ.ย. 2562 @ 20:14:04 น.
  14-3036 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
184 0 - 2 พ.ย. 2562 @ 21:01:01 น.
  14-3035 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
172 0 - 1 พ.ย. 2562 @ 20:19:05 น.
  14-3034 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
171 0 - 31 ต.ค. 2562 @ 19:24:41 น.
  14-3033 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
181 0 - 30 ต.ค. 2562 @ 20:57:47 น.
  14-3032 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
179 0 - 29 ต.ค. 2562 @ 19:16:55 น.
  14-3031 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
168 0 - 27 ต.ค. 2562 @ 19:08:10 น.
  14-3030 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
196 0 - 25 ต.ค. 2562 @ 20:52:46 น.
  14-3029 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
170 0 - 24 ต.ค. 2562 @ 19:32:33 น.
  14-3028 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
207 0 - 23 ต.ค. 2562 @ 19:37:02 น.
  14-3027 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
162 0 - 22 ต.ค. 2562 @ 19:45:26 น.
  14-3026 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
182 0 - 21 ต.ค. 2562 @ 19:39:04 น.
  14-3025 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
167 0 - 20 ต.ค. 2562 @ 18:45:19 น.
  14-3024 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
172 0 - 19 ต.ค. 2562 @ 20:47:38 น.
  14-3023 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
194 0 - 18 ต.ค. 2562 @ 20:31:35 น.
  14-3022 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
187 0 - 16 ต.ค. 2562 @ 21:06:59 น.
  14-3021 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
193 0 - 15 ต.ค. 2562 @ 19:56:15 น.
  14-3020 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
175 0 - 14 ต.ค. 2562 @ 20:44:37 น.
  14-3019 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
179 0 - 13 ต.ค. 2562 @ 19:28:10 น.
  14-3018 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
188 0 - 12 ต.ค. 2562 @ 19:32:56 น.
  14-3017 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
184 0 - 11 ต.ค. 2562 @ 20:43:29 น.
  14-3016 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
186 0 - 10 ต.ค. 2562 @ 18:05:33 น.
  14-3015 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
171 0 - 9 ต.ค. 2562 @ 18:55:25 น.
  14-3014 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
192 0 - 7 ต.ค. 2562 @ 19:18:58 น.
  14-3013 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
182 0 - 6 ต.ค. 2562 @ 20:04:22 น.
  14-3012 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
208 0 - 5 ต.ค. 2562 @ 19:47:34 น.
  14-3011 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
194 0 - 4 ต.ค. 2562 @ 19:32:00 น.
  14-3010 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
186 0 - 3 ต.ค. 2562 @ 18:32:06 น.
  14-3009 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
187 0 - 2 ต.ค. 2562 @ 20:15:11 น.
  14-3008 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
727 0 - 1 ต.ค. 2562 @ 18:08:29 น.
  14-3007 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
168 0 - 30 ก.ย. 2562 @ 19:19:14 น.
  14-3006 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
186 0 - 29 ก.ย. 2562 @ 18:56:14 น.
  14-3005 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
173 0 - 28 ก.ย. 2562 @ 19:22:01 น.
  14-3004 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
178 0 - 27 ก.ย. 2562 @ 19:06:33 น.
  14-3003 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
179 0 - 26 ก.ย. 2562 @ 19:23:23 น.
  14-3002 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25) ยืนยันตัวตนแล้ว
185 0 - 25 ก.ย. 2562 @ 19:19:56 น.
ตั้งกระทู้ใหม่
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 61