เลือกหมวดการประมูล  
รวมพระดอทคอม >> ประมูลพระ >>

พระปิดตา
 
ตั้งกระทู้ใหม่
  ID   หัวข้อ ผู้ตั้งประมูล ผู้ดูู ผู้ร่วม ราคาปัจจุบัน ผู้เสนอราคาสูงสุด ปิดประมูล ราคาชนะ ผู้ชนะ
  14-2917 พระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
3 0 - 25 มิ.ย. 2562 @ 19:06:02 น.
  14-2916 พระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
5 0 - 24 มิ.ย. 2562 @ 19:55:00 น.
  14-2915 พระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
8 0 - 23 มิ.ย. 2562 @ 18:23:44 น.
  14-2914 พระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
7 0 - 22 มิ.ย. 2562 @ 18:45:56 น.
  14-2913 24 ชม.พระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
7 0 - 21 มิ.ย. 2562 @ 18:48:06 น.
  14-2912 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
7 0 - 20 มิ.ย. 2562 @ 19:21:18 น.
  14-2911 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
11 0 - 19 มิ.ย. 2562 @ 19:54:21 น.
  14-2910 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
10 0 - 18 มิ.ย. 2562 @ 20:06:24 น.
  14-2909 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
13 0 - 17 มิ.ย. 2562 @ 18:39:14 น.
  14-2908 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
12 0 - 16 มิ.ย. 2562 @ 21:03:29 น.
  14-2907 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
8 0 - 15 มิ.ย. 2562 @ 18:32:38 น.
  14-2906 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
10 0 - 14 มิ.ย. 2562 @ 18:14:49 น.
  14-2905 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
10 0 - 11 มิ.ย. 2562 @ 18:53:51 น.
  14-2904 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
14 0 - 10 มิ.ย. 2562 @ 18:44:24 น.
  14-2903 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
10 0 - 9 มิ.ย. 2562 @ 19:56:54 น.
  14-2902 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
10 0 - 8 มิ.ย. 2562 @ 19:29:12 น.
  14-2901 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
10 0 - 7 มิ.ย. 2562 @ 19:43:44 น.
  14-2900 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
11 0 - 5 มิ.ย. 2562 @ 19:30:39 น.
  14-2899 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
10 0 - 4 มิ.ย. 2562 @ 18:01:28 น.
  14-2898 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
11 0 - 3 มิ.ย. 2562 @ 20:44:39 น.
  14-2897 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
13 0 - 2 มิ.ย. 2562 @ 18:21:44 น.
  14-2896 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
12 0 - 1 มิ.ย. 2562 @ 19:48:04 น.
  14-2895 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
12 0 - 31 พ.ค. 2562 @ 19:40:23 น.
  14-2894 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
15 0 - 30 พ.ค. 2562 @ 20:04:52 น.
  14-2893 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
10 0 - 29 พ.ค. 2562 @ 19:52:11 น.
  14-2892 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
12 0 - 28 พ.ค. 2562 @ 18:48:54 น.
  14-2891 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
9 0 - 27 พ.ค. 2562 @ 19:58:48 น.
  14-2890 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
13 0 - 26 พ.ค. 2562 @ 18:54:32 น.
  14-2889 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
13 0 - 25 พ.ค. 2562 @ 18:56:14 น.
  14-2888 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
12 0 - 24 พ.ค. 2562 @ 18:59:45 น.
  14-2887 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
13 0 - 23 พ.ค. 2562 @ 18:10:21 น.
  14-2886 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
17 0 - 22 พ.ค. 2562 @ 18:45:56 น.
  14-2885 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
13 0 - 21 พ.ค. 2562 @ 20:00:21 น.
  14-2884 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
16 0 - 20 พ.ค. 2562 @ 19:41:04 น.
  14-2883 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
15 0 - 19 พ.ค. 2562 @ 19:09:18 น.
  14-2882 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
17 0 - 18 พ.ค. 2562 @ 17:56:32 น.
  14-2881 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
17 0 - 17 พ.ค. 2562 @ 19:26:02 น.
  14-2880 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
17 0 - 16 พ.ค. 2562 @ 18:46:28 น.
  14-2879 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
14 0 - 15 พ.ค. 2562 @ 18:53:10 น.
  14-2878 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
15 0 - 14 พ.ค. 2562 @ 18:51:13 น.
  14-2877 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
15 0 - 13 พ.ค. 2562 @ 20:05:50 น.
  14-2876 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
16 0 - 12 พ.ค. 2562 @ 19:18:15 น.
  14-2875 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
20 0 - 11 พ.ค. 2562 @ 20:11:36 น.
  14-2874 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
17 0 - 10 พ.ค. 2562 @ 19:52:08 น.
  14-2873 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
18 0 - 9 พ.ค. 2562 @ 20:24:24 น.
  14-2872 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
18 0 - 8 พ.ค. 2562 @ 19:17:22 น.
  14-2871 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
14 0 - 7 พ.ค. 2562 @ 19:52:02 น.
  14-2870 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
18 0 - 6 พ.ค. 2562 @ 20:00:51 น.
  14-2869 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
19 0 - 5 พ.ค. 2562 @ 18:34:41 น.
  14-2868 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
17 0 - 4 พ.ค. 2562 @ 18:45:19 น.
ตั้งกระทู้ใหม่
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 59