เลือกหมวดการประมูล  
รวมพระดอทคอม >> ประมูลพระ >>

พระปิดตา
 
ตั้งกระทู้ใหม่
  ID   หัวข้อ ผู้ตั้งประมูล ผู้ดูู ผู้ร่วม ราคาปัจจุบัน ผู้เสนอราคาสูงสุด ปิดประมูล ราคาชนะ ผู้ชนะ
  14-2772 พระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
4 0 - 21 ม.ค. 2562 @ 18:36:18 น.
  14-2771 พระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
4 0 - 20 ม.ค. 2562 @ 20:09:19 น.
  14-2770 พระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (43) Pichidchon
(25)
4 0 - 19 ม.ค. 2562 @ 18:32:45 น.
  14-2769 พระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
3 0 - 18 ม.ค. 2562 @ 18:41:02 น.
  14-2768 12 ชม.พระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
5 0 - 17 ม.ค. 2562 @ 21:54:18 น.
  14-2767 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
4 0 - 16 ม.ค. 2562 @ 19:47:11 น.
  14-2766 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
6 0 - 15 ม.ค. 2562 @ 19:41:35 น.
  14-2765 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
7 0 - 14 ม.ค. 2562 @ 19:47:33 น.
  14-2764 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
8 0 - 13 ม.ค. 2562 @ 19:48:14 น.
  14-2763 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
8 0 - 12 ม.ค. 2562 @ 18:39:31 น.
  14-2762 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
5 0 - 11 ม.ค. 2562 @ 18:33:25 น.
  14-2761 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
12 0 - 10 ม.ค. 2562 @ 19:30:15 น.
  14-2760 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
9 0 - 9 ม.ค. 2562 @ 18:50:46 น.
  14-2759 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
8 0 - 8 ม.ค. 2562 @ 19:01:20 น.
  14-2758 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
9 0 - 7 ม.ค. 2562 @ 18:03:05 น.
  14-2757 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
11 0 - 6 ม.ค. 2562 @ 17:50:53 น.
  14-2756 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
12 0 - 5 ม.ค. 2562 @ 19:38:46 น.
  14-2755 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
11 0 - 4 ม.ค. 2562 @ 19:03:56 น.
  14-2754 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
9 0 - 3 ม.ค. 2562 @ 18:32:25 น.
  14-2753 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
10 0 - 2 ม.ค. 2562 @ 19:33:11 น.
  14-2752 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
9 0 - 1 ม.ค. 2562 @ 19:18:59 น.
  14-2751 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
11 0 - 31 ธ.ค. 2561 @ 19:05:50 น.
  14-2750 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
11 0 - 30 ธ.ค. 2561 @ 18:35:40 น.
  14-2749 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
8 0 - 29 ธ.ค. 2561 @ 18:42:47 น.
  14-2748 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
8 0 - 28 ธ.ค. 2561 @ 19:39:48 น.
  14-2747 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
10 0 - 27 ธ.ค. 2561 @ 18:50:12 น.
  14-2746 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
9 0 - 26 ธ.ค. 2561 @ 18:00:28 น.
  14-2745 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
8 0 - 25 ธ.ค. 2561 @ 18:09:46 น.
  14-2744 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
10 0 - 24 ธ.ค. 2561 @ 18:48:38 น.
  14-2743 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
13 0 - 23 ธ.ค. 2561 @ 18:32:31 น.
  14-2742 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
13 0 - 22 ธ.ค. 2561 @ 19:41:43 น.
  14-2741 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
11 0 - 21 ธ.ค. 2561 @ 18:59:31 น.
  14-2740 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
13 0 - 20 ธ.ค. 2561 @ 18:48:07 น.
  14-2739 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
16 0 - 19 ธ.ค. 2561 @ 20:47:38 น.
  14-2738 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
15 0 - 18 ธ.ค. 2561 @ 19:00:50 น.
  14-2737 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
17 0 - 17 ธ.ค. 2561 @ 19:08:31 น.
  14-2736 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
22 0 - 16 ธ.ค. 2561 @ 18:43:49 น.
  14-2735 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
16 0 - 12 ธ.ค. 2561 @ 18:57:52 น.
  14-2734 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
17 0 - 11 ธ.ค. 2561 @ 19:02:13 น.
  14-2733 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
17 0 - 10 ธ.ค. 2561 @ 18:49:35 น.
  14-2732 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
19 0 - 9 ธ.ค. 2561 @ 19:05:00 น.
  14-2731 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
19 0 - 8 ธ.ค. 2561 @ 18:32:11 น.
  14-2730 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
15 0 - 7 ธ.ค. 2561 @ 19:08:29 น.
  14-2729 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
14 0 - 6 ธ.ค. 2561 @ 20:04:37 น.
  14-2728 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
17 0 - 5 ธ.ค. 2561 @ 18:26:56 น.
  14-2727 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
17 0 - 4 ธ.ค. 2561 @ 18:38:17 น.
  14-2726 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
17 0 - 3 ธ.ค. 2561 @ 19:23:55 น.
  14-2725 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
14 0 - 2 ธ.ค. 2561 @ 18:53:25 น.
  14-2724 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
18 0 - 1 ธ.ค. 2561 @ 20:25:21 น.
  14-2723 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
22 0 - 30 พ.ย. 2561 @ 19:48:04 น.
ตั้งกระทู้ใหม่
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 56