เลือกหมวดการประมูล  
รวมพระดอทคอม >> ประมูลพระ >>

พระปิดตา
 
ตั้งกระทู้ใหม่
  ID   หัวข้อ ผู้ตั้งประมูล ผู้ดูู ผู้ร่วม ราคาปัจจุบัน ผู้เสนอราคาสูงสุด ปิดประมูล ราคาชนะ ผู้ชนะ
  14-2830 พระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
2 0 - 25 มี.ค. 2562 @ 19:31:12 น.
  14-2829 พระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
2 0 - 24 มี.ค. 2562 @ 19:25:44 น.
  14-2828 พระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
3 0 - 23 มี.ค. 2562 @ 19:23:15 น.
  14-2827 พระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
6 0 - 22 มี.ค. 2562 @ 19:01:24 น.
  14-2826 24 ชม.พระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
3 0 - 21 มี.ค. 2562 @ 19:47:41 น.
  14-2825 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
5 0 - 20 มี.ค. 2562 @ 19:48:43 น.
  14-2824 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
5 0 - 19 มี.ค. 2562 @ 18:52:01 น.
  14-2823 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
7 0 - 18 มี.ค. 2562 @ 18:50:20 น.
  14-2822 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
7 0 - 17 มี.ค. 2562 @ 19:17:07 น.
  14-2821 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
5 0 - 16 มี.ค. 2562 @ 18:54:42 น.
  14-2820 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
8 0 - 12 มี.ค. 2562 @ 18:43:13 น.
  14-2819 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
10 0 - 11 มี.ค. 2562 @ 18:46:01 น.
  14-2818 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
9 0 - 10 มี.ค. 2562 @ 18:10:50 น.
  14-2817 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
11 0 - 9 มี.ค. 2562 @ 17:57:36 น.
  14-2816 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
11 0 - 8 มี.ค. 2562 @ 19:51:51 น.
  14-2815 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
12 0 - 7 มี.ค. 2562 @ 18:36:51 น.
  14-2814 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
9 0 - 6 มี.ค. 2562 @ 19:03:20 น.
  14-2813 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
10 0 - 5 มี.ค. 2562 @ 19:11:10 น.
  14-2812 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
10 0 - 4 มี.ค. 2562 @ 18:52:36 น.
  14-2811 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
11 0 - 3 มี.ค. 2562 @ 18:55:13 น.
  14-2810 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
12 0 - 2 มี.ค. 2562 @ 19:28:24 น.
  14-2809 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
11 0 - 1 มี.ค. 2562 @ 19:43:33 น.
  14-2808 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
13 0 - 28 ก.พ. 2562 @ 18:32:27 น.
  14-2807 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
13 0 - 27 ก.พ. 2562 @ 18:27:59 น.
  14-2806 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
13 0 - 26 ก.พ. 2562 @ 18:34:18 น.
  14-2805 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
11 0 - 25 ก.พ. 2562 @ 19:39:16 น.
  14-2804 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
15 0 - 24 ก.พ. 2562 @ 18:42:54 น.
  14-2803 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
11 0 - 23 ก.พ. 2562 @ 17:59:29 น.
  14-2802 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
9 0 - 22 ก.พ. 2562 @ 18:02:03 น.
  14-2801 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
11 0 - 21 ก.พ. 2562 @ 18:00:03 น.
  14-2800 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
9 0 - 20 ก.พ. 2562 @ 18:48:26 น.
  14-2799 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
8 0 - 19 ก.พ. 2562 @ 17:53:40 น.
  14-2798 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
12 0 - 18 ก.พ. 2562 @ 18:35:45 น.
  14-2797 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
10 0 - 17 ก.พ. 2562 @ 17:57:50 น.
  14-2796 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
12 0 - 16 ก.พ. 2562 @ 20:46:26 น.
  14-2795 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
9 0 - 15 ก.พ. 2562 @ 18:46:51 น.
  14-2794 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
13 0 - 12 ก.พ. 2562 @ 19:16:32 น.
  14-2793 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
12 0 - 11 ก.พ. 2562 @ 19:18:44 น.
  14-2792 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
14 0 - 10 ก.พ. 2562 @ 19:27:36 น.
  14-2791 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
15 0 - 9 ก.พ. 2562 @ 17:54:46 น.
  14-2790 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
14 0 - 8 ก.พ. 2562 @ 18:57:12 น.
  14-2789 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
12 0 - 7 ก.พ. 2562 @ 18:48:46 น.
  14-2788 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
12 0 - 6 ก.พ. 2562 @ 20:33:00 น.
  14-2787 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
18 0 - 5 ก.พ. 2562 @ 19:08:04 น.
  14-2786 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (46) Pichidchon
(25)
10 0 - 4 ก.พ. 2562 @ 18:50:56 น.
  14-2785 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (47) Pichidchon
(25)
16 0 - 3 ก.พ. 2562 @ 18:28:38 น.
  14-2784 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (48) Pichidchon
(25)
14 0 - 2 ก.พ. 2562 @ 18:28:18 น.
  14-2783 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (49) Pichidchon
(25)
11 0 - 1 ก.พ. 2562 @ 18:28:27 น.
  14-2782 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (44) Pichidchon
(25)
15 0 - 31 ม.ค. 2562 @ 18:43:28 น.
  14-2781 ปิดแล้วพระปิดตาหลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว (45) Pichidchon
(25)
15 0 - 30 ม.ค. 2562 @ 18:57:27 น.
ตั้งกระทู้ใหม่
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 57