เลือกหมวดการประมูล  
รวมพระดอทคอม >> ประมูลพระ >>

พระเกจิฯ นครปฐม
 
ตั้งกระทู้ใหม่
  ID   หัวข้อ ผู้ตั้งประมูล ผู้ดูู ผู้ร่วม ราคาปัจจุบัน ผู้เสนอราคาสูงสุด ปิดประมูล ราคาชนะ ผู้ชนะ
  09-1575 เหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(04) Pichidchon
(25)
2 0 - 26 ก.พ. 2560 @ 18:44:21 น.
  09-1574 เหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(14) Pichidchon
(25)
2 0 - 25 ก.พ. 2560 @ 20:30:38 น.
  09-1573 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(14) Pichidchon
(25)
13 0 - 12 ก.พ. 2560 @ 18:28:36 น.
  09-1572 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(04) Pichidchon
(25)
13 0 - 10 ก.พ. 2560 @ 16:10:38 น.
  09-1571 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(59) Pichidchon
(25)
14 0 - 7 ก.พ. 2560 @ 18:19:07 น.
  20-3422 ปิดแล้วเหรียญเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร พุทธมลฑล(09) Pichidchon
(25)
8 0 - 5 ก.พ. 2560 @ 18:23:55 น.
  19-6845 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.38มม.ทองเหลือง(10) Pichidchon
(25)
8 0 - 5 ก.พ. 2560 @ 18:22:51 น.
  19-6844 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.45 มม(10) Pichidchon
(25)
7 0 - 5 ก.พ. 2560 @ 18:22:33 น.
  19-6843 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสนขนาด9มม.(10) Pichidchon
(25)
8 0 - 5 ก.พ. 2560 @ 18:22:09 น.
  09-1570 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(14) Pichidchon
(25)
9 0 - 5 ก.พ. 2560 @ 18:17:01 น.
  20-3420 ปิดแล้วเหรียญเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร พุทธมลฑล(10) Pichidchon
(25)
12 0 - 2 ก.พ. 2560 @ 20:26:51 น.
  19-6838 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.38มม.ทองเหลือง(11) Pichidchon
(25)
13 0 - 2 ก.พ. 2560 @ 20:24:29 น.
  19-6837 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.45 มม(11) Pichidchon
(25)
14 0 - 2 ก.พ. 2560 @ 20:24:06 น.
  19-6836 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสนขนาด9มม.(11) Pichidchon
(25)
12 0 - 2 ก.พ. 2560 @ 20:23:39 น.
  09-1569 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(04) Pichidchon
(25)
10 0 - 2 ก.พ. 2560 @ 20:17:41 น.
  20-3418 ปิดแล้วเหรียญเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร พุทธมลฑล(08) Pichidchon
(25)
10 0 - 31 ม.ค. 2560 @ 18:08:31 น.
  19-6831 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.38มม.ทองเหลือง(12) Pichidchon
(25)
12 0 - 31 ม.ค. 2560 @ 18:06:47 น.
  19-6830 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.45 มม(12) Pichidchon
(25)
10 0 - 31 ม.ค. 2560 @ 18:06:30 น.
  19-6829 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสนขนาด9มม.(12) Pichidchon
(25)
14 0 - 31 ม.ค. 2560 @ 18:06:10 น.
  09-1568 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(59) Pichidchon
(25)
8 0 - 31 ม.ค. 2560 @ 18:01:06 น.
  20-3416 ปิดแล้วเหรียญเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร พุทธมลฑล(09) Pichidchon
(25)
13 0 - 29 ม.ค. 2560 @ 19:38:19 น.
  19-6824 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.38มม.ทองเหลือง(13) Pichidchon
(25)
11 0 - 29 ม.ค. 2560 @ 19:36:54 น.
  19-6823 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.45 มม(13) Pichidchon
(25)
16 0 - 29 ม.ค. 2560 @ 19:36:37 น.
  19-6822 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสนขนาด9มม.(13) Pichidchon
(25)
11 0 - 29 ม.ค. 2560 @ 19:36:19 น.
  09-1567 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(14) Pichidchon
(25)
12 0 - 29 ม.ค. 2560 @ 19:31:42 น.
  20-3414 ปิดแล้วเหรียญเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร พุทธมลฑล(10) Pichidchon
(25)
11 0 - 26 ม.ค. 2560 @ 18:48:23 น.
  19-6817 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.38มม.ทองเหลือง(14) Pichidchon
(25)
13 0 - 26 ม.ค. 2560 @ 18:47:13 น.
  19-6816 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.45 มม(14) Pichidchon
(25)
13 0 - 26 ม.ค. 2560 @ 18:46:51 น.
  19-6815 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสนขนาด9มม.(14) Pichidchon
(25)
10 0 - 26 ม.ค. 2560 @ 18:46:32 น.
  09-1566 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(04) Pichidchon
(25)
12 0 - 26 ม.ค. 2560 @ 18:42:34 น.
  20-3412 ปิดแล้วเหรียญเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร พุทธมลฑล(09) Pichidchon
(25)
12 0 - 24 ม.ค. 2560 @ 15:10:22 น.
  19-6810 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.38มม.ทองเหลือง(08) Pichidchon
(25)
10 0 - 24 ม.ค. 2560 @ 15:08:12 น.
  19-6809 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด .45 มม(08) Pichidchon
(25)
14 0 - 24 ม.ค. 2560 @ 15:07:54 น.
  19-6808 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสนขนาด9มม.(08) Pichidchon
(25)
15 0 - 24 ม.ค. 2560 @ 15:07:35 น.
  09-1565 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(14) Pichidchon
(25)
15 0 - 24 ม.ค. 2560 @ 15:02:40 น.
  20-3410 ปิดแล้วเหรียญเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร พุทธมลฑล(10) Pichidchon
(25)
11 0 - 20 ม.ค. 2560 @ 19:26:50 น.
  19-6803 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.38มม.ทองเหลือง(09) Pichidchon
(25)
16 0 - 20 ม.ค. 2560 @ 19:25:03 น.
  19-6802 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.45 มม(09) Pichidchon
(25)
12 0 - 20 ม.ค. 2560 @ 19:24:44 น.
  19-6801 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสนขนาด9มม.(09) Pichidchon
(25)
15 0 - 20 ม.ค. 2560 @ 19:24:25 น.
  09-1564 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(04) Pichidchon
(25)
10 0 - 20 ม.ค. 2560 @ 19:19:51 น.
  20-3408 ปิดแล้วเหรียญเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร พุทธมลฑล(08) Pichidchon
(25)
15 0 - 18 ม.ค. 2560 @ 17:44:36 น.
  19-6796 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.38มม.ทองเหลือง(10) Pichidchon
(25)
13 0 - 18 ม.ค. 2560 @ 17:42:49 น.
  19-6795 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.45 มม(10) Pichidchon
(25)
12 0 - 18 ม.ค. 2560 @ 17:42:30 น.
  19-6794 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสนขนาด9มม.(10) Pichidchon
(25)
10 0 - 18 ม.ค. 2560 @ 17:42:12 น.
  09-1563 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(59) Pichidchon
(25)
11 0 - 18 ม.ค. 2560 @ 17:37:37 น.
  20-3406 ปิดแล้วเหรียญเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร พุทธมลฑล(09) Pichidchon
(25)
13 0 - 16 ม.ค. 2560 @ 18:49:41 น.
  19-6789 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.38มม.ทองเหลือง(11) Pichidchon
(25)
9 0 - 16 ม.ค. 2560 @ 18:47:23 น.
  19-6788 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.45 มม(11) Pichidchon
(25)
9 0 - 16 ม.ค. 2560 @ 18:47:03 น.
  19-6787 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสนขนาด9มม.(11) Pichidchon
(25)
10 0 - 16 ม.ค. 2560 @ 18:46:41 น.
  09-1562 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(14) Pichidchon
(25)
12 0 - 16 ม.ค. 2560 @ 18:40:14 น.
ตั้งกระทู้ใหม่
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 109