เลือกหมวดการประมูล  
รวมพระดอทคอม >> ประมูลพระ >>

พระเกจิฯ นครปฐม
 
ตั้งกระทู้ใหม่
  ID   หัวข้อ ผู้ตั้งประมูล ผู้ดูู ผู้ร่วม ราคาปัจจุบัน ผู้เสนอราคาสูงสุด ปิดประมูล ราคาชนะ ผู้ชนะ
  09-1600 เหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(56) Pichidchon
(25)
3 0 - 27 มี.ค. 2560 @ 19:08:33 น.
  09-1599 เหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(57) Pichidchon
(25)
4 0 - 26 มี.ค. 2560 @ 18:47:58 น.
  09-1598 เหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(58) Pichidchon
(25)
7 0 - 25 มี.ค. 2560 @ 19:49:23 น.
  09-1597 24 ชม.เหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(59) Pichidchon
(25)
8 0 - 24 มี.ค. 2560 @ 20:39:06 น.
  09-1596 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(04) Pichidchon
(25)
8 0 - 23 มี.ค. 2560 @ 19:18:05 น.
  09-1595 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(14) Pichidchon
(25)
12 0 - 22 มี.ค. 2560 @ 18:22:00 น.
  09-1594 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(56) Pichidchon
(25)
16 0 - 20 มี.ค. 2560 @ 18:27:45 น.
  09-1593 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(57) Pichidchon
(25)
13 0 - 19 มี.ค. 2560 @ 19:23:01 น.
  09-1592 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(58) Pichidchon
(25)
13 0 - 18 มี.ค. 2560 @ 20:39:01 น.
  09-1591 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(59) Pichidchon
(25)
15 0 - 17 มี.ค. 2560 @ 20:09:35 น.
  09-1590 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(04) Pichidchon
(25)
12 0 - 16 มี.ค. 2560 @ 21:40:59 น.
  09-1589 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(14) Pichidchon
(25)
11 0 - 15 มี.ค. 2560 @ 19:12:55 น.
  09-1588 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(58) Pichidchon
(25)
14 0 - 12 มี.ค. 2560 @ 20:35:23 น.
  09-1587 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(59) Pichidchon
(25)
10 0 - 11 มี.ค. 2560 @ 19:49:16 น.
  09-1586 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(04) Pichidchon
(25)
16 0 - 10 มี.ค. 2560 @ 19:40:14 น.
  09-1585 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(14) Pichidchon
(25)
14 0 - 9 มี.ค. 2560 @ 19:41:39 น.
  09-1584 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(57) Pichidchon
(25)
17 0 - 7 มี.ค. 2560 @ 21:25:54 น.
  09-1583 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(58) Pichidchon
(25)
12 0 - 6 มี.ค. 2560 @ 21:02:00 น.
  09-1582 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(59) Pichidchon
(25)
15 0 - 5 มี.ค. 2560 @ 20:01:45 น.
  09-1581 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(04) Pichidchon
(25)
11 0 - 4 มี.ค. 2560 @ 20:59:19 น.
  09-1580 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(14) Pichidchon
(25)
13 0 - 3 มี.ค. 2560 @ 18:32:32 น.
  09-1579 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(56) Pichidchon
(25)
19 0 - 2 มี.ค. 2560 @ 20:45:01 น.
  09-1578 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(57) Pichidchon
(25)
13 0 - 1 มี.ค. 2560 @ 19:08:31 น.
  09-1577 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(58) Pichidchon
(25)
15 0 - 28 ก.พ. 2560 @ 18:50:52 น.
  09-1576 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(59) Pichidchon
(25)
37 0 - 27 ก.พ. 2560 @ 19:17:45 น.
  09-1575 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(04) Pichidchon
(25)
17 0 - 26 ก.พ. 2560 @ 18:44:21 น.
  09-1574 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(14) Pichidchon
(25)
19 0 - 25 ก.พ. 2560 @ 20:30:38 น.
  09-1573 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(14) Pichidchon
(25)
39 0 - 12 ก.พ. 2560 @ 18:28:36 น.
  09-1572 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(04) Pichidchon
(25)
24 0 - 10 ก.พ. 2560 @ 16:10:38 น.
  09-1571 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(59) Pichidchon
(25)
23 0 - 7 ก.พ. 2560 @ 18:19:07 น.
  20-3422 ปิดแล้วเหรียญเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร พุทธมลฑล(09) Pichidchon
(25)
20 0 - 5 ก.พ. 2560 @ 18:23:55 น.
  19-6845 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.38มม.ทองเหลือง(10) Pichidchon
(25)
15 0 - 5 ก.พ. 2560 @ 18:22:51 น.
  19-6844 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.45 มม(10) Pichidchon
(25)
13 0 - 5 ก.พ. 2560 @ 18:22:33 น.
  19-6843 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสนขนาด9มม.(10) Pichidchon
(25)
14 0 - 5 ก.พ. 2560 @ 18:22:09 น.
  09-1570 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(14) Pichidchon
(25)
19 0 - 5 ก.พ. 2560 @ 18:17:01 น.
  20-3420 ปิดแล้วเหรียญเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร พุทธมลฑล(10) Pichidchon
(25)
20 0 - 2 ก.พ. 2560 @ 20:26:51 น.
  19-6838 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.38มม.ทองเหลือง(11) Pichidchon
(25)
20 0 - 2 ก.พ. 2560 @ 20:24:29 น.
  19-6837 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.45 มม(11) Pichidchon
(25)
20 0 - 2 ก.พ. 2560 @ 20:24:06 น.
  19-6836 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสนขนาด9มม.(11) Pichidchon
(25)
19 0 - 2 ก.พ. 2560 @ 20:23:39 น.
  09-1569 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(04) Pichidchon
(25)
19 0 - 2 ก.พ. 2560 @ 20:17:41 น.
  20-3418 ปิดแล้วเหรียญเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร พุทธมลฑล(08) Pichidchon
(25)
20 0 - 31 ม.ค. 2560 @ 18:08:31 น.
  19-6831 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.38มม.ทองเหลือง(12) Pichidchon
(25)
18 0 - 31 ม.ค. 2560 @ 18:06:47 น.
  19-6830 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.45 มม(12) Pichidchon
(25)
20 0 - 31 ม.ค. 2560 @ 18:06:30 น.
  19-6829 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสนขนาด9มม.(12) Pichidchon
(25)
19 0 - 31 ม.ค. 2560 @ 18:06:10 น.
  09-1568 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(59) Pichidchon
(25)
20 0 - 31 ม.ค. 2560 @ 18:01:06 น.
  20-3416 ปิดแล้วเหรียญเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร พุทธมลฑล(09) Pichidchon
(25)
21 0 - 29 ม.ค. 2560 @ 19:38:19 น.
  19-6824 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.38มม.ทองเหลือง(13) Pichidchon
(25)
17 0 - 29 ม.ค. 2560 @ 19:36:54 น.
  19-6823 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสน ขนาด.45 มม(13) Pichidchon
(25)
23 0 - 29 ม.ค. 2560 @ 19:36:37 น.
  19-6822 ปิดแล้วตะกรุดลูกปืนหลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดกำแพงแสนขนาด9มม.(13) Pichidchon
(25)
17 0 - 29 ม.ค. 2560 @ 19:36:19 น.
  09-1567 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(14) Pichidchon
(25)
23 0 - 29 ม.ค. 2560 @ 19:31:42 น.
ตั้งกระทู้ใหม่
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 110