เลือกหมวดการประมูล  
รวมพระดอทคอม >> ประมูลพระ >>

พระเกจิฯ นครปฐม
 
ตั้งกระทู้ใหม่
  ID   หัวข้อ ผู้ตั้งประมูล ผู้ดูู ผู้ร่วม ราคาปัจจุบัน ผู้เสนอราคาสูงสุด ปิดประมูล ราคาชนะ ผู้ชนะ
  09-1834 เหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(56) Pichidchon
(25)
4 0 - 27 ก.พ. 2561 @ 19:13:40 น.
  09-1833 เหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(59) Pichidchon
(25)
2 0 - 26 ก.พ. 2561 @ 18:18:37 น.
  09-1832 เหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(14) Pichidchon
(25)
4 0 - 25 ก.พ. 2561 @ 18:20:56 น.
  04-5481 พระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (14) Pichidchon
(25)
5 0 - 25 ก.พ. 2561 @ 18:19:10 น.
  09-1831 เหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(57) Pichidchon
(25)
6 0 - 24 ก.พ. 2561 @ 20:47:53 น.
  09-1830 12 ชม.เหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(58) Pichidchon
(25)
6 0 - 23 ก.พ. 2561 @ 19:19:20 น.
  09-1829 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(04) Pichidchon
(25)
5 0 - 22 ก.พ. 2561 @ 19:12:42 น.
  04-5473 ปิดแล้วพระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (15) Pichidchon
(25)
4 0 - 22 ก.พ. 2561 @ 19:10:40 น.
  09-1828 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(56) Pichidchon
(25)
7 0 - 21 ก.พ. 2561 @ 18:32:37 น.
  09-1827 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(59) Pichidchon
(25)
3 0 - 20 ก.พ. 2561 @ 19:29:19 น.
  09-1826 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(14) Pichidchon
(25)
4 0 - 19 ก.พ. 2561 @ 16:49:22 น.
  04-5467 ปิดแล้วพระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (14) Pichidchon
(25)
8 0 - 19 ก.พ. 2561 @ 16:47:32 น.
  09-1825 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(57) Pichidchon
(25)
7 0 - 18 ก.พ. 2561 @ 19:15:04 น.
  09-1824 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(58) Pichidchon
(25)
7 0 - 17 ก.พ. 2561 @ 18:12:48 น.
  09-1823 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(04) Pichidchon
(25)
6 0 - 16 ก.พ. 2561 @ 18:25:54 น.
  04-5459 ปิดแล้วพระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (15) Pichidchon
(25)
7 0 - 16 ก.พ. 2561 @ 18:23:22 น.
  09-1822 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(56) Pichidchon
(25)
6 0 - 15 ก.พ. 2561 @ 18:56:03 น.
  09-1821 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(59) Pichidchon
(25)
6 0 - 14 ก.พ. 2561 @ 18:08:25 น.
  09-1820 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(14) Pichidchon
(25)
7 0 - 13 ก.พ. 2561 @ 18:05:35 น.
  04-5453 ปิดแล้วพระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (14) Pichidchon
(25)
8 0 - 13 ก.พ. 2561 @ 18:02:54 น.
  09-1819 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(57) Pichidchon
(25)
9 0 - 12 ก.พ. 2561 @ 18:11:17 น.
  09-1818 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(58) Pichidchon
(25)
9 0 - 11 ก.พ. 2561 @ 18:44:02 น.
  09-1817 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(04) Pichidchon
(25)
8 0 - 10 ก.พ. 2561 @ 19:03:38 น.
  04-5445 ปิดแล้วพระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (15) Pichidchon
(25)
6 0 - 10 ก.พ. 2561 @ 19:01:47 น.
  09-1816 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(56) Pichidchon
(25)
7 0 - 9 ก.พ. 2561 @ 17:48:19 น.
  09-1815 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(59) Pichidchon
(25)
9 0 - 8 ก.พ. 2561 @ 17:53:18 น.
  09-1814 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(14) Pichidchon
(25)
7 0 - 7 ก.พ. 2561 @ 18:14:20 น.
  04-5439 ปิดแล้วพระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (14) Pichidchon
(25)
8 0 - 7 ก.พ. 2561 @ 18:12:59 น.
  09-1813 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(57) Pichidchon
(25)
8 0 - 6 ก.พ. 2561 @ 18:33:52 น.
  09-1812 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(58) Pichidchon
(25)
11 0 - 5 ก.พ. 2561 @ 18:15:48 น.
  09-1811 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(04) Pichidchon
(25)
8 0 - 4 ก.พ. 2561 @ 18:16:02 น.
  04-5432 ปิดแล้วพระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (13) Pichidchon
(25)
11 0 - 4 ก.พ. 2561 @ 18:12:26 น.
  09-1810 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(56) Pichidchon
(25)
9 0 - 3 ก.พ. 2561 @ 18:36:33 น.
  09-1809 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(59) Pichidchon
(25)
8 0 - 2 ก.พ. 2561 @ 19:43:15 น.
  09-1808 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(14) Pichidchon
(25)
12 0 - 1 ก.พ. 2561 @ 17:53:02 น.
  04-5425 ปิดแล้วพระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (14) Pichidchon
(25)
10 0 - 1 ก.พ. 2561 @ 17:51:11 น.
  09-1807 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(57) Pichidchon
(25)
9 0 - 31 ม.ค. 2561 @ 15:50:28 น.
  09-1806 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(58) Pichidchon
(25)
10 0 - 30 ม.ค. 2561 @ 19:02:54 น.
  09-1805 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(04) Pichidchon
(25)
9 0 - 29 ม.ค. 2561 @ 21:32:19 น.
  04-5418 ปิดแล้วพระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (13) Pichidchon
(25)
10 0 - 29 ม.ค. 2561 @ 21:30:10 น.
  09-1804 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(56) Pichidchon
(25)
11 0 - 28 ม.ค. 2561 @ 18:32:50 น.
  09-1803 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(59) Pichidchon
(25)
9 0 - 27 ม.ค. 2561 @ 20:04:54 น.
  09-1802 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(14) Pichidchon
(25)
8 0 - 26 ม.ค. 2561 @ 19:30:44 น.
  04-5411 ปิดแล้วพระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (14) Pichidchon
(25)
10 0 - 26 ม.ค. 2561 @ 19:29:06 น.
  09-1801 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(57) Pichidchon
(25)
8 0 - 25 ม.ค. 2561 @ 18:47:14 น.
  09-1800 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(58) Pichidchon
(25)
10 0 - 24 ม.ค. 2561 @ 21:42:28 น.
  09-1799 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(04) Pichidchon
(25)
10 0 - 23 ม.ค. 2561 @ 22:00:15 น.
  04-5404 ปิดแล้วพระสมเด็จปรกโพธิ์ หลวงพ่อคล้าย วัดศิลามูล (13) Pichidchon
(25)
8 0 - 23 ม.ค. 2561 @ 21:58:59 น.
  09-1798 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(56) Pichidchon
(25)
9 0 - 22 ม.ค. 2561 @ 20:40:33 น.
  09-1797 ปิดแล้วเหรียญหนุนดวงหลวงปู่แผ้ว วัดหนองพงนก พิมพ์เล็กเนื้อทองฝาบาตร(59) Pichidchon
(25)
9 0 - 21 ม.ค. 2561 @ 21:23:25 น.
ตั้งกระทู้ใหม่
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 115