เลือกประเภทพระเครื่องในร้าน  
รวมพระดอทคอม >> ร้านค้า >>

พระเครื่องในร้านค้า ประเภท “เหรียญปั้มปี 2500 2525”
 
รหัส ชื่อร้าน ชื่อพระ ประเภทพระ ราคา วันที่ เวลา สถานะ
KR732 กรณ์ พระนครใต้ เหรียญบรมครูพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ ปี 2513 นิยม เหรียญบรมครูพ่อแก่ วัดพระพิเรนทร์ ปี 2513 นิยม เหรียญปั้มปี 2500 2525 - 14 ม.ค. 66
22:31
พร้อมเช่า
PT545 พรหมธรรม เหรียญรูปไข่เล็ก หลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน จ.ชลบุรี เหรียญรูปไข่เล็ก หลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน จ.ชลบุรี เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,000 11 ม.ค. 66
12:12
พร้อมเช่า
PT544 พรหมธรรม เหรียญหลวงพ่ออ่วม หลังหลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน จ.ชลบุรี ปี2518(เหรียญที่6) เหรียญหลวงพ่ออ่วม หลังหลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน จ.ชลบุรี ปี2518(เหรียญที่6) เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,000 11 ม.ค. 66
11:56
พร้อมเช่า
PT543 พรหมธรรม เหรียญหลวงพ่ออ่วม หลังหลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน จ.ชลบุรี ปี2518(เหรียญที่5) เหรียญหลวงพ่ออ่วม หลังหลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน จ.ชลบุรี ปี2518(เหรียญที่5) เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,000 11 ม.ค. 66
11:54
พร้อมเช่า
PT542 พรหมธรรม เหรียญหลวงพ่ออ่วม หลังหลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน จ.ชลบุรี ปี2518(เหรียญที่4) เหรียญหลวงพ่ออ่วม หลังหลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน จ.ชลบุรี ปี2518(เหรียญที่4) เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,000 11 ม.ค. 66
11:52
พร้อมเช่า
PT541 พรหมธรรม เหรียญหลวงพ่ออ่วม หลังหลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน จ.ชลบุรี ปี2518(เหรียญที่3) เหรียญหลวงพ่ออ่วม หลังหลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน จ.ชลบุรี ปี2518(เหรียญที่3) เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,000 11 ม.ค. 66
11:51
พร้อมเช่า
PT540 พรหมธรรม เหรียญหลวงพ่ออ่วม หลังหลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน จ.ชลบุรี ปี2518(เหรียญที่2) เหรียญหลวงพ่ออ่วม หลังหลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน จ.ชลบุรี ปี2518(เหรียญที่2) เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,000 11 ม.ค. 66
11:49
พร้อมเช่า
PT539 พรหมธรรม เหรียญหลวงพ่ออ่วม หลังหลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน จ.ชลบุรี (เหรียญที่1) เหรียญหลวงพ่ออ่วม หลังหลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน จ.ชลบุรี (เหรียญที่1) เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,000 11 ม.ค. 66
11:44
พร้อมเช่า
PT536 พรหมธรรม เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี ปี2522 เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด วัดช้างให้ จ.ปัตตานี ปี2522 เหรียญปั้มปี 2500 2525 850 4 ม.ค. 66
09:33
พร้อมเช่า
PT534 พรหมธรรม เหรียญหลวงพ่อปลอด รุ่นแรก วัดหัวป่า จ.สงขลา เหรียญหลวงพ่อปลอด รุ่นแรก วัดหัวป่า จ.สงขลา เหรียญปั้มปี 2500 2525 - 2 ม.ค. 66
09:12
ให้เช่าแล้ว
667 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อกอน วัดบางแคใหญ่ ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม เหรียญรุ่นแรก หลวงพ่อกอน วัดบางแคใหญ่ ปี 2512 จ.สมุทรสงคราม เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,500 22 ธ.ค. 65
09:02
พร้อมเช่า
664 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญ ร.6 หลังเจ้าคุณนรฯ เนื้อทองแดงพิมพ์ใหญ่บล๊อกนิยม วงเดือน เหรียญ ร.6 หลังเจ้าคุณนรฯ เนื้อทองแดงพิมพ์ใหญ่บล๊อกนิยม วงเดือน เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,500 19 ธ.ค. 65
15:44
พร้อมเช่า
662 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญชุดพิเศษชุป-ทอง-เงืน-นาก วัดเทพศิริน-2520 เหรียญชุดพิเศษชุป-ทอง-เงืน-นาก วัดเทพศิริน-2520 เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,000 17 ธ.ค. 65
15:53
พร้อมเช่า
661 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงชุบนิเกิ้ล หลวงปู่อ่อน วัดป่านิโครธราม จ.อุดรธานี ปี2517 เหรียญรุ่นแรก เนื้อทองแดงชุบนิเกิ้ล หลวงปู่อ่อน วัดป่านิโครธราม จ.อุดรธานี ปี2517 เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,000 17 ธ.ค. 65
15:51
พร้อมเช่า
660 เย็นศิระพระเครื่อง ชุดเหรียญพระแก้วมรกต รุ่นฉลอง 200 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2525 ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชุดเหรียญพระแก้วมรกต รุ่นฉลอง 200 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2525 ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,000 17 ธ.ค. 65
15:51
พร้อมเช่า
659 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญหลวงพ่อสมชาย(สวยเดิม) วัดเขาสุกิม หลังพระแก้ว เหรียญหลวงพ่อสมชาย(สวยเดิม) วัดเขาสุกิม หลังพระแก้ว เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,000 17 ธ.ค. 65
15:50
พร้อมเช่า
A017 ดำบ้านไผ่ ท่านพ่อลีปี2508 ท่านพ่อลีปี2508 เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,000 7 ธ.ค. 65
16:47
พร้อมเช่า
658 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญเจ้าคุณนร ชุดพิเศษ ทอง เงิน นาค ปี 2520 กล่องเดิม (กะไหล่) เหรียญเจ้าคุณนร ชุดพิเศษ ทอง เงิน นาค ปี 2520 กล่องเดิม (กะไหล่) เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,000 7 ธ.ค. 65
15:39
พร้อมเช่า
648 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญชุดไตรภาคีเจ้าคุณนรรัตน์ ปี 2517 กล่องเดิม เหรียญชุดไตรภาคีเจ้าคุณนรรัตน์ ปี 2517 กล่องเดิม เหรียญปั้มปี 2500 2525 2,000 1 ธ.ค. 65
10:10
พร้อมเช่า
A015 ดำบ้านไผ่ เจ้าพ่อพญาแลปี21 เจ้าพ่อพญาแลปี21 เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,700 30 พ.ย. 65
10:25
พร้อมเช่า
A014 ดำบ้านไผ่ เจ้าพ่อพญาแลปี21 เจ้าพ่อพญาแลปี21 เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,700 29 พ.ย. 65
19:03
พร้อมเช่า
A013 ดำบ้านไผ่ รุ่น4วัดปากนำ้ รุ่น4วัดปากนำ้ เหรียญปั้มปี 2500 2525 3,500 29 พ.ย. 65
13:46
พร้อมเช่า
A012 ดำบ้านไผ่ เหรียญหลวงปู่ดูลช้างหมอบ เหรียญหลวงปู่ดูลช้างหมอบ เหรียญปั้มปี 2500 2525 3,500 29 พ.ย. 65
13:42
พร้อมเช่า
A004 ดำบ้านไผ่ หลวงพ่อแพรุ่นแรกวัดพิกุลทอง หลวงพ่อแพรุ่นแรกวัดพิกุลทอง เหรียญปั้มปี 2500 2525 2,500 24 พ.ย. 65
21:45
พร้อมเช่า
A003 ดำบ้านไผ่ หลวงปู่ผางวัดชัยภูมิ หลวงปู่ผางวัดชัยภูมิ เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,600 24 พ.ย. 65
21:33
พร้อมเช่า
616 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญหลวงปู่พรหมชินสีห์ ปี2515 วัดดอกไม้ ยานนาวา หลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสร่วมปลุกเสก เหรียญหลวงปู่พรหมชินสีห์ ปี2515 วัดดอกไม้ ยานนาวา หลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาสร่วมปลุกเสก เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,500 14 พ.ย. 65
09:32
พร้อมเช่า
0819 จิรสิน 2 เหรียญหันข้างรุ่นพิเศษ หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก ปี2519 เนื้อเงิน เหรียญหันข้างรุ่นพิเศษ หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก ปี2519 เนื้อเงิน เหรียญปั้มปี 2500 2525 xxxxxx 12 พ.ย. 65
10:03
ให้เช่าแล้ว
610 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญพระอรหันต์ 9 ทิศ วัดดาวดึงษาราม กทม. เสาร์ 5 ปี 2516 ปลุกเสกรอบโลก 25 ประเทศ สวยกริ๊บ ครบชุด 4 เหรียญ หายาก เหรียญพระอรหันต์ 9 ทิศ วัดดาวดึงษาราม กทม. เสาร์ 5 ปี 2516 ปลุกเสกรอบโลก 25 ประเทศ สวยกริ๊บ ครบชุด 4 เหรียญ หายาก เหรียญปั้มปี 2500 2525 2,000 8 พ.ย. 65
11:57
พร้อมเช่า
604 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญหลวงพ่อเนื่อง ปี2511 (โค๊ต นะ สังฆาฏิ) วัดจุฬามณี เหรียญหลวงพ่อเนื่อง ปี2511 (โค๊ต นะ สังฆาฏิ) วัดจุฬามณี เหรียญปั้มปี 2500 2525 99,999 7 พ.ย. 65
09:53
พระโชว์
600 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญพระนิรันตราย อนุสรณ์ครบ108ปี มปร วัดราชประดิษฐ์ ปี15 เหรียญพระนิรันตราย อนุสรณ์ครบ108ปี มปร วัดราชประดิษฐ์ ปี15 เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,500 3 พ.ย. 65
15:43
พร้อมเช่า
596 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญพระธรรมวิโรจน์เถระ(หลวงพ่อพลับ) เจ้าคณะธรรมยุตจังหวัด สุราษฎร์ธานี เหรียญพระธรรมวิโรจน์เถระ(หลวงพ่อพลับ) เจ้าคณะธรรมยุตจังหวัด สุราษฎร์ธานี เหรียญปั้มปี 2500 2525 700 1 พ.ย. 65
14:16
พร้อมเช่า
590 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญทองแดง พระแก้วมรกต บล็อคพระราชศรัทธา พิมพ์รูปหยดน้ำ ปี 2525 เลี่ยมทองสวยๆเปอร์เซ็นสูง เหรียญทองแดง พระแก้วมรกต บล็อคพระราชศรัทธา พิมพ์รูปหยดน้ำ ปี 2525 เลี่ยมทองสวยๆเปอร์เซ็นสูง เหรียญปั้มปี 2500 2525 7,000 1 พ.ย. 65
08:25
พร้อมเช่า
587 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญยันต์เกราะแก้ว พระประทานพร ปี2522 หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี มีจารด้านหลัง เหรียญยันต์เกราะแก้ว พระประทานพร ปี2522 หลวงพ่อคง วัดวังสรรพรส จ.จันทบุรี มีจารด้านหลัง เหรียญปั้มปี 2500 2525 700 31 ต.ค. 65
11:44
พร้อมเช่า
586 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญ หลวงพ่อยิ้ม วัดเจ้าเจ็ดใน อยุธยา ปี๒๕๒๑ ***เหรียญละ350*** เหรียญ หลวงพ่อยิ้ม วัดเจ้าเจ็ดใน อยุธยา ปี๒๕๒๑ ***เหรียญละ350*** เหรียญปั้มปี 2500 2525 350 31 ต.ค. 65
11:41
พร้อมเช่า
575 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญพระคนูอนุกูล วัดโบสถ์ ปี2499 สภาพตามรูป พร้อมัตรการันตีรับรอง เหรียญพระคนูอนุกูล วัดโบสถ์ ปี2499 สภาพตามรูป พร้อมัตรการันตีรับรอง เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,500 31 ต.ค. 65
10:54
พร้อมเช่า
574 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลวงปู่ขาว อนาลโย ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานอธิฐานจิต ปี ๒๕๑๙ เหรียญพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี หลวงปู่ขาว อนาลโย ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานอธิฐานจิต ปี ๒๕๑๙ เหรียญปั้มปี 2500 2525 3,000 31 ต.ค. 65
10:53
พร้อมเช่า
569 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ หลัง ภปร. ปี 2525 ในหลวงเสด็จ ลป.ดุลย์,ลป.สิม,ลพ.อุตตมะฯลฯปลุกเสก พิธีใหญ่ เหรียญสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ หลัง ภปร. ปี 2525 ในหลวงเสด็จ ลป.ดุลย์,ลป.สิม,ลพ.อุตตมะฯลฯปลุกเสก พิธีใหญ่ เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,000 31 ต.ค. 65
10:44
พร้อมเช่า
564 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญอาร์ม-ท้าวกุเวร(ไฉ่ซิงเอี๊ย) หลวงปู่สี ไม่ทราบปี เหรียญอาร์ม-ท้าวกุเวร(ไฉ่ซิงเอี๊ย) หลวงปู่สี ไม่ทราบปี เหรียญปั้มปี 2500 2525 350 31 ต.ค. 65
10:19
พร้อมเช่า
561 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ปี2517 เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ ปี2517 เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,000 31 ต.ค. 65
10:13
พร้อมเช่า
553 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญพระสยามเทวาธิราช พิมพ์ใหญ่ กระไหล่ทอง วัดป่ามะไฟ ปี 2518 เหรียญพระสยามเทวาธิราช พิมพ์ใหญ่ กระไหล่ทอง วัดป่ามะไฟ ปี 2518 เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,000 30 ต.ค. 65
11:30
พร้อมเช่า
550 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญรัชกาลที่ห้า ครบรอบ100ปี หลวงปุ๋ทิม วัดละหารไร่ปลุกเสก เหรียญรัชกาลที่ห้า ครบรอบ100ปี หลวงปุ๋ทิม วัดละหารไร่ปลุกเสก เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,000 27 ก.ย. 65
15:32
พร้อมเช่า
547 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดจานเขื่อง ปี 2519 จ.อุบลราชธานี เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดจานเขื่อง ปี 2519 จ.อุบลราชธานี เหรียญปั้มปี 2500 2525 500 27 ก.ย. 65
15:25
พร้อมเช่า
546 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดจานเขื่อง ปี 2519 จ.อุบลราชธานี เหรียญหลวงปู่จันทร์ วัดจานเขื่อง ปี 2519 จ.อุบลราชธานี เหรียญปั้มปี 2500 2525 500 27 ก.ย. 65
15:24
พร้อมเช่า
540 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสง กะไหล่ทอง ปี2508 เหรียญเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสง กะไหล่ทอง ปี2508 เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,500 27 ก.ย. 65
15:10
พร้อมเช่า
538 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญพระครูสมุห์สว่างถาวร ปี15 วัดชีป่าสิตาราม จ.ลพบุรี เหรียญพระครูสมุห์สว่างถาวร ปี15 วัดชีป่าสิตาราม จ.ลพบุรี เหรียญปั้มปี 2500 2525 500 27 ก.ย. 65
14:51
พร้อมเช่า
537 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญ หลวงพ่อบัว วัดหินแด้น กาญจนบุรี เนื้อทองแดงรมดำ เหรียญ หลวงพ่อบัว วัดหินแด้น กาญจนบุรี เนื้อทองแดงรมดำ เหรียญปั้มปี 2500 2525 500 27 ก.ย. 65
14:49
พร้อมเช่า
534 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี รุ่นแรก หลวงปู่ขาว อนาลโย ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานอธิฐานจิต ปี ๒๕๑๙ เหรียญพระวิษณุกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี รุ่นแรก หลวงปู่ขาว อนาลโย ครูบาอาจารย์สายกรรมฐานอธิฐานจิต ปี ๒๕๑๙ เหรียญปั้มปี 2500 2525 3,500 27 ก.ย. 65
14:36
พร้อมเช่า
528 เย็นศิระพระเครื่อง เหรียญพระประจำวัน วัดชิโนรส ปี2512 พ่อกวย พ่อพรหม อ.นำ ร่วมปลุกเสก เหรียญพระประจำวัน วัดชิโนรส ปี2512 พ่อกวย พ่อพรหม อ.นำ ร่วมปลุกเสก เหรียญปั้มปี 2500 2525 800 27 ก.ย. 65
14:24
พร้อมเช่า
525 เย็นศิระพระเครื่อง ชุดเหรียญสิทธัตโถ(รวม ๙ เหรียญ.) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ พิธีใหญ่ พ.ศ.๒๕๑๒ ชุดซองเดิม ชุดเหรียญสิทธัตโถ(รวม ๙ เหรียญ.) วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ พิธีใหญ่ พ.ศ.๒๕๑๒ ชุดซองเดิม เหรียญปั้มปี 2500 2525 3,500 22 ส.ค. 65
14:19
พร้อมเช่า
522 เย็นศิระพระเครื่อง พระปิดตาวัดอนงคารามฯ สมเด็จพุทธฒาจาย์ (นวม) ปี2500 กรุงเทพฯ พระปิดตาวัดอนงคารามฯ สมเด็จพุทธฒาจาย์ (นวม) ปี2500 กรุงเทพฯ เหรียญปั้มปี 2500 2525 1,500 10 ส.ค. 65
13:35
พร้อมเช่า
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 70