เลือกประเภทพระเครื่องในร้าน  
รวมพระดอทคอม >> ร้านค้า >>

พระเครื่องในร้านค้า ประเภท “เหรียญพระพุทธ”
 
รหัส ชื่อร้าน ชื่อพระ ประเภทพระ ราคา วันที่ เวลา สถานะ
6879 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญหลวงพ่อพุทธรำพึง วัดถนน (02) เหรียญหลวงพ่อพุทธรำพึง วัดถนน (02) เหรียญพระพุทธ 300 28 เม.ย. 62
22:39
พร้อมเช่า
6248 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญหลวงพ่อพุทธรุ่งเรือง วัดอ้ออีเขียว พ.ศ.๒๕๒๐ รุ่น๑ รหัสBK8CD เหรียญหลวงพ่อพุทธรุ่งเรือง วัดอ้ออีเขียว พ.ศ.๒๕๒๐ รุ่น๑ รหัสBK8CD เหรียญพระพุทธ 500 27 มี.ค. 62
23:22
พร้อมเช่า
6247 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญพระพุทธชินราช ที่ระฤกในพิธีพุทธาภิเษก วัดราชคฤห์(มอญ) กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๓๔ รหัสHOPRBN57GD เหรียญพระพุทธชินราช ที่ระฤกในพิธีพุทธาภิเษก วัดราชคฤห์(มอญ) กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๓๔ รหัสHOPRBN57GD เหรียญพระพุทธ 500 27 มี.ค. 62
23:12
พร้อมเช่า
6217 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญหลวงพ่อทันใจ วัดท่ากระดาษ หลัง พระมหาแก้ว มหาปญโญ รุ่น๑ จ.เชียงใหม่ รหัสXVB891AD เหรียญหลวงพ่อทันใจ วัดท่ากระดาษ หลัง พระมหาแก้ว มหาปญโญ รุ่น๑ จ.เชียงใหม่ รหัสXVB891AD เหรียญพระพุทธ 500 3 มี.ค. 62
19:38
พร้อมเช่า
6796 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระพุทธชินสีห์ จารึกเมืองจีน 2536 เหรียญพระพุทธชินสีห์ จารึกเมืองจีน 2536 เหรียญพระพุทธ 500 3 มี.ค. 62
16:39
พร้อมเช่า
6793 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระมหาจักรพรรดิ วัดเจริญนิมิต 2555 เหรียญพระมหาจักรพรรดิ วัดเจริญนิมิต 2555 เหรียญพระพุทธ 500 2 มี.ค. 62
19:06
พร้อมเช่า
6196 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พิชิตศึกทุ่งลาดหญ้า กรมทหารปืนใหญ่ที่๙ พ.ศ.๒๕๔๐ รหัส NMU6Y5 เหรียญสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พิชิตศึกทุ่งลาดหญ้า กรมทหารปืนใหญ่ที่๙ พ.ศ.๒๕๔๐ รหัส NMU6Y5 เหรียญพระพุทธ 650 21 ก.พ. 62
22:12
พร้อมเช่า
6759 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญหลวงพ่อพุทธรำพึง วัดถนน (01) เหรียญหลวงพ่อพุทธรำพึง วัดถนน (01) เหรียญพระพุทธ 300 6 ก.พ. 62
14:29
พร้อมเช่า
6748 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญหลวงพ่อพุทธรำพึง วัดถนน เหรียญหลวงพ่อพุทธรำพึง วัดถนน เหรียญพระพุทธ 300 2 ก.พ. 62
11:47
พร้อมเช่า
6129 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญพระพุทธชินราชหลังสมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บวรรังษีสามเมือง พ.ศ.๒๕๓๑ รหัส RAX3G เหรียญพระพุทธชินราชหลังสมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บวรรังษีสามเมือง พ.ศ.๒๕๓๑ รหัส RAX3G เหรียญพระพุทธ 500 21 ม.ค. 62
23:57
พร้อมเช่า
0422 พรเลิศฟ้า พระพุทธงาแกะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์ พระพุทธงาแกะ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ นครสวรรค์ เหรียญพระพุทธ โทร.089-4618635 10 ม.ค. 62
16:29
พร้อมเช่า
6723 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระพุทธชินราช มวก วัดเบญจมบพิตร 2519 เหรียญพระพุทธชินราช มวก วัดเบญจมบพิตร 2519 เหรียญพระพุทธ 1,000 4 ม.ค. 62
12:59
พร้อมเช่า
6061 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญเจ้าสัวเล็กหลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว จ.นครปฐม ๒๕๓๖ รหัสCBP8N เหรียญเจ้าสัวเล็กหลวงพ่อสมพงษ์ วัดใหม่ปิ่นเกลียว จ.นครปฐม ๒๕๓๖ รหัสCBP8N เหรียญพระพุทธ 500 3 ม.ค. 62
19:23
พร้อมเช่า
6702 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดบ้านตะโก 2523 (01) เหรียญหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดบ้านตะโก 2523 (01) เหรียญพระพุทธ 500 29 ธ.ค. 61
21:36
พร้อมเช่า
5976 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญหลวงพ่อโสธร พระราชมงคลวุฒาจารย์๘๖ปี วัดโสธรวรารามวรวิหาร รหัสAB3PD เหรียญหลวงพ่อโสธร พระราชมงคลวุฒาจารย์๘๖ปี วัดโสธรวรารามวรวิหาร รหัสAB3PD เหรียญพระพุทธ 1,500 27 พ.ย. 61
19:14
พร้อมเช่า
5947 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญพ่อท่านเจ้าฟ้า วัดคงคาภิมุข อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา รุ่นพิเศษ พ.ศ.๒๕๓๕ รหัสCDRNBKD เหรียญพ่อท่านเจ้าฟ้า วัดคงคาภิมุข อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา รุ่นพิเศษ พ.ศ.๒๕๓๕ รหัสCDRNBKD เหรียญพระพุทธ 500 19 พ.ย. 61
19:01
พร้อมเช่า
5946 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญหลวงพ่อขาว วัดมงคลนิมิตร จ.ภูเก็ต พ.ศ.๒๕๑๘ รหัสAD8B เหรียญหลวงพ่อขาว วัดมงคลนิมิตร จ.ภูเก็ต พ.ศ.๒๕๑๘ รหัสAD8B เหรียญพระพุทธ 2,500 19 พ.ย. 61
18:48
พร้อมเช่า
5945 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญพระพุทธชินราชหลังสมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บวรรังษีสามเมือง พ.ศ.๒๕๓๑ รหัสSXR329BCN เหรียญพระพุทธชินราชหลังสมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บวรรังษีสามเมือง พ.ศ.๒๕๓๑ รหัสSXR329BCN เหรียญพระพุทธ 500 19 พ.ย. 61
18:39
พร้อมเช่า
6614 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญหลวงพ่อเพชร หลวงพ่อสาคร วัดพร้าว 2521 เหรียญหลวงพ่อเพชร หลวงพ่อสาคร วัดพร้าว 2521 เหรียญพระพุทธ 500 11 พ.ย. 61
10:36
พร้อมเช่า
5879 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญหลวงพ่อเพ็ชรรานโพธิ์ วัดหนองหิน รุ่นแรก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี รหัสRVCIJ537GVB เหรียญหลวงพ่อเพ็ชรรานโพธิ์ วัดหนองหิน รุ่นแรก อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี รหัสRVCIJ537GVB เหรียญพระพุทธ 1,500 28 ต.ค. 61
19:14
พร้อมเช่า
6586 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระสมเด็จพุทธคยา วัดบุญวาทย์วิหาร 2520 เหรียญพระสมเด็จพุทธคยา วัดบุญวาทย์วิหาร 2520 เหรียญพระพุทธ 500 28 ต.ค. 61
12:30
พร้อมเช่า
5864 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญพระพุทธไสยาสน์ วัดถ้ำเขาปูน จ.กาญจนบุรี รุ่น พระบารมีปกเกล้า๙รัชกาล รหัส DNR9D เหรียญพระพุทธไสยาสน์ วัดถ้ำเขาปูน จ.กาญจนบุรี รุ่น พระบารมีปกเกล้า๙รัชกาล รหัส DNR9D เหรียญพระพุทธ 500 24 ต.ค. 61
19:57
พร้อมเช่า
5863 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญพระพุทธไสยาสน์ วัดถ้ำเขาปูน หลังพระบารมีปกเกล้า๙รัชกาล พ.ศ.๒๕๒๖ จ.กาญจนบุรี รหัสGBCA8N เหรียญพระพุทธไสยาสน์ วัดถ้ำเขาปูน หลังพระบารมีปกเกล้า๙รัชกาล พ.ศ.๒๕๒๖ จ.กาญจนบุรี รหัสGBCA8N เหรียญพระพุทธ 500 24 ต.ค. 61
19:47
พร้อมเช่า
mh5-519 NA CHA LI TI พระซุ้มกอเนื้อตะกั่ว หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง ปี2547 พระซุ้มกอเนื้อตะกั่ว หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง ปี2547 เหรียญพระพุทธ - 11 ต.ค. 61
15:13
พร้อมเช่า
5787 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญหลวงพ่อขาว วัดมหาโลก ที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถ พ.ศ.๒๕๓๒ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสCXDHKNP เหรียญหลวงพ่อขาว วัดมหาโลก ที่ระลึกในการปฏิสังขรณ์อุโบสถ พ.ศ.๒๕๓๒ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสCXDHKNP เหรียญพระพุทธ 500 27 ก.ย. 61
11:18
พร้อมเช่า
6551 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญหลวงพ่อหิน วัดวังหิน 2521 (06) เหรียญหลวงพ่อหิน วัดวังหิน 2521 (06) เหรียญพระพุทธ 500 20 ก.ย. 61
19:42
พร้อมเช่า
5750 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญพระเหลาเทพนิมิตหลังพระครูพินิตพนารักษ์ อ.พนฯ จ.อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๑๘ รหัสDBR58N เหรียญพระเหลาเทพนิมิตหลังพระครูพินิตพนารักษ์ อ.พนฯ จ.อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๑๘ รหัสDBR58N เหรียญพระพุทธ 1,000 19 ก.ย. 61
01:47
พร้อมเช่า
6550 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญหลวงพ่อหิน วัดวังหิน 2521 (05) เหรียญหลวงพ่อหิน วัดวังหิน 2521 (05) เหรียญพระพุทธ 500 14 ก.ย. 61
17:52
พร้อมเช่า
6549 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญหลวงพ่อหิน วัดวังหิน 2521 (04) เหรียญหลวงพ่อหิน วัดวังหิน 2521 (04) เหรียญพระพุทธ 500 14 ก.ย. 61
17:50
พร้อมเช่า
6546 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญหลวงพ่อหิน วัดวังหิน 2521 (03) เหรียญหลวงพ่อหิน วัดวังหิน 2521 (03) เหรียญพระพุทธ 500 13 ก.ย. 61
12:08
พร้อมเช่า
6545 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญหลวงพ่อหิน วัดวังหิน 2521 (02) เหรียญหลวงพ่อหิน วัดวังหิน 2521 (02) เหรียญพระพุทธ 500 13 ก.ย. 61
12:06
พร้อมเช่า
6544 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญหลวงพ่อหิน วัดวังหิน 2521 (01) เหรียญหลวงพ่อหิน วัดวังหิน 2521 (01) เหรียญพระพุทธ 500 12 ก.ย. 61
21:04
พร้อมเช่า
6543 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระไพรีพินาศ 50 ปีกรมอาชีวศึกษา(09) เหรียญพระไพรีพินาศ 50 ปีกรมอาชีวศึกษา(09) เหรียญพระพุทธ 500 12 ก.ย. 61
21:02
พร้อมเช่า
6542 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดบ้านตะโก 2523 เหรียญหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ วัดบ้านตะโก 2523 เหรียญพระพุทธ 500 12 ก.ย. 61
17:50
พร้อมเช่า
6541 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญหลวงพ่อเย็น วัดพระปรางค์มุนี 2518 เหรียญหลวงพ่อเย็น วัดพระปรางค์มุนี 2518 เหรียญพระพุทธ 500 12 ก.ย. 61
14:40
พร้อมเช่า
5696 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ พระลีลากำแพงนิ้ว หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว(วัดโพธาราม) จ.สุพรรณบุรี พ.ศ.๒๕๐๕ รหัส KHJI พระลีลากำแพงนิ้ว หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว(วัดโพธาราม) จ.สุพรรณบุรี พ.ศ.๒๕๐๕ รหัส KHJI เหรียญพระพุทธ 1,500 9 ก.ย. 61
23:51
พร้อมเช่า
5695 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ พระลีลากำแพงนิ้วเนื้อชินตะกั่ว หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว(วัดโพธาราม) พุทโธระฤ ๒๕๐๕ จ.สุพรรณบุรี รหัสNXCB5K พุทธคุณ เมตตามหานิยม โชคลาภ ค้าขายดี คงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัย กันผีคุณไสยมนต์ดำทั้งปวง พระลีลากำแพงนิ้วเนื้อชินตะกั่ว หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว(วัดโพธาราม) พุทโธระฤ ๒๕๐๕ จ.สุพรรณบุรี รหัสNXCB5K พุทธคุณ เมตตามหานิยม โชคลาภ ค้าขายดี คงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัย กันผีคุณไสยมนต์ดำทั้งปวง เหรียญพระพุทธ 1,500 9 ก.ย. 61
23:40
พร้อมเช่า
5694 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ พระลีลากำแพงนิ้วเนื้อชินตะกั่ว หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว(วัดโพธาราม) พุทโธระฤ ๒๕๐๕ จ.สุพรรณบุรี รหัสXGREDK พระลีลากำแพงนิ้วเนื้อชินตะกั่ว หลวงพ่อขอม วัดไผ่โรงวัว(วัดโพธาราม) พุทโธระฤ ๒๕๐๕ จ.สุพรรณบุรี รหัสXGREDK เหรียญพระพุทธ 1,500 9 ก.ย. 61
23:31
พร้อมเช่า
6531 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระพุทธ ครูบาวงศ์ วัดทุ่งติ้ว รุ่นแรก เหรียญพระพุทธ ครูบาวงศ์ วัดทุ่งติ้ว รุ่นแรก เหรียญพระพุทธ 500 8 ก.ย. 61
13:31
พร้อมเช่า
6529 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญหลวงพ่อหิน วัดวังหิน 2521 เหรียญหลวงพ่อหิน วัดวังหิน 2521 เหรียญพระพุทธ 500 8 ก.ย. 61
10:36
พร้อมเช่า
5653 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญหลวงพ่อโต  วัดปราโมทย์ จ.สมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๑๖ รหัสXRB58K เหรียญหลวงพ่อโต วัดปราโมทย์ จ.สมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๑๖ รหัสXRB58K เหรียญพระพุทธ 1,500 3 ก.ย. 61
21:29
พร้อมเช่า
5652 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญหลวงพ่อสุโขทัยหลังหลวงพ่อเพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม รหัสTGP78JKGR6H เหรียญหลวงพ่อสุโขทัยหลังหลวงพ่อเพิ่ม วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม รหัสTGP78JKGR6H เหรียญพระพุทธ 1,500 3 ก.ย. 61
21:23
พร้อมเช่า
6521 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระพุทธ ปางประทานพร เหรียญพระพุทธ ปางประทานพร เหรียญพระพุทธ 400 2 ก.ย. 61
18:02
พร้อมเช่า
6509 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระไพรีพินาศ 50 ปีกรมอาชีวศึกษา(08) เหรียญพระไพรีพินาศ 50 ปีกรมอาชีวศึกษา(08) เหรียญพระพุทธ 500 29 ส.ค. 61
19:41
พร้อมเช่า
6508 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระไพรีพินาศ 50 ปีกรมอาชีวศึกษา(07) เหรียญพระไพรีพินาศ 50 ปีกรมอาชีวศึกษา(07) เหรียญพระพุทธ 500 29 ส.ค. 61
19:39
พร้อมเช่า
6503 เรืองศรีบัวพระเครื่อง เหรียญพระไพรีพินาศ 50 ปีกรมอาชีวศึกษา(06) เหรียญพระไพรีพินาศ 50 ปีกรมอาชีวศึกษา(06) เหรียญพระพุทธ 500 28 ส.ค. 61
09:41
พร้อมเช่า
5603 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญพระพุทธชินราชหลังสมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บวรรังษีสามเมือง พ.ศ.๒๕๓๑ รหัส RCK3P เหรียญพระพุทธชินราชหลังสมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บวรรังษีสามเมือง พ.ศ.๒๕๓๑ รหัส RCK3P เหรียญพระพุทธ 500 24 ส.ค. 61
20:40
พร้อมเช่า
5602 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญพระนาคปรก ชนะภัย วัดสระกระเบื้อง พ.ศ.๒๕๓๙ รหัสRGKB589DS เหรียญพระนาคปรก ชนะภัย วัดสระกระเบื้อง พ.ศ.๒๕๓๙ รหัสRGKB589DS เหรียญพระพุทธ 500 24 ส.ค. 61
20:31
พร้อมเช่า
5536 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญองค์พระปฐมเจดีย์ รุ่น บูชาแม่ ปฏิบัติธรรม๑๒สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ฉลองสมโภชน์องค์พระปฐมเจดีย์๑๕๐ปี จ.นครปฐม รหัส GNT5J เหรียญองค์พระปฐมเจดีย์ รุ่น บูชาแม่ ปฏิบัติธรรม๑๒สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ฉลองสมโภชน์องค์พระปฐมเจดีย์๑๕๐ปี จ.นครปฐม รหัส GNT5J เหรียญพระพุทธ 500 12 ส.ค. 61
08:06
พร้อมเช่า
5535 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ เหรียญองค์พระปฐมเจดีย์ รุ่น บูชาแม่ ปฏิบัติธรรม๑๒สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ฉลองสมโภชน์องค์พระปฐมเจดีย์๑๕๐ปี จ.นครปฐม รหัส AGB8K เหรียญองค์พระปฐมเจดีย์ รุ่น บูชาแม่ ปฏิบัติธรรม๑๒สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๖ ฉลองสมโภชน์องค์พระปฐมเจดีย์๑๕๐ปี จ.นครปฐม รหัส AGB8K เหรียญพระพุทธ 500 12 ส.ค. 61
07:57
พร้อมเช่า
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 17