เลือกประเภทพระเครื่องในร้าน  
รวมพระดอทคอม >> ร้านค้า >>

พระเครื่องในร้านค้า ประเภท “พระเนื้อดิน”
 
รหัส ชื่อร้าน ชื่อพระ ประเภทพระ ราคา วันที่ เวลา สถานะ
KR705 กรณ์ พระนครใต้ พระกรุวัดคูบัว ราชบุรี หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ปลุกเสก พระกรุวัดคูบัว ราชบุรี หลวงปู่บุญ วัดกลางบางแก้ว ปลุกเสก พระเนื้อดิน - 13 พ.ย. 64
21:41
พร้อมเช่า
506 เย็นศิระพระเครื่อง พระพุทโธ จอมมุนี เนื้อดิน ออกวัดสารนาถ ระยอง ปี 2499 แม่ชีบุญเรือนอธิษฐานจิต หลวงปู่ทิมฯลฯ ร่วมเสกด้วย พระพุทโธ จอมมุนี เนื้อดิน ออกวัดสารนาถ ระยอง ปี 2499 แม่ชีบุญเรือนอธิษฐานจิต หลวงปู่ทิมฯลฯ ร่วมเสกด้วย พระเนื้อดิน 2,000 27 ต.ค. 64
16:09
พร้อมเช่า
495 เย็นศิระพระเครื่อง ลีลาถือดอกบัว เนื้อดินกรุ หลวงพ่อหม่น วัดพระยาปลา(คลองสิบสอง) ปทุมธานี ลีลาถือดอกบัว เนื้อดินกรุ หลวงพ่อหม่น วัดพระยาปลา(คลองสิบสอง) ปทุมธานี พระเนื้อดิน 3,000 26 ต.ค. 64
22:07
พร้อมเช่า
492 เย็นศิระพระเครื่อง พระปางค์ไสยยาสน์ เนื้อดิน หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี พระปางค์ไสยยาสน์ เนื้อดิน หลวงพ่อมุ่ย วัดดอนไร่ จ.สุพรรณบุรี พระเนื้อดิน 800 26 ต.ค. 64
21:56
พร้อมเช่า
421 เย็นศิระพระเครื่อง พระเม็ดบัวเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลา เนื้อดิน ปี2442 จ.กรุงเทพฯ พระเม็ดบัวเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลา เนื้อดิน ปี2442 จ.กรุงเทพฯ พระเนื้อดิน 2,000 24 ต.ค. 64
14:48
พร้อมเช่า
420 เย็นศิระพระเครื่อง พระเม็ดบัวเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลา เนื้อดิน ปี2442 จ.กรุงเทพฯ พระเม็ดบัวเจ้าคุณโพธิ์ วัดชัยพฤกษมาลา เนื้อดิน ปี2442 จ.กรุงเทพฯ พระเนื้อดิน 3,000 24 ต.ค. 64
14:47
พร้อมเช่า
416 เย็นศิระพระเครื่อง พระสุคโต หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ ปี2498 เนื้อดิน จ.ชลบุรี พระสุคโต หลวงปู่เฮี้ยง วัดป่าฯ ปี2498 เนื้อดิน จ.ชลบุรี พระเนื้อดิน 3,000 24 ต.ค. 64
14:23
พร้อมเช่า
405 เย็นศิระพระเครื่อง พระพุทธหลวงพ่อเล็ก วัดท่าอิฐ พิมพ์ทรงงู ปี2484 เนื้อดิน จ.ฉะเชิงเทรา พระพุทธหลวงพ่อเล็ก วัดท่าอิฐ พิมพ์ทรงงู ปี2484 เนื้อดิน จ.ฉะเชิงเทรา พระเนื้อดิน 5,000 24 ต.ค. 64
12:52
พร้อมเช่า
404 เย็นศิระพระเครื่อง พระพุทธหลวงพ่อเล็ก วัดท่าอิฐ พิมพ์ทรงงู ปี2484 เนื้อดิน จ.ฉะเชิงเทรา พระพุทธหลวงพ่อเล็ก วัดท่าอิฐ พิมพ์ทรงงู ปี2484 เนื้อดิน จ.ฉะเชิงเทรา พระเนื้อดิน 5,000 24 ต.ค. 64
12:51
พร้อมเช่า
353 เย็นศิระพระเครื่อง พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระเนื้อดิน 3,000 23 ต.ค. 64
21:44
พร้อมเช่า
352 เย็นศิระพระเครื่อง พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระเนื้อดิน 3,000 23 ต.ค. 64
21:43
พร้อมเช่า
351 เย็นศิระพระเครื่อง พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระเนื้อดิน 3,000 23 ต.ค. 64
21:42
พร้อมเช่า
350 เย็นศิระพระเครื่อง พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระเนื้อดิน 3,000 23 ต.ค. 64
21:41
พร้อมเช่า
349 เย็นศิระพระเครื่อง พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระเนื้อดิน 3,000 23 ต.ค. 64
21:40
พร้อมเช่า
348 เย็นศิระพระเครื่อง พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระเนื้อดิน 3,000 23 ต.ค. 64
21:40
พร้อมเช่า
347 เย็นศิระพระเครื่อง พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระเนื้อดิน 3,000 23 ต.ค. 64
21:39
พร้อมเช่า
346 เย็นศิระพระเครื่อง พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระเนื้อดิน 3,000 23 ต.ค. 64
21:38
พร้อมเช่า
345 เย็นศิระพระเครื่อง พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระเนื้อดิน 3,000 23 ต.ค. 64
21:35
พร้อมเช่า
344 เย็นศิระพระเครื่อง พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระเนื้อดิน 3,000 23 ต.ค. 64
21:34
พร้อมเช่า
343 เย็นศิระพระเครื่อง พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระเนื้อดิน 3,000 23 ต.ค. 64
21:33
พร้อมเช่า
342 เย็นศิระพระเครื่อง พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระนาคปรกสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (นวม) วัดอนงคารามวรวิหาร พิมพ์ตัวหนอน เนื้อดิน ปี 2495 จ.กรุงเทพฯ พระเนื้อดิน 3,000 23 ต.ค. 64
21:30
ให้เช่าแล้ว
KR703 กรณ์ พระนครใต้ พระนางพญาหูไห หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน มีกริ่ง พระนางพญาหูไห หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม เนื้อดิน มีกริ่ง พระเนื้อดิน - 23 ต.ค. 64
20:45
พร้อมเช่า
293 เย็นศิระพระเครื่อง พระนางพญา หลวงพ่อหอม วัดบางเตยกลาง เนื้อดิน ปี2484 จ.ปทุมธานี พระนางพญา หลวงพ่อหอม วัดบางเตยกลาง เนื้อดิน ปี2484 จ.ปทุมธานี พระเนื้อดิน 2,500 23 ต.ค. 64
17:28
พร้อมเช่า
292 เย็นศิระพระเครื่อง พระนางพญา หลวงพ่อหอม วัดบางเตยกลาง เนื้อดิน ปี2484 จ.ปทุมธานี พระนางพญา หลวงพ่อหอม วัดบางเตยกลาง เนื้อดิน ปี2484 จ.ปทุมธานี พระเนื้อดิน 2,500 23 ต.ค. 64
17:28
พร้อมเช่า
291 เย็นศิระพระเครื่อง พระนางพญา หลวงพ่อหอม วัดบางเตยกลาง เนื้อดิน ปี2484 จ.ปทุมธานี พระนางพญา หลวงพ่อหอม วัดบางเตยกลาง เนื้อดิน ปี2484 จ.ปทุมธานี พระเนื้อดิน 2,500 23 ต.ค. 64
17:27
ให้เช่าแล้ว
233 เย็นศิระพระเครื่อง พระงบน้ำอ้อย หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด ปี 2475 เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 3.5 ซม.) พระงบน้ำอ้อย หลวงปู่ยิ้ม วัดเจ้าเจ็ด ปี 2475 เนื้อดิน จ.พระนครศรีอยุธยา (ขนาด 3.5 ซม.) พระเนื้อดิน 1,200 23 ต.ค. 64
00:32
พร้อมเช่า
8889 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(14) พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(14) พระเนื้อดิน 300 29 ก.ค. 64
12:16
พร้อมเช่า
27 เย็นศิระพระเครื่อง พระสมเด็จวัดสุทัศน์ฯ พิมพ์ปรกโพธํิ์หลังยันต์ตรีฯ ( หายากมากๆ ) เนื้อผง ปี2484 กรุงเทพฯ   พระสมเด็จวัดสุทัศน์ฯ พิมพ์ปรกโพธํิ์หลังยันต์ตรีฯ ( หายากมากๆ ) เนื้อผง ปี2484 กรุงเทพฯ พระเนื้อดิน 10,000 28 ก.ค. 64
14:12
พร้อมเช่า
8887 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(13) พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(13) พระเนื้อดิน 300 28 ก.ค. 64
13:14
พร้อมเช่า
8886 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(12) พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(12) พระเนื้อดิน 300 28 ก.ค. 64
13:13
พร้อมเช่า
8885 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(11) พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(11) พระเนื้อดิน 300 27 ก.ค. 64
12:54
พร้อมเช่า
8884 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(10) พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(10) พระเนื้อดิน 300 27 ก.ค. 64
12:52
พร้อมเช่า
8883 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(09) พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(09) พระเนื้อดิน 300 26 ก.ค. 64
13:39
พร้อมเช่า
8882 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(08) พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(08) พระเนื้อดิน 300 26 ก.ค. 64
13:37
พร้อมเช่า
8881 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(07) พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(07) พระเนื้อดิน 300 25 ก.ค. 64
13:47
พร้อมเช่า
8880 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(06) พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(06) พระเนื้อดิน 300 25 ก.ค. 64
13:44
พร้อมเช่า
8879 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(05) พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(05) พระเนื้อดิน 300 24 ก.ค. 64
20:57
พร้อมเช่า
527 น้องอิงค์พระใหม่ ขุนแผนนางครวญหา เนื้อว่านพรายรุ้ง จูงใจนาง ขุนแผนนางครวญหา เนื้อว่านพรายรุ้ง จูงใจนาง พระเนื้อดิน - 8 ก.ค. 64
16:16
พร้อมเช่า
526 น้องอิงค์พระใหม่ ขุนแผนนางครวญหา เนื้อว่านเสน่ห์จันทร์แดง ขุนแผนนางครวญหา เนื้อว่านเสน่ห์จันทร์แดง พระเนื้อดิน - 8 ก.ค. 64
16:14
พร้อมเช่า
525 น้องอิงค์พระใหม่ พระขุนแผน นางครวญหา เนื้อว่าน108 มหาเสน่ห์ พระขุนแผน นางครวญหา เนื้อว่าน108 มหาเสน่ห์ พระเนื้อดิน - 8 ก.ค. 64
15:57
พร้อมเช่า
524 น้องอิงค์พระใหม่ พระขุนแผน นางครวญหา เนื้อว่านเคลือบน้ำรัก พระขุนแผน นางครวญหา เนื้อว่านเคลือบน้ำรัก พระเนื้อดิน - 8 ก.ค. 64
15:55
พร้อมเช่า
523 น้องอิงค์พระใหม่ พระขุนแผน นางครวญหา เนื้อว่านปัดทอง พระขุนแผน นางครวญหา เนื้อว่านปัดทอง พระเนื้อดิน - 8 ก.ค. 64
15:47
พร้อมเช่า
8821 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(04) พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(04) พระเนื้อดิน 300 8 ก.ค. 64
09:00
พร้อมเช่า
8820 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(03) พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(03) พระเนื้อดิน 300 8 ก.ค. 64
08:58
พร้อมเช่า
8818 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(02) พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(02) พระเนื้อดิน 300 7 ก.ค. 64
11:26
พร้อมเช่า
8817 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(01) พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค(01) พระเนื้อดิน 300 7 ก.ค. 64
11:24
พร้อมเช่า
8815 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค พระพิมพ์ขี่ไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ย้อนยุค พระเนื้อดิน 300 6 ก.ค. 64
11:32
พร้อมเช่า
KR677 กรณ์ พระนครใต้ พระนางพญา หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี ๒๔๘๕ พระนางพญา หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ปี ๒๔๘๕ พระเนื้อดิน - 3 ก.ค. 64
22:12
พร้อมเช่า
0183 พุทโธโช (Puttosho) หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางพวง หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค พิมพ์ทรงไก่หางพวง พระเนื้อดิน 1xx,xxx 12 เม.ย. 64
12:38
ให้เช่าแล้ว
KR651 กรณ์ พระนครใต้ พระสิบทัศน์ ๒ หน้า เนื้อดิน หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พระสิบทัศน์ ๒ หน้า เนื้อดิน หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม พระเนื้อดิน - 11 เม.ย. 64
22:25
พร้อมเช่า
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 32