เลือกประเภทพระเครื่องในร้าน  
รวมพระดอทคอม >> ร้านค้า >>

พระเครื่องในร้านค้า ประเภท “พระกรุ เนื้อชิน”
 
รหัส ชื่อร้าน ชื่อพระ ประเภทพระ ราคา วันที่ เวลา สถานะ
8090 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระแก้บนสมัยอยุธยาตอนปลาย กรุวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง) (10) พระแก้บนสมัยอยุธยาตอนปลาย กรุวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง) (10) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 17 ม.ค. 67
18:07
พร้อมเช่า
7939 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระแก้บนสมัยอยุธยาตอนปลาย กรุวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง)(09) พระแก้บนสมัยอยุธยาตอนปลาย กรุวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง)(09) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 17 ม.ค. 67
17:02
พร้อมเช่า
7901 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระแก้บนสมัยอยุธยาตอนปลาย กรุวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง)(08) พระแก้บนสมัยอยุธยาตอนปลาย กรุวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง)(08) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 17 ม.ค. 67
15:14
พร้อมเช่า
7679 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระแก้บนสมัยอยุธยาตอนปลาย กรุวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง)(07) พระแก้บนสมัยอยุธยาตอนปลาย กรุวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง)(07) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 17 ม.ค. 67
13:51
พร้อมเช่า
7039 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระแก้บนสมัยอยุธยาตอนปลาย กรุวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง)(06) พระแก้บนสมัยอยุธยาตอนปลาย กรุวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง)(06) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 15 ม.ค. 67
15:12
พร้อมเช่า
2677 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระแก้บนสมัยอยุธยาตอนปลาย กรุวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง)(03) พระแก้บนสมัยอยุธยาตอนปลาย กรุวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง)(03) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 14 ม.ค. 67
17:03
พร้อมเช่า
3763 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระแก้บนสมัยอยุธยาตอนปลาย กรุวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง)(05) พระแก้บนสมัยอยุธยาตอนปลาย กรุวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง)(05) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 11 ม.ค. 67
17:56
พร้อมเช่า
3762 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระแก้บนสมัยอยุธยาตอนปลาย กรุวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง)(04) พระแก้บนสมัยอยุธยาตอนปลาย กรุวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง)(04) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 11 ม.ค. 67
14:08
พร้อมเช่า
3466 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระแก้บนสมัยอยุธยาตอนปลาย กรุวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง)(02) พระแก้บนสมัยอยุธยาตอนปลาย กรุวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง)(02) พระกรุ เนื้อชิน 2,000 10 ม.ค. 67
18:37
พร้อมเช่า
2690 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระแก้บนสมัยอยุธยาตอนปลาย กรุวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง)(01) พระแก้บนสมัยอยุธยาตอนปลาย กรุวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง)(01) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 10 ม.ค. 67
16:51
พร้อมเช่า
2679 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระแก้บนสมัยอยุธยาตอนปลาย กรุวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง) พระแก้บนสมัยอยุธยาตอนปลาย กรุวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 10 ม.ค. 67
15:53
พร้อมเช่า
052 ดำบ้านไผ่ พระสังกัจจายน์กรุเตาทุเรียน พระสังกัจจายน์กรุเตาทุเรียน พระกรุ เนื้อชิน 2,000 31 ส.ค. 66
07:23
พร้อมเช่า
7133 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ พระแก้บนเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงพิมพ์พระพุทธปางมารวิชัย กรุวัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี รหัส DA004 พุทธคุณ เมตตามหานิยมค้าขายดีให้โชคลาภคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยกันผีคุณไสยมนต์ดำ ทั้งปวง พระแก้บนเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงพิมพ์พระพุทธปางมารวิชัย กรุวัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี รหัส DA004 พุทธคุณ เมตตามหานิยมค้าขายดีให้โชคลาภคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยกันผีคุณไสยมนต์ดำ ทั้งปวง พระกรุ เนื้อชิน 1,500 9 ม.ค. 65
23:40
พร้อมเช่า
KR684 กรณ์ พระนครใต้ พระพิจิตรข้างเม็ด กรุเขาพนมเพลิง สุโขทัย พระพิจิตรข้างเม็ด กรุเขาพนมเพลิง สุโขทัย พระกรุ เนื้อชิน - 2 ส.ค. 64
22:37
พร้อมเช่า
8868 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(59) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(59) พระกรุ เนื้อชิน 1,000 15 ก.ค. 64
11:44
พร้อมเช่า
8867 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(58) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(58) พระกรุ เนื้อชิน 1,000 15 ก.ค. 64
09:48
พร้อมเช่า
8866 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัยพิมพ์ใหญ่(57) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัยพิมพ์ใหญ่(57) พระกรุ เนื้อชิน 1,000 15 ก.ค. 64
09:29
พร้อมเช่า
8864 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(56) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(56) พระกรุ เนื้อชิน 1,000 14 ก.ค. 64
12:00
พร้อมเช่า
8863 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(55) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(55) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 14 ก.ค. 64
11:47
พร้อมเช่า
8862 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(54) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(54) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 14 ก.ค. 64
11:16
พร้อมเช่า
8861 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(53) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(53) พระกรุ เนื้อชิน 1,000 13 ก.ค. 64
19:22
พร้อมเช่า
8860 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัยพิมพ์ใหญ่(52) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัยพิมพ์ใหญ่(52) พระกรุ เนื้อชิน 2,500 13 ก.ค. 64
19:05
พร้อมเช่า
8859 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(51) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(51) พระกรุ เนื้อชิน 1,000 13 ก.ค. 64
12:51
พร้อมเช่า
8858 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(50) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(50) พระกรุ เนื้อชิน 1,000 13 ก.ค. 64
12:34
พร้อมเช่า
8857 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(49) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(49) พระกรุ เนื้อชิน 1,000 13 ก.ค. 64
12:17
พร้อมเช่า
8856 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(48) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(48) พระกรุ เนื้อชิน 1,000 13 ก.ค. 64
11:52
พร้อมเช่า
8855 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(47) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(47) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 12 ก.ค. 64
18:28
พร้อมเช่า
8854 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัยพิมพ์ใหญ่(46) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัยพิมพ์ใหญ่(46) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 12 ก.ค. 64
18:06
พร้อมเช่า
8853 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัยพิมพ์ใหญ่(45) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัยพิมพ์ใหญ่(45) พระกรุ เนื้อชิน 1,000 12 ก.ค. 64
16:55
พร้อมเช่า
8852 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(44) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(44) พระกรุ เนื้อชิน 1,000 12 ก.ค. 64
16:34
พร้อมเช่า
8851 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(43) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(43) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 12 ก.ค. 64
13:04
พร้อมเช่า
8850 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(42) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(42) พระกรุ เนื้อชิน 1,000 12 ก.ค. 64
12:44
พร้อมเช่า
8849 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(41) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(41) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 12 ก.ค. 64
12:25
พร้อมเช่า
8848 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(40) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(40) พระกรุ เนื้อชิน 1,000 12 ก.ค. 64
11:40
พร้อมเช่า
8847 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(39) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(39) พระกรุ เนื้อชิน 1,000 12 ก.ค. 64
11:29
พร้อมเช่า
8846 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(38) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(38) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 11 ก.ค. 64
18:50
พร้อมเช่า
8845 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(37) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(37) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 11 ก.ค. 64
18:28
พร้อมเช่า
8844 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัยพิมพ์ใหญ่(36) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัยพิมพ์ใหญ่(36) พระกรุ เนื้อชิน 2,500 11 ก.ค. 64
16:47
พร้อมเช่า
8843 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัยพิมพ์ใหญ่(35) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัยพิมพ์ใหญ่(35) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 11 ก.ค. 64
16:25
พร้อมเช่า
8842 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(34) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(34) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 11 ก.ค. 64
14:16
พร้อมเช่า
8841 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(33) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(33) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 11 ก.ค. 64
12:23
พร้อมเช่า
8840 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(32) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(32) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 11 ก.ค. 64
12:08
พร้อมเช่า
KR680 กรณ์ พระนครใต้ พระนารายณ์ กรุเมืองลพบุรี เนื้อชินเขียว พระนารายณ์ กรุเมืองลพบุรี เนื้อชินเขียว พระกรุ เนื้อชิน - 10 ก.ค. 64
23:22
พร้อมเช่า
8839 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(31) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(31) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 10 ก.ค. 64
21:42
พร้อมเช่า
8838 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัยพิมพ์ใหญ่(30) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัยพิมพ์ใหญ่(30) พระกรุ เนื้อชิน 2,500 10 ก.ค. 64
18:54
พร้อมเช่า
8837 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัยพิมพ์ใหญ่(29) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัยพิมพ์ใหญ่(29) พระกรุ เนื้อชิน 2,500 10 ก.ค. 64
18:38
พร้อมเช่า
8836 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(28) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(28) พระกรุ เนื้อชิน 1,000 10 ก.ค. 64
12:00
พร้อมเช่า
8835 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(27) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(27) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 10 ก.ค. 64
11:45
พร้อมเช่า
8834 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(26) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(26) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 9 ก.ค. 64
22:31
พร้อมเช่า
8833 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(25) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(25) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 9 ก.ค. 64
18:35
พร้อมเช่า
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 10