เลือกประเภทพระเครื่องในร้าน  
รวมพระดอทคอม >> ร้านค้า >>

พระเครื่องในร้านค้า ประเภท “พระกรุ เนื้อชิน”
 
รหัส ชื่อร้าน ชื่อพระ ประเภทพระ ราคา วันที่ เวลา สถานะ
KR495 กรณ์ พระนครใต้ พระอู่ทองฐานผ้าทิพย์ กรุวัดสิงห์ ปทุมธานี พระอู่ทองฐานผ้าทิพย์ กรุวัดสิงห์ ปทุมธานี พระกรุ เนื้อชิน - 29 พ.ย. 62
22:11
พร้อมเช่า
6836 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ พระแก้บนเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงพิมพ์พระพุทธปางมารวิชัย กรุวัดสองพี่น้อง  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี รหัส DA005 พุทธคุณ เมตตามหานิยมค้าขายดีให้โชคลาภคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยกันผีคุณไสยมนต์ดำ ทั้งปวง พระแก้บนเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงพิมพ์พระพุทธปางมารวิชัย กรุวัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี รหัส DA005 พุทธคุณ เมตตามหานิยมค้าขายดีให้โชคลาภคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยกันผีคุณไสยมนต์ดำ ทั้งปวง พระกรุ เนื้อชิน 1,500 18 พ.ย. 62
01:58
พร้อมเช่า
583jk ภควัต พระบ้าน พระร่วงยืนฐานสูง ตะกั่วสนิมแดง หลังรางปืน สุโขทัย พระร่วงยืนฐานสูง ตะกั่วสนิมแดง หลังรางปืน สุโขทัย พระกรุ เนื้อชิน + 11 ต.ค. 62
21:42
พระโชว์
582jk ภควัต พระบ้าน พระร่วงยืน พิมพ์เศียรโต ตะกั่วสนิมแดง กรุวัดปู่บัว สุพรรณบุรี พระร่วงยืน พิมพ์เศียรโต ตะกั่วสนิมแดง กรุวัดปู่บัว สุพรรณบุรี พระกรุ เนื้อชิน 5,800 11 ต.ค. 62
19:34
พร้อมเช่า
580jk ภควัต พระบ้าน ยอดขุนพล ซุ้มเสมาตัด ชินเงิน กำแพงเพชร ยอดขุนพล ซุ้มเสมาตัด ชินเงิน กำแพงเพชร พระกรุ เนื้อชิน 55,000 6 ต.ค. 62
16:49
พร้อมเช่า
6632 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ พระแก้บนเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงพิมพ์พระพุทธปางมารวิชัย กรุวัดสองพี่น้อง  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี รหัส DA004 พุทธคุณ เมตตามหานิยมค้าขายดีให้โชคลาภคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยกันผีคุณไสยมนต์ดำ ทั้งปวง พระแก้บนเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงพิมพ์พระพุทธปางมารวิชัย กรุวัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี รหัส DA004 พุทธคุณ เมตตามหานิยมค้าขายดีให้โชคลาภคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยกันผีคุณไสยมนต์ดำ ทั้งปวง พระกรุ เนื้อชิน 1,500 1 ต.ค. 62
21:21
พร้อมเช่า
6631 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ พระแก้บนเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงพิมพ์พระพุทธปางมารวิชัย กรุวัดสองพี่น้อง  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี รหัส DA003พุทธคุณ เมตตามหานิยมค้าขายดีให้โชคลาภคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยกันผีคุณไสยมนต์ดำ ทั้งปวง พระแก้บนเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงพิมพ์พระพุทธปางมารวิชัย กรุวัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี รหัส DA003พุทธคุณ เมตตามหานิยมค้าขายดีให้โชคลาภคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยกันผีคุณไสยมนต์ดำ ทั้งปวง พระกรุ เนื้อชิน 1,500 1 ต.ค. 62
21:14
พร้อมเช่า
6630 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ พระแก้บนเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงพิมพ์พระพุทธปางมารวิชัย กรุวัดสองพี่น้อง  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี รหัส DA002พุทธคุณ เมตตามหานิยมค้าขายดีให้โชคลาภคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยกันผีคุณไสยมนต์ดำ ทั้งปวง พระแก้บนเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงพิมพ์พระพุทธปางมารวิชัย กรุวัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี รหัส DA002พุทธคุณ เมตตามหานิยมค้าขายดีให้โชคลาภคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยกันผีคุณไสยมนต์ดำ ทั้งปวง พระกรุ เนื้อชิน 1,500 1 ต.ค. 62
21:09
พร้อมเช่า
568jk ภควัต พระบ้าน พระร่วงยืน หลังลายผ้า พิมพ์ฐานชั้นเดียว ลพบุรี พระร่วงยืน หลังลายผ้า พิมพ์ฐานชั้นเดียว ลพบุรี พระกรุ เนื้อชิน - 20 ก.ย. 62
21:58
พระโชว์
561jk ภควัต พระบ้าน พระร่วงยืน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เนื้อชินเงิน หลังลายผ้า ลพบุรี (กรุเก่า) พระร่วงยืน กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เนื้อชินเงิน หลังลายผ้า ลพบุรี (กรุเก่า) พระกรุ เนื้อชิน 15,800 10 ก.ย. 62
16:21
พร้อมเช่า
559jk ภควัต พระบ้าน พระร่วงหลังรางปืน ตื้น เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง หลังกาบหมาก สุโขทัย พระร่วงหลังรางปืน ตื้น เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง หลังกาบหมาก สุโขทัย พระกรุ เนื้อชิน - 6 ก.ย. 62
20:02
พระโชว์
7066 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(01) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(01) พระกรุ เนื้อชิน 2,500 4 ก.ย. 62
09:27
พร้อมเช่า
7065 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(38) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางมารวิชัย(38) พระกรุ เนื้อชิน 1,500 4 ก.ย. 62
09:21
พร้อมเช่า
556jk ภควัต พระบ้าน พระร่วงยืน พิมพ์กลาง หลังลายผ้า ลพบุรี พระร่วงยืน พิมพ์กลาง หลังลายผ้า ลพบุรี พระกรุ เนื้อชิน - 3 ก.ย. 62
18:41
พระโชว์
553jk ภควัต พระบ้าน พระมเหศวร พิมพ์กลาง เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี พระมเหศวร พิมพ์กลาง เนื้อชินตะกั่วสนิมแดง กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี พระกรุ เนื้อชิน 98,500 1 ก.ย. 62
19:20
พร้อมเช่า
550jk ภควัต พระบ้าน พระร่วงหลังรางปืน เนื้อตะกั่วสนิมแดง พิมพ์กลาง จ.สุโขทัย พระร่วงหลังรางปืน เนื้อตะกั่วสนิมแดง พิมพ์กลาง จ.สุโขทัย พระกรุ เนื้อชิน 9,500 27 ส.ค. 62
06:50
พร้อมเช่า
0071 ศิลป์แห่งสยาม นางกำแพงชินเงิน นางกำแพงชินเงิน พระกรุ เนื้อชิน 99 1 ส.ค. 62
11:05
พร้อมเช่า
530 นุกูล อนัมนิกายฯ พระลีลาสองหน้า เนื้อชินเขียว พระลีลาสองหน้า เนื้อชินเขียว พระกรุ เนื้อชิน 2,400 17 ก.ค. 62
16:32
พร้อมเช่า
0048 ศิลป์แห่งสยาม พระนางกำแพง เนื้อชินเงิน พระนางกำแพง เนื้อชินเงิน พระกรุ เนื้อชิน 15,000 17 ก.ค. 62
10:55
พร้อมเช่า
531jk ภควัต พระบ้าน พระมเหศวรชินเงินผิวปรอท พิมพ์ใหญ่ฐานสูง สุพรรณบุรี พระมเหศวรชินเงินผิวปรอท พิมพ์ใหญ่ฐานสูง สุพรรณบุรี พระกรุ เนื้อชิน 38,000 12 ก.ค. 62
16:20
พร้อมเช่า
501jk ภควัต พระบ้าน พระท่ากระดาน ตะกั่วสนิมแดง วัดเหนือ กาญจนบุรี พระท่ากระดาน ตะกั่วสนิมแดง วัดเหนือ กาญจนบุรี พระกรุ เนื้อชิน 25,000 9 มิ.ย. 62
19:31
พร้อมเช่า
497jk ภควัต พระบ้าน พระลีลากำแพงขาว กำแพงเพชร พระลีลากำแพงขาว กำแพงเพชร พระกรุ เนื้อชิน 58,000 4 มิ.ย. 62
19:46
พร้อมเช่า
494jk ภควัต พระบ้าน พระหูยานชินเงิน พิมพ์บัว2ชั้น กรุวัดพระศรีมหาธาตุ จ.ลพบุรี (กรุเก่า) พระหูยานชินเงิน พิมพ์บัว2ชั้น กรุวัดพระศรีมหาธาตุ จ.ลพบุรี (กรุเก่า) พระกรุ เนื้อชิน 5,800 1 มิ.ย. 62
20:19
พร้อมเช่า
493jk ภควัต พระบ้าน พระร่วงหลังรางปืน ฐานสูง ตะกั่วสนิมแดง สุโขทัย พระร่วงหลังรางปืน ฐานสูง ตะกั่วสนิมแดง สุโขทัย พระกรุ เนื้อชิน 98,000 31 พ.ค. 62
18:07
พร้อมเช่า
489jk ภควัต พระบ้าน พระร่วงหลังรางปืน ชินเงิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ฐานสูง สุโขทัย พระร่วงหลังรางปืน ชินเงิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ฐานสูง สุโขทัย พระกรุ เนื้อชิน 180,000 21 พ.ค. 62
16:34
พร้อมเช่า
473jk ภควัต พระบ้าน พระร่วงนั่งครองเมือง สนิมแดง สุโขทัย พระร่วงนั่งครองเมือง สนิมแดง สุโขทัย พระกรุ เนื้อชิน 3,500 7 พ.ค. 62
06:58
พร้อมเช่า
0444 พรเลิศฟ้า พระลีลา เนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) สุพรรณบุรี พระลีลา เนื้อชินอุทุมพร (ชินเขียว) สุพรรณบุรี พระกรุ เนื้อชิน โทร 089-4618635 25 เม.ย. 62
11:02
พร้อมเช่า
0443 พรเลิศฟ้า พระอู่ทองฐานสำเภา เนื้อชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา พระอู่ทองฐานสำเภา เนื้อชินเงิน กรุวัดราชบูรณะ จ.พระนครศรีอยุธยา พระกรุ เนื้อชิน โทร 089-4618635 25 เม.ย. 62
10:59
พร้อมเช่า
0442 พรเลิศฟ้า พระอยุธยาปางอุ้มบาตร เนื้อสัมฤทธิ์ พระอยุธยาปางอุ้มบาตร เนื้อสัมฤทธิ์ พระกรุ เนื้อชิน โทร 089-4618635 25 เม.ย. 62
10:56
พร้อมเช่า
0441 พรเลิศฟ้า พระโมคคัลา-สารีบุตร ซุ้มปรกโพธิ์ พระโมคคัลา-สารีบุตร ซุ้มปรกโพธิ์ พระกรุ เนื้อชิน โทร 089-4618635 25 เม.ย. 62
10:15
พร้อมเช่า
6272 สำนักพระเครื่องชินสุพรรณคีรีป่าโมกข์ พระแก้บนเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงพิมพ์พระพุทธปางมารวิชัย กรุวัดสองพี่น้อง  อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี รหัส DA001พุทธคุณ เมตตามหานิยมค้าขายดีให้โชคลาภคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยกันผีคุณไสยมนต์ดำ ทั้งปวง พระแก้บนเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงพิมพ์พระพุทธปางมารวิชัย กรุวัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี รหัส DA001พุทธคุณ เมตตามหานิยมค้าขายดีให้โชคลาภคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยกันผีคุณไสยมนต์ดำ ทั้งปวง พระกรุ เนื้อชิน 1,500 12 เม.ย. 62
22:51
พร้อมเช่า
0436 พรเลิศฟ้า นางกำแพง เนื้อชินเงิน กรุวัดบรมธาตุ กำแพงเพชร องค์ที่ 3 นางกำแพง เนื้อชินเงิน กรุวัดบรมธาตุ กำแพงเพชร องค์ที่ 3 พระกรุ เนื้อชิน โทร.089-4618635 15 ก.พ. 62
05:30
พร้อมเช่า
0435 พรเลิศฟ้า นางกำแพง เนื้อชินเงิน กรุวัดบรมธาตุ กำแพงเพชร องค์ที่ 2 นางกำแพง เนื้อชินเงิน กรุวัดบรมธาตุ กำแพงเพชร องค์ที่ 2 พระกรุ เนื้อชิน โทร.089-4618635 15 ก.พ. 62
05:29
พร้อมเช่า
0434 พรเลิศฟ้า นางกำแพง เนื้อชินเงิน กรุวัดบรมธาตุ กำแพงเพชร องค์ที่ 1 นางกำแพง เนื้อชินเงิน กรุวัดบรมธาตุ กำแพงเพชร องค์ที่ 1 พระกรุ เนื้อชิน โทร.089-4618635 15 ก.พ. 62
05:27
พร้อมเช่า
0432 พรเลิศฟ้า พระเนื้อตะกั่วสนิมแดง อยุธยา พระเนื้อตะกั่วสนิมแดง อยุธยา พระกรุ เนื้อชิน โทร.089-4618635 15 ก.พ. 62
05:18
พร้อมเช่า
0426 พรเลิศฟ้า พระหลวงพ่อจุก ชินเงินอาบปรอท ย้อนยุค จ.ลพบุรี พระหลวงพ่อจุก ชินเงินอาบปรอท ย้อนยุค จ.ลพบุรี พระกรุ เนื้อชิน โทร.089-4618635 14 ก.พ. 62
23:04
พร้อมเช่า
KR459 กรณ์ พระนครใต้ พระสังขจายน์กรุเขาพนมเพลิง สุโขทัย เนื้อชินเงิน พระสังขจายน์กรุเขาพนมเพลิง สุโขทัย เนื้อชินเงิน พระกรุ เนื้อชิน - 22 ม.ค. 62
22:47
พร้อมเช่า
0408 พรเลิศฟ้า พระหูยาน ฐานบัวฟันปลา กรุวัดมหาธาตุ ชัยนาท พระหูยาน ฐานบัวฟันปลา กรุวัดมหาธาตุ ชัยนาท พระกรุ เนื้อชิน โทร.089-4618635 27 ธ.ค. 61
05:23
พร้อมเช่า
0407 พรเลิศฟ้า พระอู่ทองท้องช้าง เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี พระอู่ทองท้องช้าง เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีมหาธาตุ ลพบุรี พระกรุ เนื้อชิน โทร.089-4618635 27 ธ.ค. 61
05:16
พร้อมเช่า
PT24 พรหมธรรม พระนาคปรกสุริยมุนี หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ จ.อยุธยา เนื้อชินตะกั่ว พระนาคปรกสุริยมุนี หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติฯ จ.อยุธยา เนื้อชินตะกั่ว พระกรุ เนื้อชิน โทรถาม 21 ต.ค. 61
19:28
พร้อมเช่า
403jk ภควัต พระบ้าน ยอดขุุนพล ฐานสูงบัว2ชั้น เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ ลพบุรี ยอดขุุนพล ฐานสูงบัว2ชั้น เนื้อชินเงิน กรุวัดพระศรีฯ ลพบุรี พระกรุ เนื้อชิน 8,500 8 ต.ค. 61
21:21
พร้อมเช่า
mt3-502 NA CHA LI TI พระพุทธชินราช เนื้อชินเขียว กรุวัดวังบัว เพชรบุรี พระพุทธชินราช เนื้อชินเขียว กรุวัดวังบัว เพชรบุรี พระกรุ เนื้อชิน - 5 ต.ค. 61
19:29
พร้อมเช่า
6559 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(09) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(09) พระกรุ เนื้อชิน 2,000 3 ต.ค. 61
20:54
พร้อมเช่า
ph8-487 NA CHA LI TI พระหูยาน หลังหัวแหวน หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฏีทอง เนื้อชินผสมชนวนพระกรุเก่า พระหูยาน หลังหัวแหวน หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฏีทอง เนื้อชินผสมชนวนพระกรุเก่า พระกรุ เนื้อชิน - 28 ก.ย. 61
12:14
พร้อมเช่า
mh5-473 NA CHA LI TI พระซุ้มกอเนื้อตะกั่ว หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง ปี2547 พระซุ้มกอเนื้อตะกั่ว หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฎีทอง ปี2547 พระกรุ เนื้อชิน - 20 ก.ย. 61
12:30
ให้เช่าแล้ว
ph8-472 NA CHA LI TI พระหูยาน หลังหัวแหวน หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฏีทอง เนื้อชินผสมชนวนพระกรุเก่า พระหูยาน หลังหัวแหวน หลวงพ่อชำนาญ วัดบางกุฏีทอง เนื้อชินผสมชนวนพระกรุเก่า พระกรุ เนื้อชิน - 20 ก.ย. 61
10:22
พร้อมเช่า
KR433 กรณ์ พระนครใต้ พระกรุวัดราษฎร์บูรณะ หลังภาษาจีน "อายุยืนยาว" พระกรุวัดราษฎร์บูรณะ หลังภาษาจีน "อายุยืนยาว" พระกรุ เนื้อชิน - 1 ก.ย. 61
22:51
พระโชว์
6518 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(08) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(08) พระกรุ เนื้อชิน 2,000 1 ก.ย. 61
17:42
พร้อมเช่า
6517 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(07) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(07) พระกรุ เนื้อชิน 2,000 1 ก.ย. 61
17:39
พร้อมเช่า
6514 เรืองศรีบัวพระเครื่อง พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(06) พระเนื้อชินตะกั่วสนิมแดงสมัยอยุธยา กรุวัดสองพี่น้อง ปางสมาธิพิมพ์ใหญ่(06) พระกรุ เนื้อชิน 2,500 30 ส.ค. 61
14:43
พร้อมเช่า
  หน้าแรก ก่อนหน้า ถัดไป หน้าสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 9