วิสุทธิญาณ
""
โทร: 0865994696
บริหารงานโดย: dacool (0) ยืนยันตัวตนแล้ว
จำนวนพระเครื่องในร้าน 42 องค์
เพิ่มรายการนี้เป็น “พระเครื่องในร้านที่ท่านสนใจ”

0101หนุมาน อมตฤทธิ์ ย้อนยุคหลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่


หนุมาน อมตฤทธิ์ ย้อนยุคหลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ หนุมาน อมตฤทธิ์ ย้อนยุคหลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ หนุมาน อมตฤทธิ์ ย้อนยุคหลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่ หนุมาน อมตฤทธิ์ ย้อนยุคหลวงปู่ทิม อิสริโก วัดละหารไร่
ข้อมูลพระ

เครื่องราง ของขลัง

ลป.ทิม ลป.แก้ว วัดละหารไร่ ระยอง

ถอดพิมพ์จากหนุมานหลวงปู่ทิม วัดละหารไร่ สร้างน้อย ชนวนมวลสารมากมายจากทั่วประเทศ ผงพรายกุมาร และผงอื่นๆของหลวงปู่ทิมรวมอยู่ด้วย สนใจโทรถามครับ มีรายการดังนี้

1.เนื้อทองแดงผิวไฟ อุดผงพรายกุมาร

2.เนื้อเงิน อุดผงพรายกุมาร

3.เนื้อผงพรายกุมาร ติดโค๊ตแผ่นทองคำ หนุมาน "อมตฤทธิ์"

หลวงปู่ทิม อิสริโกผ่านพิธีสุดท้ายปลุกเสก 37 พิธี

พิธีที่ ๑ หลวงพ่อเพิ่ม อัตตทีโป วัดป้อมแก้ว อยุธยา

พิธีที่ ๒ หลวงพ่อยวง สุภัทโท วัดหน้าต่างใน อยุทยา

พิธีที่ ๓ หลวงพ่อหวล วัดพุทไธศวรรย์ อยุธยา่

พิธีที่ ๔ หลวงปู่นาม พระครูสุวรรณศาสนคุณ วัดน้อยชมภู่ สุพรรณบุรี

พิธีที่ ๕ หลวงพ่อทวน ปภากโร วัดปากคลองมะขามเฒ่า ชัยนาท

พิธีที่ ๖ หลวงพ่อพร้า อัตตสันโต วัดโคกดอกไม้ ชัยนาท

พิธีที่ ๗ หลวงปู่เร่ง ฐานธัมโม วัดดงแขวน อุทัยธานี

พิธีที่ ๘ หลวงพ่อแม้น อาจารสมปนโน วัดหน้าต่างนอก อยุธยา

พิธีที่ ๙ หลวงพ่อเฉลิม เขมทัสสี วัดพระญาติการาม อยุธยา พิ

ธีที่ ๑๐ หลวงพ่อแย้ม ฐานยุตโต วัดสามง่าม นครปฐม

พิธีที่ ๑๑ หลวงพ่อฟู อติภัทโท วัดบางสมัคร ฉะเชิงเทรา

พิธีที่ ๑๒ หลวงปู่ฮก รตินฺธโร วัดราษฎร์เรืองสุข(มาบลำบิด) ชลบุรี

พิธีที่ ๑๓ หลวงปู่เกลี้ยง มนุญโญ วัดเนินสุทธาวาส ชลบุรี

พิธีที่ ๑๔ ก๋งเตื่อง เตชปัญโญ วัดคลองจาก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

พิธีที่ ๑๕ หลวงปู่นาค จนฺทิโม วัดมะม่วง อ.บ่อไร่ จ.ตราด

พิธีที่ ๑๖ หลวงปู่วาส สีลเตโช วัดสะพานสูง นนทบุรี

พิธีที่ ๑๗ หลวงพ่อเจิม พุทธวังโส วัดหนองน้ำขุ่น อ.แกลง จ.ระยอง

พิธีที่ ๑๘ หลวงปู่อั้น อภิปาโล วัดธรรมโฆษก(โรงโค) จ.อุทัยธานี

พิธีที่ ๑๙ หลวงปู่นะ ฐิตปัญโญ วัดปทุมธาราม(วัดหนองบัว) จ.ชัยนาท

พิธีที่ ๒o หลวงพ่อชุบ ปัญญาวุโธ วัดวังกระแจะ จ.กาญจนบุรี

พิธีที่ ๒๑ หลวงพ่อสืบ ปริมุตโต วัดสิงห์ จ.นครปฐม

พิธีที่ ๒๒ หลวงพ่อชาญ อิณมุตโต วัดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

พิธีที่ ๒๓ หลวงพ่อวิชา รติยุตโต วัดชอนทุเรียน (วัดศรีมณีวรรณ) จ.นครสวรรค์

พิธีที่ ๒๔ หลวงปู่บุญมา ปภากโร วัดถ้ำโพงพาง จ.ชุมพร

พิธีที่ ๒๕ หลวงพ่อจรัญ ปัญญาธโร วัดช่องลม(๒) จ.ชุมพร

พิธีที่ ๒๖ (พระมุณีสารโสภณ)หลวงพ่อตุด กุลโสภณ วัดธรรมถาวร จ.ชุมพร

พิธีที่ ๒๗ พระครูสังฆรักษ์เอียด (หลวงพ่อเอียด) วัดโคกแย้ม จ.พัทลุง

พิธีที่ ๒๘ พระครูประภัสร์ธรรมโสภณ (หลวงพ่อดำ) วัดโคกพิกุล จ.ตรัง

พิธีที่ ๒๙ พระครูพิพิธวรกิจ (หลวงพ่อคล้อย) วัดภูเขาทอง จ.พัทลุง

พิธีที่ ๓๐ พระอธิการห้อง ธัมมวโร วัดเขาอ้อ จ.พัทลุง

พิธีที่ ๓๑ หลวงพ่อผล(พระครูสังวรธรรมจารี) วัดทุ่งนารี จ.พัทลุง

พิธีที่ ๓๒ หลวงพ่อท้วง คุณุตฺตโร สำนักสงฆ์คลองแคว จ.นครศรีธรรมราช

พิธีที่ ๓๓ พระอาจารย์จารึก จาริโก(พ่อท่านหรั่ง) วัดห้วยเตง จ.นครศรีธรรมราช

พิธีที่ ๓๔ หลวงพ่อโปร่ง โชติโก วัดถ้ำพรุตะเคียน จ.ชุมพร

พิธีที่ ๓๕ หลวงพ่อแถม สีลสังวโร วัดช้างแทงกระจาด จ.เพชนบุรี

พิธีที่ ๓๖ พระครูถาวรวิริยคุณ (คง ฐิตวิริโย) วัดเขากลิ้ง จ.เพชบุรี

พิธีที่ ๓๗ มงคลเทวา พุทธาภิเษก วัดระหารไร บวงสรวงบูชาครูบาอาจารย์ อัญเชิญหลวงปู่ทิม มาปลุกเสกและประสิทธิประสาทเวทวิทยาคม ไห้กับวัตถุมงคลที่ได้ร่วมพิธี โดยมีพระคณาจารย์มาร่วมปลุกเสกในพิธีดังนี้ ๑. ท่านก๋งเตื่อง เตชปัญโย วัดคลองจาก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ๒ หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล วัดบ้านแพน จ.อยุทยา ๓ หลวงพ่อฟู อติภัทโท วัดบางสมัคร ฉะเชิงเทรา ๔ พระครูสุภัททาจารคุณ (หลวงพ่อสิน ภทฺทาจาโร) เจ้าอาวาสวัดละหารใหญ่ จ.ระยอง ๕ หลวงพ่อดิเรก อสวุธปัญโญ วัดภูพระธาตุ จ.เพชรบูรณ์ ๖ หลวงพ่อชาญ อิณมุตโต วัดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ๗ หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา ๘ พระครูวิจิตธรรมาภิรัต(หลวงพ่อเชย) ชยธัมโม วัดระหารไร่ จ.ระยอง ๙ หลวงพ่อเพิ่ม อัตตทีโป วัดป้อมแก้ว อยุธยา

โทรถาม

พร้อมเช่า

16 มิ.ย. 57 @ 07:03
16 ต.ค. 57 @ 07:31
ความเห็นต่อพระเครื่ององค์นี้

รายงานผลโหวต
พระแท้แน่นอน 0% [0 คน]
ข้อมูลผิด 0% [0 คน]
ดูยาก 0% [0 คน]
พระไม่แท้ 0% [0 คน]

จำนวนผู้โหวต 0 คน
ข้อมูลร้านค้า

วิสุทธิญาณ

dacool (0) ยืนยันตัวตนแล้ว


นายเอกรินทร์ แซ่ตั้ง

0082423356 ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

บางลำภู


กรุงเทพมหานคร  10160

0865994696

dacool_77@yahoo.com

สถิติร้านค้า
จำนวนพระเครื่อง 42 องค์
จำนวนผู้ชมทั้งหมด 49,202 คน
อัตราการชมเฉลี่ย 1171.48 ครั้ง/องค์
  •    พร้อมเช่า: 38 องค์ (90.48%)
  •    พระโชว์: 2 องค์ (4.76%)
  •    ประมูลอยู่: 0 องค์ (0%)
  •    จองแล้ว: 0 องค์ (0%)
  •    ให้เช่าแล้ว: 2 องค์ (4.76%)

ฝากข้อความหากัน เจ้าของร้าน <-> ผู้เยี่ยมชม

ข้อความจากเจ้าของร้าน

ข้อความจากผู้เยี่ยมชม

ท่านต้องเป็นสมาชิกและทำการเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะฝากข้อความ หรือเพิ่มรายการพระเครื่องในร้านที่ท่านสนใจได้

เข้าสู่ระบบ  สมัครสมาชิก