เหรียญมังกรคู่มหาเศรษฐีอุดมทรัพย์ ใพระอาจารย์อุดมทรัพย์ (จ่อย) สิริคุตโต สำนักสงฆ์เวฬุวัน ออกปี 2560
-
สำนักสงฆ์เวฬุวัน ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ ศรีสะเกษ


**** เว็บรวมพระดอทคอม เป็นสื่อกลางให้ข้อมูลการจัดสร้างพระรุ่นนี้เท่านั้น ไม่ได้เป็นศูนย์พระเครื่องและไม่ได้รับจองพระเครื่องรุ่นนี้ **

  • เหรียญเนื้อเงิน เหรียญเนื้อเงิน Credit:
  • เหรียญเนื้อเงิน เหรียญเนื้อเงิน Credit:
  • เหรียญเนื้อเงิน เหรียญเนื้อเงิน Credit:
  • จำนวนการจัดสร้าง จำนวนการจัดสร้าง Credit:

ขนาดจริง ฟิตกรอบ 75% 100% 125% 150% 200% เหรียญเนื้อเงิน
-
-

จำนวนและแบบที่จัดสร้าง
จำนวนและแบบที่จัดสร้าง
ขออนุญาตชี้แจ้งข้อมูลจำนวนการสร้างเหรียญมังกรคู่มหาเศรษฐีอุดมทรัพย์ ในส่วนของผู้สร้าง ดังนี้ 
#โค๊ดได้ใช้จำนวน4ตัว 
1 โค๊ด มะดาวกระจาย ใช้ตอกเหรียญเนื้อทองคำ ที่บริเวณผิวเหรียญ เหนือไหล่ ซ้าย และขาว ของหลวงปู่ และเนื้อตะกั่วหลังเรียบที่บริเวณสังฆาฏิ
2 โค๊ด อะดาวกระจาย ใช้ตอกเนื้อเงินลงยาที่หลังเหรียญบริเวณกลางยันต์ และใช้ตอกเหรียญเนื้อเงินด้านหน้า บริเวณสังฆาฏิ ของหลวงปู่
3 โค๊ด อุดาวกระจาย ใช้ตอกเหรียญเนื้อทองแดงกะไหล่ทองบริเวณผิวเหรียญเหนือไหล่ด้านขวาของหลวงปู่ และใช้ตอกเหรียญเนื้อทองแดงบริเวณผิวเหรียญเหนือไหล่ด้านซ้ายของหลวงปู่
4 โค๊ด นะดาวกระจาย ใช้ตอดเนื้อชนวน บริเวณสังฆาฏิของหลวงปู่ 
#ตัวเลขที่ใช้ตอกมี2ชุด
ฟร้อนที่ 1 เนื้อทองคำ ใช้ตอกเนื้อเงิน เนื้อชนวน และเนื้อทองแดง
ฟร้อนที่ 2 ใช้ตอกเนื้อทองแดงกะไหล่ทอง และตอกเนื้อทองแดง 
 
#จำนวนการสร้างดังนี้
1. เนื้อทองคำจำนวน 39 เหรียญ ตอกหมายเลขตั้งแต่ 1-39 ที่ด้านหลัง 
    ตอกโค๊ดที่บริเวณผิวเหรียญ เหนือไหล่ ซ้าย และขาว ของหลวงปู่
2. เนื้อเงินลงยาแดงจำนวนการสร้าง 99 เหรียญ 
    ตอกหมายเลขตั้งแต่ 1-99 ที่บริเวณหลังเหรียญ ตอกโค๊ด อะดาวกระจาย ที่หลังเหรียญบริเวณกลางยันต์
3. เนื้อเงินลงยาน้ำเงินจำนวนการสร้าง 99 เหรียญ ตอกหมายเลขตั้งแต่ 101-199 
    ตอกโค๊ด อะดาวกระจาย ที่หลังเหรียญบริเวณกลางยันต์
4. เนื้อเงิน จำนวนการสร้าง 999 เหรียญ ตอกหมายเลขตั้งแต่ 1-999 ที่บริเวณหลังเหรียญ 
    ตอกโค๊ด อะดาวกระจาย ที่บริเวณสังฆาฏิ ของหลวงปู่
5. เนื้อตะกั่วหลังเรียบ จำนวนการสร้าง 199 เหรียญตอกหมายเลขตั้งแต่ 1-199 ที่บริเวณหลังเหรียญ 
    ตอกโค๊ด มะดาวกระจาย ที่บริเวณสังฆาฏิ ของหลวงปู่ และเหรียญเนื้อตะกั่วหลังเรียบตอก 999 จำนวน 9 เหรียญ 
6. เนื้อทองแดงกะไหล่ทอง จำนวนการสร้าง 4,999 เหรียญ ตอกหมายเลขตั้งแต่ 1 - 4,999 
    ที่บริเวณที่บริเวณหลังเหรียญตอกโค๊ด อุดาวกระจาย บริเวณผิวเหรียญเหนือไหล่ด้านขวาของหลวงปู่
7. เนื้อทองแดงรมน้ำตาลเข้ม จำนวนการสร้าง 15,999 เหรียญ ตอกหมายเลขตั้งแต่ 1 - 15,999 
    ที่บริเวณที่บริเวณหลังเหรียญ ตอกโค๊ด อุดาวกระจาย บริเวณผิวเหรียญเหนือไหล่ด้านซ้ายของหลวงปู่
8. เนื้อชนวนจำนวนการสร้าง 3,999 เหรียญ ตอกหมายเลขตั้งแต่ 1-3,999 
    ตอกโค๊ดมะดาวกระจายที่บริเวณสังฆาฏิ
 
#ในส่วนของผู้สร้างได้ทำการปลุกเสกเหรียญมังกรดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 และได้ถวายปัจจัยให้กับหลวงปู่อุดมทรัพย์ เพื่อสมทบทุนในการทำนุบำรุงเสนาสนะภายในที่พักสงฆ์เวฬุวันธรรมวิหาร ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดสร้างเป็นที่ร้อยแล้ว และในวันที่ 27 ธันวาคมนี้ ทางผู้สร้างจะนำปัจจัยอีกส่วนหนึ่งถวายวัดป่าช่องกุ่ม ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
#ในส่วนการจัดสร้างเหรียญมังกรคู่ของวัด ขอชี้แจงดังนี้
เนื่องจากว่าทางวัดได้มีวัตถุประสงค์ที่จะจัดสร้างศาลา และยังขาดปัจจัยอีกเป็นจำนวนมาก ทางวัดจึงได้ขอบล็อกเหรียญมังกรดังกล่าวจากทางผู้สร้าง เพื่อจัดทำเหรียญในส่วนของวัด และเปิดให้เช่าบูชาเพื่อนำปัจจัยมาสมทบทุนในส่วนที่ขาดในการจัดสร้างศาลา
 
#ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาวัด และให้ทุกท่านเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าท่านจะเช่าบูชาจากทางผู้สร้างก็ดี หรือจากวัดก็ดี ล้วนแล้วต่างมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือเผยแพร่บารมีครูบาอาจารย์ และพัฒนาวัดให้มีความเจริญยิ่งขึ้นสืบต่อไป 
สาธุๆๆ

452
รวมพระ-วิกิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลและรูปภาพที่ได้นำเสนอนี้จะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สะสม ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และขอกราบขอบพระคุณเพื่อนนักสะสมที่ได้อนุเคราะห์ให้ข้อมูลและรูปภาพแก่ทางเรา ทั้งนี้อาจมีรูปภาพบางภาพที่นำมาใช้ โดยที่ยังมิได้แจ้งเจ้าของภาพเพื่อขออณุญาตล่วงหน้า จึงขอใช้โอกาสนี้เพื่อขออภัยและขออณุญาตนำรูปภาพของท่านมาเผยแพร่ภายในในเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ นักสะสมท่านอื่นๆ ต่อไป

หากท่านต้องการติดต่อเพื่อให้ข้อมูลพระ หรือพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่ถูกต้อง ท่านสามารถแจ้งข้อมูล ได้ที่ www.ruampra.com/wiki/aboutwiki.aspx