เหรียญพุทธอรหันต๋ ประทานพรหลวงปู่พัฒน์ ปุญญกาโม วัดธารทหาร ออกปี 2563

วัดธารทหาร นครสวรรค์


**** เว็บรวมพระดอทคอม เป็นสื่อกลางให้ข้อมูลการจัดสร้างพระรุ่นนี้เท่านั้น ไม่ได้เป็นศูนย์พระเครื่องและไม่ได้รับจองพระเครื่องรุ่นนี้ **

  • รูปแบบและรายการจัดสร้าง รูปแบบและรายการจัดสร้าง Credit:
  • รูปแบบและรายการจัดสร้าง รูปแบบและรายการจัดสร้าง Credit:
  • รูปแบบและรายการจัดสร้าง รูปแบบและรายการจัดสร้าง Credit:
  • รูปแบบและรายการจัดสร้าง รูปแบบและรายการจัดสร้าง Credit:
  • รูปแบบและรายการจัดสร้าง รูปแบบและรายการจัดสร้าง Credit:

ขนาดจริง ฟิตกรอบ 75% 100% 125% 150% 200% รูปแบบและรายการจัดสร้าง
-
-

จำนวนและแบบที่จัดสร้าง
จำนวนและแบบที่จัดสร้าง

1845
รวมพระ-วิกิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลและรูปภาพที่ได้นำเสนอนี้จะเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สะสม ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และขอกราบขอบพระคุณเพื่อนนักสะสมที่ได้อนุเคราะห์ให้ข้อมูลและรูปภาพแก่ทางเรา ทั้งนี้อาจมีรูปภาพบางภาพที่นำมาใช้ โดยที่ยังมิได้แจ้งเจ้าของภาพเพื่อขออณุญาตล่วงหน้า จึงขอใช้โอกาสนี้เพื่อขออภัยและขออณุญาตนำรูปภาพของท่านมาเผยแพร่ภายในในเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆ นักสะสมท่านอื่นๆ ต่อไป

หากท่านต้องการติดต่อเพื่อให้ข้อมูลพระ หรือพบเห็นข้อความหรือรูปภาพที่ไม่ถูกต้อง ท่านสามารถแจ้งข้อมูล ได้ที่ www.ruampra.com/wiki/aboutwiki.aspx