โปรแกรมรวมพระ [SoftCon Amulet]

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่นิยมสะสมพระเครื่องพระบูชา มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ในวงการ และกำลังพบปัญหาความยุ่งยากต่อไปนี้

  • ไม่ทราบว่าพระเครื่องแต่ละรายการ เช่าพระมาจากใคร เมื่อไหร่ ในราคาเท่าใด
  • ไม่ทราบว่าปัจจุบันมีพระประเภทใดบ้าง มูลค่าเท่าใด
  • ไม่ทราบว่าพระแต่ละองค์ ปล่อยให้เช่ากับใคร เมื่อใด ในราคาเท่าใด
  • ต้องการทราบต้นทุน /กำไร  ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่องของท่าน
  • พบความยุ่งยากในการเก็บข้อมูลพระเครื่องด้วยการจดลงสมุด

ครั้งแรกในวงการ !!!  พบกับมิติใหม่ในการสะสมพระเครื่อง ครั้งแรกในวงการ !!! พบกับมิติใหม่ในการสะสมพระเครื่อง โปรแกรมพระเครื่องโดยคนไทย เพื่อคนไทย โปรโมชั่นเพียง 499 บาทเท่านั้น ชำระครั้งเดียว ไม่มีค่ารายปี ไม่มีวันหมดอายุ ไม่จำกัดจำนวนพระเครื่อง อัพเดทฟรีตลอดกาล
ดาวน์โหลดโปรแกรมไปลองใช้ ฟรี!!!


Screen
DOWNLOAD ไปทดลองใช้ฟรีได้เลยค่ะ
โปรแกรมรุ่นใหม่ 1.5.0.0 ที่นี่ค่ะ

Screen
รหัสผ่าน คือ 1234

กรุณาติดตั้ง .NET Frameworks ด้วยสำหรับท่านที่ยังไม่มี .NET Frameworks 2.0
Screen
(ผู้ใช้ Windows 7 ไม่จำเป็นต้องติดตั้งค่ะ)

ใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ: Windows XP, windows Vista, Windows 7, Windows 8
Screen
Screen Screen
Screen Screen

โปรแกรมฐานข้อมูลพระเครื่องส่วนบุคคลซึ่งช่วยให้บริหารข้อมูล การสะสม แลกเปลี่ยนพระเครื่องของท่านเป็นเรื่องง่าย ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป


เพิ่มข้อมูลพระค้นหาข้อมูลพระพระเกจิอาจารย์ผู้ให้เช่า-ผู้เช่าต่อปล่อยเช่าการประกวดพระการปรับแต่งค่าแคทตาล็อกพระรายงานจัดการฐานข้อมูลขอความช่วยเหลือupgrade ระบบ และ

เพิ่มข้อมูลพระ สามารถบันทึกข้อมูลการเช่าพระเครื่อง เช่ามาจากใคร เมื่อใด ราคาเท่าใด และ บันทึกข้อมูลรูปภาพพระเครื่องของท่านได้
เพิ่มข้อมูลพระเป็นชุด สามารถบันทึกข้อมูลพระเครื่องแบบครั้งละหลายๆองค์ได้ (กรณีที่ได้รับพระเครื่องรุ่นเดียวกัน พิมพ์เดียวกัน หลายๆองค์) ช่วยให้ท่านสะดวกในการบันทึกข้อมูลพระเครื่องของท่านมากขึ้น
ค้นหาข้อมูลพระ สามารถค้นหาข้อมูลพระเครื่องที่ท่านมีอยู่  / พระเครื่องที่ท่านปล่อยเช่าแล้ว โดยค้นจาก รหัสพระเครื่อง ประเภทพระเครื่อง พระเกจิอาจารย์ เนื้อ/วัสดุ ชื่อรุ่นพระเครื่อง และเรียกดูข้อมูลของพระเครื่องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว   พร้อมทั้งส่งออกข้อมูลพระเครื่องของท่านเป็นไฟล์ Excel ได้
พระเกจิอาจารย์ มีฐานข้อมูลพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศ เพื่อให้ท่านสามารถบันทึกข้อมูลพระเครื่องของท่านได้อย่างรวดเร็ว (กรณีที่ท่านมีข้อมูล  พระเกจิอาจารย์เพิ่มเติมจากที่โปรแกรมมีอยู่ ท่านสามารถเติมเพิ่มข้อมูลเองได้)

มีข้อมูลประเภทพระเครื่อง วัสดุที่ใช้สร้างพระ เพื่อช่วยให้บันทึกข้อมูลพระเครื่องของท่านได้อย่างรวดเร็ว (กรณีที่ท่านมีข้อมูลประเภทพระเครื่องหรือวัสดุเพิ่มเติมจากที่โปรแกรมมีอยู่  ท่านสามารถเพิ่มเติมข้อมูลเองได้)

ผู้ให้เช่า-ผู้เช่าต่อ สามารถบันทึกข้อมูลการปล่อยเช่าพระเครื่อง ให้เช่ากับใคร เมื่อใด ราคาเท่าใด
ปล่อยเช่า สามารถบันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าโอนเงิน ค่าส่งไปรษณีย์ ค่าหีบห่อ ค่าใช้จ่ายในการซื้อ และค่าใช้จ่ายในการขาย และคำนวณกำไร/ขาดทุน จากการซื้อขายแลกเปลี่ยนพระเครื่องได้ รวมถึงสามารถบันทึกข้อมูลราคาปล่อยเช่าที่คาดไว้  เพื่อประมาณการมูลค่าพระเครื่องของท่าน
การประกวดพระ สามารถบันทึกข้อมูลประวัติการประกวดพระเครื่อง แต่ละรายการของท่านได้
การปรับแต่งค่า สามารถกำหนดข้อมูลส่วนตัวของท่าน ได้แก่ชื่อเรียกในวงการพระเครื่อง  ชื่อจริง ที่อยู่ โลโก้ร้าน เพื่อการพิมพ์ใบรับรองพระเครื่อง (หลักฐานการขาย) และพิมพ์เอกสารจ่าหน้าซองไปรษณีย์ ให้แก่ผู้ที่เช่าพระเครื่องต่อจากท่านได้
แคทตาล็อกพระ สามารถสร้างแคตตาล๊อกพระเครื่องในแบบที่ท่านต้องการ โดยกำหนดพระเครื่องในแคตตาล็อกนั้นๆ  สั่งพิมพ์เป็นไฟล์ PDF และส่งให้กับเพื่อนๆในวงการได้
รายงาน ดู รายงานพระเครื่องที่เช่ามา   รายงานพระเครื่องที่ปล่อยเช่าต่อ รายงานมูลค่าพระเครื่องในปัจจุบัน  รายงานพระเครื่องที่ท่านมี  (ตามข้อมูลพระเกจิอาจารย์ ประเภทพระเครื่อง เนื้อ/วัสดุ) ตามช่วงเวลาที่กำหนด
จัดการฐานข้อมูล สามารถสำรองข้อมูล และกู้คืนข้อมูล ของท่านได้ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลพระเครื่องที่ท่านมีอยู่
ขอความช่วยเหลือ มีคู่มือการใช้งานในโปรแกรม เพื่อให้ท่านศึกษาเมื่อพบปัญหาในการใช้งานโปรแกรม
upgrade ระบบ ได้รับสิทธิ์ในการ Download โปรแกรมรวมพระเวอร์ชั่นใหม่ ตลอดอายุการลงทะเบียน

ข่าวใหม่ ดาวน์โหลดโปรแกรมทดสอบ ไปใช้ฟรีได้แล้ววันนี้
[Download ได้ที่นี่]ข่าวใหม่หรือติดต่อเจ้าหน้าฝ่ายขาย บริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จำกัดโทรศัพท์: 063-214-5959, 065-506-6678 Email: sales@ruampra.com สายด่วนโทร 086-3209268   (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 17:00 น. )

โปรแกรมรวมพระ (SoftCon Amulet) รุ่น 1.5.0.0 รหัสผ่าน คือ 1234   (สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้)
  DOWNLOAD .NET Frameworks 2.0 SP2
ขอแนะนำให้ท่านติดตั้ง .NET Frameworks 2.0 SP2 ที่เครื่อง เพื่อให้โปรแกรมรวมพระทำงานได้อย่างถูกต้องเต็มประสิทธิภาพ

*** ในกรณีที่ท่านใช้ Windows 7 ไม่จำเป็น ต้องติดตั้้ง .NET Framework 2.0 SP2
*** ในกรณีที่ท่านติดตั้งโปรแกรมแล้วมีปัญหา โปรแกรมใช้งานไม่ได้ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการที่ไม่ได้ติดตั้ง .NET Frameworks

การลงทะเบียนเพื่อใช้โปรแกรมฉบับสมบูรณ์ง่ายๆ  เพียง 2 ขั้นตอน


1. โอนเงินค่าลงทะเบียนเพื่อใช้งานลิขสิทธิ์โปรแกรมให้กับทางบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

ธนาคาร:   บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำกัด
สาขา: ประดิพัทธ์ 16
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 050-1-46036-5
ชื่อบัญชี: บ. ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จก.

2. ส่งรายละเอียดด้านล่าง ให้กับทางบริษัทฯ ทาง Email: sales@ruampra.com หรือ ทางแฟกซ์: 038-795070

- หลักฐานการโอนเงิน (สำเนา Slip ธนาคาร ,สำเนา Slip ATM, ไฟล์ภาพการโอนเงินทางอินเตอร์เน็ต)
- รหัสผลิตภัณฑ์ (Produce Code)  **
- E-mail Address
- ชื่อ
- เบอร์โทรศัพท์
- ที่อยู่ที่ติดต่อได้

ทางบริษัทฯ จะจัดส่งรหัสลงทะเบียน (Activation Code) ให้กับท่านทาง Email

หมายเหตุ:
** รหัสผลิตภัณฑ์ ดูได้จากการเลือกเมนู และเลือกเมนูย่อย “เกี่ยวกับระบบ” จะมีข้อมูล รหัสผลิตภัณฑ์(Product Code) เป็นข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียน

*** โปรแกรมรวมพระเป็น Package Software ประเภท Downloadable Product จึงไม่มีกล่องผลิตภัณฑ์  ทางบริษัทฯ จะจัดส่งเพียงรหัสลงทะเบียน (Activation Code) เพื่อการใช้งานที่สมบูรณ์และถูกต้องตามกฏหมายให้กับท่านเท่านั้น ***
**** โปรแกรมรวมพระ 1 License ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 1 เครื่องเท่านั้น ในกรณีที่ท่านมีความจำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมรวมพระ มากกว่า 1 เครื่อง   ทางบริษัทฯ มีข้อเสนอพิเศษให้กับท่าน (โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย)

——————————————————————————————————————

คำบอกเล่าจากผู้ใช้จริง

สีกาผึ้ง “ตอนแรกเวลา เช่าพระมาหรือว่าขายพระไปแล้่วก็ใช้วิธีจดใส่สมุด แต่มาพบเจอปัญหาว่าเวลาลูกค้ามาเช่าพระที่ร้าน ปรากฏว่าจำราคาพระตอนที่เช่าไม่ได้ ก็ต้องมานั่งเปิดสมุดหาทีละหน้าเลย เพราะว่าจำไม่ได้ว่าเช่ามาวันไหน ทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมากแต่พอได้มาใช้โปรแกรมรวมพระแล้ว สะดวกขึ้นเป็นอย่างมาก สามารถค้นหาได้เลยว่าพระองค์นี้ขายไปแล้วหรือว่ายังอยู่ และทราบได้เลยว่าเช่ามาเมื่อไร วันที่เท่าไร และมีรูปพระให้ดูได้เลยว่าองค์ไหน เพราะบางทีมีพระซ้ำกันหลายองค์ แต่ละองค์เช่ามาไม่เท่ากัน แต่โปรแกรมนี้ทำได้ สุดยอดจริงๆ และที่สำคัญมีรายงานให้ดูด้วย บอกได้คำเดียวว่่า เจ๋งมากค่ะ”

คุณน้ำผึ้ง กุลพันธ์ (สีกาผึ้ง)

หนึ่งดอนเมือง “สุดยอดโปรแกรมของนักนิยมพระเครื่อง คอนเฟิร์มโดยหนึ่งดอนเมือง“
คุณหนึ่งดอนเมือง
“โปรแกรมใช้งานง่าย รายละเอียดค่อนข้างครบ”
คุณดิศพงษ์  ทองนพเก้า
“กรอกข้อมูลได้สะดวกดี”
คุณสมบูรณ์ อุบลบาล
“เป็นโปรแกรมที่ใช้ง่าย ใช้ได้จริง”
คุณศุภกร บางจั่น
“เป็นโปรแกรมที่คุ้มค่า เกินราคา เข้าใจคนเล่นพระโดยตรง“
คุณมานิตย์  ประทุมมาศ
null “เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจ สะดวกในการจัดเก็บข้อมูลพระเครื่อง”
จากสมาชิกเว็บ Uamulet.com(wirote.2003@gmail.com)
null “ใช้ง่าย เข้าใจง่าย รองรับในธุรกิจการสะสมพระเครื่องได้เป็นอย่างดี”
คุณจุ้ยวุฒากาศ
null “ได้รับความสะดวกดี สืบค้นหาข้อมูลง่าย เป็นการรวบรวมพระที่มีอยู่ให้เป็นระเบียบมากขึ้น”
คุณเจริญชัย